به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

راهنماي كارفرمايان:‌ اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر. قسمت اول

4 بهمن 1390
پنج شنبه 23 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در پي تصويب «اصول راهنماي كسب و كار و حققوق بشر» در شوراي حقوق بشر ملل متحد، روند اجرايي شدن اين اصول در كمپاني‌ها در سراسر جهان كليد خورده است. هرچند مفهوم «حقوق بشر» تا حدود زيادي شناخته شده است، اما كسب و كار و كمپاني‌ها اين حقوق را چگونه بايد رعايت كنند؟ نقض اين حقوق از سوي كمپاني‌ها چه پيامدهايي خواهد داشت؟ نقش دولت‌ها و تشكل‌ها در رعايت حقوق بشر از سوي كسب و كار چيست؟ و اگر در برخي جوامع بسيار عقب‌مانده، حكومت به جاي حفاظت از حقوق شهروندان خود پوست از سر آنان كند چه بايد كرد و به چه مرجعي بايد شكايت برد؟‌ و در چنان جوامعي دم زدن از حقوق بشر يك امر صنفي محسوب مي‌شود يا سياسي؟ جزوه‌اي كه برگردان نخستين بخش آن در ادامه تقديم مي‌شود به همين مسائل مي‌پردازد.

خاطر نشان مي‌كند اين جزوه را سازمان بين‌المللي كارفرمايان تهيه كرده و درفوريه سال 2012 آن را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده است. كعاصكا اميدوار است بعد از اتمام ترجمه، متن چاپي اين سند را نيز تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كند.

نه فقط از تك تك كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود، بلكه از تمام فعالان حقوق بشري در ايران انتظار مي‌رود مطالب اين جزوه را با دقت دنبال كنند و از هيچ تلاشي براي نهادينه شدن رعايت حقوق بشر، از جمله در كمپاني‌ها، دريغ نورزند. اما برگردان نخستين بخش جزوه‌ي «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر»:

روز 16 ژوئن 2011، شوراي حقوق بشر ملل متحد «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر» را به تصويب رساند كه چارچوب «حمايت، رعايت و جبران» ملل متحد را كه از سوي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل (ن.و.د.ك)، پروفسور جان راگي تدوين شده بود، اجرايي مي‌ساخت. سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) در طول اين روند به صورت مستقيم با ن.و.د.ك همكاري داشت و نيازهاي كسب و كار را مطرح كرده، ساير ذينفعان را در اين گفتگو‌ها با او مشاركت مي‌داد و دسترسي او را به كسب و كار تسهيل مي‌كرد.

در حال حاضر يك روند پيگيري شامل يك كارگروه كوچك از كارشناسان، كه از سوي شوراي حقوق بشر منصوب شده، جريان دارد كه «نشر و اجراي كارآمد و جامع» «اصول راهنما» را‍ [1]، «براي تبادل و اشاعه‌ي سرمشق‌هاي مطلوب و درس‌هاي آموخته‌شده ، از جمله از طريق يك مجمع سالانه» [2] ترويج مي‌كند، و «تلاش‌ها براي ارتقاء ظرفيت و استفاده از اصول راهنما» [3] را مورد حمايت قرار مي‌دهد.

از كمپاني‌ها در هر اندازه و در هر جا انتظار مي‌رود گامي‌هاي لازم براي تحقق اين اصول را در تمام روابط و فعاليت‌هاي كاري خود بردارند.

براي بهره‌گيري از آين «اصول» پاسخ يك‌ جوربراي همه موجود نيست. بيشتر به اندازه‌ي كمپاني، بخش و محلي كه در آن فعاليت مي‌كند بستگي خواهد داشت. يعني، انتظارات اجتماعي هستند كه كمپاني‌ها بايد بشناسند و احترام خود به حقوق بشر را نشان دهند.

هدف اين راهنما كمك به تشكل‌هاي كارفرمايي، و كمپاني‌هاي عضو آن‌هاست كه «اصول راهنما» را فهمند و روند اجراي آن را آغاز كنند. تجربه‌ي كمپاني و كار با گروه‌ها و سازمان‌هاي ديگر به بسط اين اصول مدد خواهد رساند، در نتيجه اين يك راهنماي قطعي نيست بلكه بيشتر يك نقطه‌ي شروع براي ايجاد تفاهم و تجربه است

متن اصول راهنما بايد پا به پاي اين راهنما مطالعه شود. براي خواندن متن انگليسي آن اينجارا كليك كنيد.

[1] بند 6 (الف) قطعنامه‌ي شوراي حقوق بشر

[2] قبلي، بند 6 (ب)

[3] قبلي، بند 6 (پ)


اسناد پيوسته

اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر

23 فوريه 2012
سند : PDF
136.2 kb

متن اصلي به زبان انگليسي. از اسناد شوراي حقوق بشر ملل متحد


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 219 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License