به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني

23 بهمن 1390

نخستين كتاب راهنما از بسته‌ي آموزشي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كه با عنوان «كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي»‌ تهيه و منتشر شده، «حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي» است كه مجوز انحصاري ترجمه‌ي آن به فارسي نيز طبق قراردادي از سوي س.ب.ك به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ تفويض شده و برگردان فارسي اين راهنماي مهم نيز به مرور و از طريق «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» (شاكا)‌ در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد. همينجا از تك تك كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي اين نوشته‌ها به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود در صورتي كه نكات مطرح شده در اين جزوه‌ها را براي رشد و توسعه‌ي پايدار كشور مفيد مي‌يابند(كه حتماً خواهند يافت) نسبت به انعكاس اين مطالب در تشكل‌هاي كارفرمايي رشته‌ي صنعتي خود از هيچ كوششي دريغ نورزند، به اين اميد، كه با تجهيز تشكل‌هاي كارفرمايي به ساختار و فرهنگ و ابزارهاي مناسب، فضاي ملي كب و كار به وضعيت مطلوب ارتقاء يابد. به اميد آن روز، ترجمه‌ي بخش دوم اين راهنما در ادامه تقديم مي‌شود:‌

بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني

در سال‌هاي اخير، با كمال تأسف، مشخص شده كه براي كمپاني‌ها در سرتاسر جهان حكمراني خوب يك مسأله‌ي عمده است. رسوايي‌هاي پي در پي شركتي ناشي از بازرسي و توازن‌هاي [1] ناكارآمد در رفتار اجرايي اعتبار بعضي از كمپاني‌ها را از بين برده و به اعتماد عمومي به كسب و كار به عنوان يك كل صدمه‌ي جدي وارد كرده است.

تشكل‌هاي كارفرمايي از جهات مختلف با كمپاني‌هاي بخش خصوصي فرق دارند. با اين وجود، بسياري از اصول حكمراني كه بايد در كمپاني‌هاي منفرد اعمال شوند بايد در تشكل‌هاي نمايندگي آن‌ها نيز وجود داشته باشند. به خصوص به اين خاطر كه از تشكل‌هاي كارفرمايي خواسته مي‌شود كه در گفتگو پيرامون اتيكز و حكمراني از منافع كسب و كار نمايندگي كنند. از يك نقطه‌ نظر كاربردي‌تر، تشكل‌هاي كارفرمايي، بدوين يك نظام خوب حكمراني، با خطر ناكامي در دستيابي به اساسي‌ترين هدف‌ خود - يعني نمايندگي بهترين منافع اعضاء خود - مواجه مي‌شوند.

خيلي ساده، حكمراني خوب توانمندي تشكل‌هاي كارفرمايي در نمايندگي آبرومندانه و مطلوب منافع اعضاء را تقويت مي‌كند، و بر توانايي رشد و توسعه‌ي آن‌ها تأثير مثبت مي‌گذارد

اهميت و هدف حكمراني خوب

حكمراني مطلوب بنيادي است كه هر سازماني روي آن ساخته مي‌شود. اين اصل در مورد حكومت‌ها، كمپاني‌ها، اتحاديه‌هاي كارگري، و تشكل‌هاي كارفرمايي صدق مي‌كند.

داشتن حاكميت مطلوب حاكي از آن است كه يك سازمان مؤسسات و ابزارهاي لازم را براي تضمين اعتبار، كرامت و اقتدار در شكل دهي به قواعد، اخذ تصميم‌ها، و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هايي كه نظرات و نيازهاي اعضاء را بازتاب دهند، دارد. يك تشكل كارفرمايي در درجه‌ي اول از طريق حكمراني مطلوب است كه اعتماد اعضاي خود را حفظ مي‌كند و اعتبار خود را ارتقاء مي‌بخشد و بر كساني كه با آنان تعامل دارد تأثير مي‌گذارد.

ناكامي در حاكميت خوب در يك تشكل كارفرمايي نمي‌تواند فقط اعبتار را نابود كند وكارآمدي را كاهش دهد، بلكه مي‌تواند بر اعتبار كساني كه مي‌كوشد نماينده‌ي آنان باشد نيز لطمه بزند. حاكميت مطلوب براي تضمين اينكه آن تشكل براي منافع اصيل اعضاء خود تلاش مي‌كند يك عنصر اساسي است.

تمركز بر تضمين حاكميت مطلوب صرفاً موضوع تشكل‌هاي كارفرمايي در اقتصادهاي توسعه‌يافته در پي آبروريزي‌هاي اخير شركت‌ها نيست. تشكل‌هاي كارفرمايي در اقتصاد‌هاي بازار نوظهور و در حال گذار نقش مهمي دارند كه ايفا كنند. در اقتصادهايي كه در بحبوحه‌ي اصلاح و انتقال هستند، اهميت دارد كه تشكل‌هاي سرمشق‌هايي از حاكميت خوب ارايه دهند. دولت‌ها و اتحاديه‌ها به تشكل‌هاي شريك‌ شفاف و معتبر نياز دارند كه منافع اصيل جامعه‌ي كارفرمايي را نمايندگي كنند.

آخر اينكه، اعطاء كنندگان ملي و بين‌المللي در جستجوي سرمايه‌گذاري در توسعه‌ي بيشتر تشكل‌هاي كارفرمايي نياز دارند مطمئن شوند كه اين تشكل‌ها، مؤسساتي مشروع، شفاف و مبتني بر قانون هستند.

تعريف اصطلاح‌ها

اصطلاح‌‌هاي مرتبط با تشكل‌هاي كارفرمايي و اجزايي سازنده‌ي آن‌ها از كشور تا آن كشور و از اين صنعت تا آن صنعت مي‌تواند فرق كند. به خاطر هماهنگي اين جزوه‌ي راهنما اصطلاح‌هاي زير را مورد استفاده قرار مي‌دهد:

  • يك تشكل‌ كارفرمايي يك گروه يا يك انجمن كارفرمايي از كمپاني‌هاي داوطلب و مبتني بر عضويت است.
  • مهم‌ترين ركن تصميم‌گيري يك تشكل كارفرمايي مجمع اعضاء آن است. اين مجمع اغلب به عنوان مجمع عمومي، نشست سالانه‌ي عمومي يا نشست عمومي ناميده مي‌شود.
  • به گروه منتخب حكمران در يك تشكل كارفرمايي هيأت مديره گفته مي‌شود. سايراصطلاح‌هاي‌ مورد استفاده عبارتند از: كميته‌ي اجرايي، كميته‌ي مديريت، يا شورا. اين هيأت توسط رئس تشكل رياست مي‌شود.
  • مدير ارشدي كه از سوي هيأ مديره منصوب مي‌شود دبير اجرايي [2] است. اصطلاح‌هاي ديگر عبارتند از: دبير كل، مديركل، دبيراجرايي، مقام ارشد اجرايي، مديركل و خيلي ساده، مدير.

هرچند اين راهنما اصطلاح‌هاي مشخصي را مورد استفاده قرار مي‌دهد، به معناي برتري آن‌ها نسبت به ديگر اصطلاح‌ها نيست؛ اصول مبنايي حكمراني اهميت اصلي را دارند، اما ماهيت عنوان‌ها و برچسب‌ها مسأله‌ي رسم و رجحان است.

ترجمه ادامه دارد. . .

فهرست مطالب اين جزوه

[1] checks and balances - اصطلاحي كه به تفكيك قوا در حكومت‌هاي قانونمند اشاره دارد، به اين معنا كه سه قوه‌ي مقننه، مجريه و قضايه‌، ضمن همكاري با يكديگر از هم مجزا هستند و بر يكديگر كنترل و نظارت دارند و توازن ايجاد مي‌كنند

[2] Chief Executne


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

مقاله ها ى اين نويسنده

داود حسين

مقاله ها ى اين نويسنده

واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 324 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License