به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت سوم

17 بهمن 1390
دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

برگردان بند‌هاي 30 تا 53 سند جمعبندي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) از پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي اين سازمان است كه روز‌هاي 13 تا 16 آذر 1390 در كيوتوي ژاپن برگزار شد در ادامه تقديم مي‌شود. برگردان بنده‌هاي يك تا 15 سند اينجا و برگردان بندها‌ي 16 تا 29 آن نيز اينجا منتشر شده است. برگردان بند‌هاي باقيمانده‌ي اين سند نيز به زودي در همين شبكه منتشر خواهد شد. متن انگليسي اين سند نيز دراينجا است.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را دراينجا ملاحظه مي‌كنيد. همچنين گزارش سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا به اين نشست نيز در اينجا قرار دارد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند. متن برگردان اين سند:

II. اولويت‌هاي سياسي ملي براي دهه‌ي كارشايسته‌ي آسيا و اقيانوسيه

30. اولويت‌هاي سياسي زير براي دوره‌ي منتهي به 2015، كه بر مبناي «دهه‌ي كارشايسته‌ي آسيا و اقيانوسيه» در سال 2006 ساخته شده، مورد نظر كشورهاي مختلف منطقه‌ي ماست. كاربرد آن‌‌هاطبق شرايط ملي مي‌تواند متفاوت باشد. براي تضمين كيفيت و كارآمدي طراحي و اجراي سياست گفتگوي اجتماعي كليدي است. ترويج برابراي جنسيتي نيز در سراسر اين سياست اساسي است.

سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و اشتغال

31. تلاش براي تضمين انيكه كارشايسته و اشتغال كامل در كانون سياست‌هاي رشد متوازن، پايدار و قوي و توسعه‌ي فراگير هستند.

32. طراحي بستههاي سياستي، مبتني بر «ميثاق جهاني مشاغل» سازمان بين‌آلمللي كار (س.ب.ك)، براي ترويج ترويج يك راهبرد منصفانه‌ي اشتغالزا.

33. ترويج بهره‌وري فزاينده در اقتصاد به عنوان بنيادي براي افزايش فرصت‌هاي كارشايسته، افزايش درآمد و بهبود زندگي و شرايط كار.

34. ترويج چانه‌زني دسته جمعي و توسعه‌ي نظام‌هاي حداقل دستمزد مبتني بر استاندارهاي س.ب.ك.

35. كاهش فقر و نابربري‌هاي گسترده در درآمد و ثروت.

36. ساخت كف‌هاي حمايت اجتماعي كارآمد، در راستاي شرايط ملي.

37. حمايتت از مشاركت اعضاء‌ سه‌جانبه‌ي س.ب.ك در مذاكرات در سطح ملي در مورد طراحي و اجراي سياست‌هاي اجتماعي،‌ اقتصادي و اشتغال، با اذعان به ضرورت هماهنگي سياسي.

38. ترويج مؤسسات منطقه‌اي و بين‌المللي مناسب براي حمايت از تبديل كارشايسته و اشتغال كامل به يك هدف مهم سياست‌هاي هماهنگ اقتصاد كلان ملي و منطقه‌‌اي.

بنگاه‌هاي پايدار، اشتغال مولد و توسعه‌ي مهارت‌ها

39. ارتقاء فضاي توانمندساز براي بنگاه‌هاي پايدار، آنطور كه براي ايجاد فرصت‌هاي كارشايسته در منطقه‌ي ما مورد نياز است.

40. ترويج يك فضاي قانوني خوب طراحي شده‌ي شفاف، پاسخگو و ارتباطات خوب براي كسب و كار، شامل مقرراتي كه استانداردهاي نيروي كار و محيط‌زيست را رعايت كنند.

41. ترويچ استفاده از بيانيه‌ي سه‌جانبه‌ي اصول در مورد بنگاه‌هاي چندمليتي و سياست اجتماعي س.ب.ك.

42. ترويج مشاركت، از جمله مشاركت زنان و مردان جوان.

43. ترويج خدمات همگاني با كيفيت و اقتصاد اجتماعي، از جمله تعاوني‌ها.

44. تقويت توسعه‌ي روستايي و كشاورزي هماهنگ با كارشايسته.

45. ظرفيت‌سازي براي توليد، گردآوري، اتحليل و توزيع آمار‌هاي بازار كار شامل اطلاعات مبتني بر جنسيت، براي مطلع سازي سياست‌گذاري مبتني بر شواهد.

46. تقويت نظام‌هاي خدمات اشتغال.

47. ترويچ سرمايه‌گذاري با انگيزه‌ي اشتغال هر جا كه لازم باشد، به عنوان نمونه از طريق طرح‌هاي تضمين اشتغال همگاني كه با ايجاد كار شايسته هماهنگ باشند.

48. اجراي اقداماتي براي برخورد با چالش‌هاي ايجاد فرصت‌ براي زنان و مردان جوان تا مشاغل پايدار و كارشايسته را احراز كنند.

49. تجهيزات محيط كار، به ويژه جوانان با مهارت‌هاي مورد نياز كارشايسته و اشتغال مولد.

50. تداوم تمركز بر راهبردهاي همبسته براي تسهيل انتقال كارگران و بنگاه‌هاي اقتصاد غيررسمي به چريان اصلي اقتصاد و بهبود درآمد‌ها و شرايط كار.

51. ترويج رشد سبز و شغل‌هاي سبز، هماهنگ با حفظ پايداري اقتصادي و اجتماعي.

52. بهبود بهداشت و ايمني شغلي.

53. ارتقاء آمادگي در برابر فجايع و ظرفيت پاسخگويي با تمركز ويژه بر اشتغال و جنبه‌هاي اجتماعي بازسازي و بازنشستگي.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 230 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License