به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (2)

اول دي 1390

برگردان فارسي قسمت‌هاي اول تا سوم جزوه‌ي «توسعه نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي» پيش از اين در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران منتشر شد. براي قرائت آن،‌اينجا را كليك كنيد. در ادامه برگردان قسمت چهارم و پنجم اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين سند را آقاي سريان دو سيلوا يكي از كارشناسان دفتر بين‌المللي كار نوشته و از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) ‌در سال 1997 منتشر شده است. در اين جزوه موانع تشكل‌هاي كارفرمايي در ايفاي نقش تربيتي آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي جالبي براي فائق آمدن بر اين مشكلات ارايه شده است.

از تمام كساني كه خلاصه‌ي اين مطلب را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌ كارفرمايي متبوع خود را در جريان انتشار اين سند با ارزش قرار دهند و در صورت امكان يك نسخه از متن كاغذي اين سند را در اختيار آنان بگذراند. و اما برگردان جزوه:‌

4. مشكلات تشكل‌هاي كارفرمايي در توسعه‌ي نقش تربيتي

براي مشكلاتي كه تشكل‌هاي كارفرمايي در توسعه‌ي نقش تربيتي كاركنان خود، و ارايه‌ي برنامه‌هاي تربيتي به اعضاء خود با آن‌ها مواجهه هستند، چند دليل شمره مي‌شود:

 • برخلاف بنگاه‌ها كه مي‌توانند كاركنان تربيت شده در مؤسسات مديريتي و ساير مؤسسات داشته باشند، دوره‌ها و مؤسسات آموزشي كه با نيازهاي تشكل‌هاي كارفرمايي متناسب باشند وجود ندارد. اين مسؤليت سنگيني بر عهده‌ي كاركنان ارشد مي‌گذارد تا افراد تازه استخدام و كاركنان را تربيت كنند تا خودشان را توسعه بدهند. بنا بر اين تشكل‌ها اغلب به سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌ تكيه مي‌كنند تا برنامه‌هاي تربيتي طراحي شده را براي تأمين نيازهاي تشكل‌هاي كارفرمايي اجرا كند، و سفرهاي تحقيقي از ساير تشكل‌هاي كارفرمايي را براي كاركنان فراهم آورد.
 • بيشتر تشكل‌ها مربي‌هاي تربيتي، يعني كساني كه به عنوان مربي تربيت شده باشند،‌ ندارند.
 • اقلام تربيتي نامناسب.
 • دانش/اطلاعات نامناسب مرتبط با مسائل مربوط به كار مورد نياز براي جذب بنگاه‌ها به برنامه‌هاي تربيتي تشكل‌ها.
 • امكان اقتصادي براي استخدام كاركنان تربيتي تمام وقت. به خاطر محدوديت‌هاي مالي، يك تشكل‌ كارفرمايي بايد عموماً كاركنان تربيتي تمام وقت را با حداقل حفظ كند. بنا بر اين كاركنان با مهارت‌هاي اختصاصي كه خدمات مشاوره‌اي و نمايندگي ارايه دهند بايد به عنوان مربي تربيت شوند تا قادر باشند همان تربيت را در عرصه‌ي تخصصي خود ارايه كنند.

5. توسعه‌ي كاركرد تربيتي تشكل‌ها

پيش‌نيازها

براي ايفاي نقش تربيتي در ارتباط با اعضاء چنند پيش‌نياز اساسي وجود دارد. تربيت ممكن است از سه طريق زير انجام شود:

 • از سوي كاركنان خود تشكل‌هاي كارفرمايي
 • از سوي اشخاص بيروني يا مؤسساتي كه تشكل‌ كارفرمايي مي‌تواند براي ارايه‌ي برنامه‌ با آنان قرارداد ببندد
 • با تركيبي از هر دو روش‌ بالا، كه معمولاً كاربردي تر است،‌ زيرا اين توقع واقع‌ بينانه نيست كه تشكل‌هاي كارفرمايي تمام سطوح مهارتي مورد نياز خود را در تمام عرصه‌هاي تربيتي توسعه‌ دهند.

حتي در دوره‌هايي كه از سوي يك تشكل ارايه مي‌شود مي‌توان براي موضوع‌هاي منتخب در جهت عني‌سازي برنامه از مربي‌ها يا اشخاص استفاده كرد.

وقتي برنامه‌‌هاي تربيتي از سوي كاركنان تشكل‌كارفرمايي ارايه مي‌شود اين امر مستلزم آن است كه در موضوع تحت كنترل اين برنامه يك مزيت رقابتي داشته باشد. براي كسب آن مزيت كاركنان بايد:

 • پيش‌نياز معرفتي لازم براي موضوع تحت كنترل را داشته باشند
 • به عنوان مربي تربيت شده باشند، هرچند اين موضوع در تمام موارد حياتي نسيت. به عنوان نمونه، ارايه‌ي يك دوره‌ در مورد كاربرد قوانين كار مستلزم شناخت موضوع مورد بررسي است، و مهارت‌هاي تربيتي هرچند بي‌ترديد مفيد است اما حياتي نيست.
 • توسط يكه پايگاه داده‌هاي اطلاعات و تحيقيق به هنگام شده مورد حمايت قرار بگيرد.

پيش‌نيازهاي خاطر نشان شده در بالا دو نوع تربيتي را كه يك تشكل‌ كارفرمايي بايد ارايه دهد مورد تأكيد قرار مي‌دهد. اولي انتقال اطلاعات و دانش مورد نياز بنگاه‌ها براي اخذ تصميم در مورد عرصه‌هاي مرتبط با كار است. اين مستلزم پيش‌نيازهاي اول و سوم مورد اشاره است. با اين همه، براي ايجاد تأثير بر بنگاه‌ها در مديريت مردم، لازم است تربيت به واري انتقال دانش بسط يابد و نشان دهد كه چگونه دانش مربوطه بايد به عمل ترجمه شود. اين امر نه فقط مستلزم يك پايگاه داده‌هاي اطلاعات و تحقيق و كاركنان با دانش مورد نياز است، بلكه همچنين مستلزم كاركناني با مهارت‌هاي تربيتي است.

نيازسنجي‌هاي تربيتي

نيازهاي تربيتي كارفرمايان اول بايد از طريق يك نيازسنجي تربيتي، كه عرصه‌هاي تربيتي و برنامه‌هايي كه بايد تدوين شود را مشخص خواهد كرد، شناسايي شود.اين نيازسنجي تربيتي كه از سوي يك تشكل‌كارفرمايي انجام مي‌شود با نيازسنجي كه يك بنگاه انجام مي‌دهد بايد در تمركز بر روي نيازهاي انتخابي عموم كارفرمايان در يك صنعت توفير داشته باشد. با اين همه، برنامه‌‌ي تربيتي خاص بنگاه، كه ممكن است از يك تشكل‌ كارفرمايي انتظار برود، مي‌تواند مبتني بر نيازهاي شناسايي شده هم از سوي آن كمپاني و هم از سوي مربيان تشكل‌هاي كارفرمايي از طريق مشاوره با مقامات كمپاني مربوطه باشد.

جداي از نيازسنجي‌هاي تربيتي، وقتي تشكل‌هاي كارفرمايي خدمات مستقيمي به اعضاء خود ارايه مي‌دهند كه منجر به تعامل نزديك بين كاركنان تشكل و بنگاه‌ها مي‌شود (مانند خدمات نمايندگي و دفاع كه كاركردهاي مهم آن تشكل هتسند) كاركنان در موقعيت ايده‌الي قرار مي‌گيرند تا بعضي از نيازهاي تربيتي را به خاطر برخورد مستمر مشكلات كارفرمايان شناسايي كنند.

بعضي برنامه‌هاي تربيتي مي‌توانند «عرضه محور» [1] بوده و نقش رهبري و خلاقيت تشكل كارفرمايي را نشان بدهند.

ترجمه ادامه دارد...

[1] supplly-driven


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

داود حسين

مقاله ها ى اين نويسنده

سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 157 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)  پيگيرى فعاليت سايت دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License