به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت آخر: نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

20 بهمن 1390

«نقش سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك) در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي» عنوان آخرين قسمت از مقاله‌ي «سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان»‌ است كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود. نكته‌ي قابل توجه، عنوان آخرين بخش اين مقاله است: به جاي نقش «سازمان بين‌المللي كار در تقويت سه‌جانبه‌گرايي» از نقش اين سازمان در «تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي» سخن گفته مي‌شود. چرا؟‌ اتفاقاً بخش اصلي اين قسمت از مقاله به همين پرسش پرداخته و توضيح مي‌دهد كه اساساً در ارتباط با ظرفيت‌سازي جهت سه‌جانبه‌گرايي، س.ب.ك هيچ كمكي نمي‌تواند ارايه دهد، چرا كه سه‌جانبه‌گرايي كارآمد محصول شركاي احتماعي توانمند است و به همين دليل، تمام همت س.ب.ك صرف تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري مي‌شود تا اين تشكل‌ها بتوانند سه‌جانبه‌گراي را ارتقاء بخشند. بحث در مورد اين نكات مهم، الزاماً مفاهيم كليدي مرتبط با سه‌جانبه‌گرايي را يك بار ديگر، اما از زاويه‌اي ديگر، مورد بررسي قرار مي‌دهد و خواننده را در دستيابي به يك جمعبندي كارآمد نسبت به اين مفاهيم مدد مي‌رساند.

گفتني است برگردان تمام بخش‌هاي قبلي اين مقاله در اينجا در دسترس است. در انتهاي مقاله نيز با عنوان كليك‌خور بخش‌هاي مختلف اين مقاله در دسترس قرار گرفته است و متن كامل و چاپخور برگردان فارسي آن نيز در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

همين جا از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود متن اين سند مهم را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند و نيز از تك تك كارفرمايان كه خلاصه‌ي مطالب اين سايت به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود نسبت به انتشار ايده‌هاي ارايه شده در اين مقاله در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود دريغ نورزند.

گفتني است اين مقاله را جناب آقاي سريان دو سيلوا كارشناس ارشد دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) س.ب.ك نوشته و در سال 1997 منتشر شده است.

نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) با تشكل‌هاي كارفرمايي براي ظرفيت اين تشكل‌ها جهت مشاركت در گفتگوي سه‌جانبه اهميت دارد، زيرا تشكل‌هاي قوي‌ي شركاي اجتماعي يكي از پيش‌شرط‌هاي سه‌جانبه‌گرايي كارآمد هستند. با اين همه، تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي (كه مانند تقويت تشكل‌هاي كارگري، يكي از مأموريت‌هاي اصلي س.ب.ك است) فقط به خاطر ارتقاء ظرفيت‌ آن‌ها براي مشاركت كارآمد در گفتگوي سه‌جانبه نيست. بلكه هدف‌هاي زير را نيز دنبال مي‌كند:‌

 • ارتقاء ظرفيت آن‌ها براي افزايش عضويت در آن‌ها به نحوي كه نماينده‌ي كارفرمايان باشند
 • افزايش ظرفيت آن‌ها براي تأثير‌گذاري بر فضاي سياسي مرتبط با رشد كسب و كار و توسعه، كه لزوماً نبايد از طريق روند سه‌جانبه صورت پذيرد
 • افزايش ظرفيت آن‌ها براي ارايه خدمات پروفشنال به اعضاء در ارتباط با عرصه‌هاي كار
 • افزايش ظرفيت‌ آن‌ها براي روابط و مذاكرات دوجانبه.

تا آنجا كه به تشكل‌هاي كارفرمايي مربوط مي‌شود، در عرصه سه‌جاننه‌گرايي كمك فني به معناي دقيق اين كلمه وجود ندارد كه س.ب.ك بتواند ارايه دهد. دليلش آن است كه سه‌جانبه‌گرايي روندي از مشاوره و همكاري با ساير شركاي اجتماعي براي دستيابي به توافق در مورد مسائل اجتماعي اقتصادي، به طور خاص، مربوط به روابط نيروي كار است. براي كارآمدي اين روند، شركاي اجتماعي بايد قوي، مستقل باشند و بتوانند تضمين كنند كه مشاركت‌ها و صداي آن‌ها بر مشاوره‌ها و مذاكره‌ها تأثيرگذار است. بنا بر اين، كمك فني به تشكل‌هاي كرفرمايي براي توسعه سه‌جانبه‌گرايي روي ارتقاء صلاحيت‌هاي حرفه‌‌اي و فني تشكل و در اختيار قرار دادن اطلاعات در مورد ترتيبات سه‌جانبه در ساير كشورها متمركز مي‌شود. چنين كمكي بايد ظرفيت اين تشكل‌ها را براي موارد زير تقويت كند:

 • تأثيرگذاري بر فضاي سياسي در جهت مثبت براي توسعه‌ و رشد كسب و كار، متوازن با توجه به برابري و عدالت اجتماعي؛
 • مشاركت در گفتگو و مؤسسات سه‌جانبه براي دستيابي به توافق هماهنگ با منافع كارفرمايان؛
 • توسعه‌ي يك پايگاه اطلاعات و تحقيق خوب تحليل شده‌ي اساسي براي كسب ظرفيت تأثيرگذاري بر سياست‌ها بر مبناي‌ صلاحيت‌ها و نه فقط اعمال نفوذ سياسي؛
 • توسعه‌ي سطح عالي مهارت‌ها و انجام وظايف تشكلي - كه براي اعتبار سازماني در ارتباط با هر موضعي كه اتخاذ مي‌كند اساسي است؛
 • توسعه‌ي روابط دوجانبه‌ي مناسب با نمايندگان كارمايان، كه براي سه‌جانبه‌گرايي كارآمد اساسي است.

سرانجام، تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي (مانند تشكل‌هاي كارگري) سه‌جانبه‌گرايي نيست. سه‌جانبه‌‌گرايي يك روند و روش است كه از طريق آن هركدام از شركاي اجتماعي به توسعه‌ي ملي مدد مي‌رسانند، و در جريان تقويت و ترويج سه‌جانبه‌‌گرايي، س.ب.ك مشاركت شركاي اجتماعي را در اين روند تسهيل مي‌كند. سه‌جانبه‌گرايي يك فعاليت «فني» نيست. از سوي ديگر، تقويت شركاي اجتماعي فعاليتي است كه براي ارتقاء ظرفيت آن‌ها جهت مشاركت در روند‌هاي سه‌جانبه، مذاكره با يكديگر بر مبناي دوجانبه، تأثيرگذاري بر فضاي سياسي با ابزار‌هاي ديگر، و ارايه‌ي خدمات حرفه‌اي به اعضاء طراح شده‌اند. اينگونه قوي‌سازي تشكل‌هاي كارفرمايي (و كارگري) بايد در بلند مدت، همچنين روند سه‌جانبه را تقويت كند و به كارآمدي آن مدد برساند.

فهرست مطالب اين جزوه
- الف. ديباچه
- ب. بعضي از ويژگي‌هاي سه‌جانبه‌گرايي در آسيا
- پ. نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان
- ت. شرايط مشاركت كارآمد در سه‌جانبه‌گرايي
- ث. دوجانبه‌گرايي و سه‌جانبه‌‌گرايي
- ج. كارفرمايان:‌ دوجانبه‌‌گرايي يا سه‌جانبه‌گرايي؟
- چ. نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

ژانويه 1997

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌تواتنيد با دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) تماس بگيريد.


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

داود حسين

مقاله ها ى اين نويسنده

سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 262 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)  پيگيرى فعاليت سايت دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License