به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دست رد كارفرمايان بر سينه‌ي مديركل سازمان بين‌المللي كار در كيوتو

26 آذر 1390

جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس سازمان بين‌المللي كارفرمايان در منطقه‌ي آسيا در سخنراني خود در پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا و پاسفيك سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك) - كه روز‌هاي 4 تا 7 دسامبر 2011 (13 تا 16 آذر 1390) - در كيوتوي ژاپن برگزار شد،‌ با صراحت سياست‌هاي اين سازمان را كه در گزارش مديركل آن، جناب آقاي خوان سوماويا منعكس شده، مورد انتقاد شديد قرار داد و از جمله اعلام كرد:‌ ايده‌هاي بسيار زيادي بدون بررسي جامع تأثير و عينيت آن‌ها و بدون توجه به پيامدهاي مثبت و منفي آن‌ها از سوي دفتر س.ب.ك ارايه مي‌شود. به علاوه موضوع‌هاي فراواني در اين نشست مطرح مي‌شود كه با تعهد درازمدت آسيا به بهروه‌وري، رقابتپذيري و رشد بيگانه‌اند. اين منطقه دنبال آن نيست كه س.ب.ك‌ يك سياست يا به طور كلي يك مأموريت اقتصادي يا توسعه‌اي را دنبال كند - اين فراتر از كاري است كه س.ب.ك بايد بكند يا مي‌تواند بكند.

گفتني است خوان سوماويا كه نخستين فرد از كشورهاي جهان سوم بود كه به عنوان مديركل سازمان بين‌المللي كار انتخاب شد، در نخستين گزارش خود در سال 1990، مفهوم «كار شايسته» را تدوين كرد كه به ترجيع بند سياست‌هاي اين سازمان طي اين سال‌ها بدل شد. با اين همه، به نظر مي‌رسد كه اوج گيري بحران‌‌هاي اقتصادي از يك سو، و گرايش انكار ناذپير خوان سوماويا به چپ سبب شده كه به مرور مقاومت در برابر ايده‌هاي چپ‌گرايانه‌ي وي بيشتر شود و نقادي‌هاي كامران رحمان يك نمونه‌ از مخالفت‌هاي صريح با سياست‌هاي سوماويا محسوب مي‌شود كه چندي پيش استعفاي خود را ارايه داده است.

ضمن تقديم برگردان فارسي سخنراني جناب كامران رحمان، مرور اين سخنراني و تأمل در نقادي‌هاي آن به كارفرمايان علاقمند به مسائل بين‌المللي مرتبط با كار و روابط كار توصيه مي‌شود.

مديركل، وزيران،‌ ميهمانان عالي‌مقام،‌ همكاران كارفرما،‌ كارگر و دولت

فوق‌ العاده به جاست كه دور هم جمع شديم تا در مورد آسيا و آينده‌اش مذاكره كنيم.

آسيا در فضاي عدم قطعيت و ريسك اقتصاد جهاني يك نقطه‌ي درخشان نادر ارايه مي‌دهد. آسيا مطلوب‌تر از ساير مناطق باقي مي‌ماند، و اين دستاوردهاي واقعي براي مردم آسيا ايجاد مي‌كند.

تأثير مثبت عملكرد اقتصاد قدرتمند آسيا بر بازارها، مشاغل و كارگران ادامه مي‌يابد.

وقتي مشاغل جديد ايجاد مي‌شوند اقتصاد‌ها قوت مي‌يابند، و اين يك برون‌ رفت تاريخي بي‌سابقه از فقر و بسط سريع طبقه متوس آسيايي است.

اقتصاد‌هاي آسيا يك نمونه‌ي جهاني اساسي ارايه مي‌دهند كه چگونه موفقيت مي‌تواند بر شانه‌هاي كسب و كار و مردم، از طريق همكاري با يكديگر، تحت نظام‌هاي نظارتي مناسب و در يك فضاي پشتيان كسب و كار، بنا شود.

آسيا متفات است - و آسيا درست عمل مي‌كند.

در اين منطقه چيزهاي هيجان آور فراوان است،‌ و ما بايد راه خود را از ميان يأس جهاني باز كنيم تا با دستاوردهاي خود عادلانه رفتار كنيم.

آينده‌ي وضعيت ممتاز ما به ارايه‌ي فضاي مناسب از سوي دولت‌هاي آسيايي بستگي دارد كه پشتيان فعاليت كسب و كار باشد.

قرن بيست و يكم را «قرن آسيا» لقب داده‌اند،‌ اما به هيچ وجه تضمين شده نيست.

بانك توسعه‌ي آسيا، آسيا را در يك دو راهي مي‌بيند با دو مسير ممكن براي توسعه‌ي آينده‌ي منطقه:

 • آسيا ممكن است فرصت‌ها و مزاياي خود را دريابد و قرن بيست و يكم قرن آسيا خواهد شد.

اين به معناي 6 برابر شدن درآمد، و مرفه شدن 3 ميليارد انسان ديگر بر اساس استانداردهاي جاري است.

 • با اين حال‌، اين تضمين شده نيست. جايگزين اين است كه رشد و توسعه‌ي پيش‌بيني شده محقق نشود - و كشورهاي آسيايي در تله درآمد متوسط گرفتار شوند.

در اين سناريو،‌كشورها در انتقال به رشد ناشي از بهره‌وري و سرمايه‌گذاري ناكام مي‌مانند.

هيچ يك از اين دو مسير مقدر نيست.

 • سياست‌هايي كه ما اكنون اتخاذ مي‌كنيم آينده‌ي آسيا را تعيين خواهد كرد.
 • گزينه‌هاي سياسي مه براي آينده‌ي منطقه و مردمش اهميت دارد.
 • كسب و كار آسيا تعهد دارد كه درستي گزينه‌هاي سياسي ما را تضمين كند.

ما متعهد هستيم تضمين كنيم اين قرن آسيايي است، و كارفرمايان، كاركنان و جوامع سراسر اين منطقه فرصت دارند تا در توسعه‌ي سريع و ارتقاء استانداردهاي زندگي سهيم شوند.

در حاليكه نظرات من در مورد رشد منطقه آسيا به طور كلي خوشبينانه بوده‌اند، بايد خاطر نشان شود كه تمام كشورهاي ما در اين قرن آسياي بالقوه سهيم نيستند - و بسياري از كشورها مانند كشورهاي كوچكتر پاسفيك، حتي اگر آسيا به طور كلي موقعيت خودش به عنوان موتور اقتصاد بازجهت‌يابي شده‌ي جهان به دست آورد، با چالش‌هاي چشم‌گير مواجه خواهند شد.

نقش سازمان بين‌المللي كار

اين نشست منطقه‌اي همچنين شانس ما براي توافق بر سر اولويت‌هاي فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در منطقه نيز هست.

اين فرصت ما براي نيازها و اولويت‌هاي منطقه‌ي متنوع مسات تا تعيين كنيم س.ب.ك در اينجا - از بيروت تا بانكوك و از دهلي تا سوا - چه بايد بكند.

اين از همه حياتي تر است كه صداي منطقه‌ي آسيا به وضوح و مستقيم در طول اين هفته شنيده شود. پيشبرندگان رشد و توسعه‌ي اقتصادي آسيا نياز دارند كه درك شوند.

اينكه س.ب.ك در آسيا چه بايد بكند را عملاً اوضاع اينجا، و آنچه ما نياز داريم س.ب.ك انجام دهد، يا انجام ندهد، بايد تعيين كند.

همانطور كه بعضي‌ها در گروه خاطر نشان كرده‌اند، هرگز مهم تر نبوده است كه اعلام كنيم آسيا «ژنو - شرق» نيست، و س.ب.ك بايد از وارد كردن تجويز‌ها و ايده‌ي دنياي قديم، و قرن گذشته به اين منطقه اجتناب كند.

اولويت‌ها

س.ب.ك اگر در آسيا بر نقش مركزي و تخصص تمركز كند كارآمد و مناسب خواهد بود. اين به اين معناست كه بر كار،‌ محل كار، بهره‌وري و اشتغال متمركز شود.

اولويت‌هاي كارفرمايان براي كار س.ب.ك در آسيا بر موارد زير تمركز دارد:

 • بهبود ظرفيت انجام كسب و كار در آسيا،‌ از طريق تضمين اينكه بنگاه‌ها در وضعيت رشد و استخدام قرار دارند. اين به معناي به كارگيري فضاي عملياتي براي انجام درست كسب و كار است.
 • رشد بهره‌وري - كه براي سرمايه‌گذاري، رشد و فرصت‌هاي شغل پايدار واقعي حياتي است.
 • رشد بنگاهاي كوچك و متوسط و كلي. اين به معناي تمركز بر توسعه بخش خصوصي است.
 • توسعه‌ي مهارت‌ها و ارتقاء اشتغال‌پذيري كارگران و كارجويان آسيايي.
 • اشتغال جوانان، تضمين اينكه جوانان قادر هستند در ثمرات قرن آسيايي سهيم شوند.

نقش س.ب.ك بايد يك نقش تخصصي و حمايتي براي تدوين كنندگان سياست ملي باشد كه با عمده‌ترين چالش‌هاي سياست برخورد دارند.

تأثير س.ب.ك براي سياستگذاري در آسيا مي‌تواند مثبت يا منفي باشد. اگر از ايده‌هاي غلط دفاع شود،‌ يا اگر س.ب.ك در بازمهندسي ايده‌ها و نسخه‌هايش برا ي فضاي معاصر آسيا ناكام بماند، اين خطر هست كه از رفاه آسيا كاسته شود.

ممانعت از رشد اشتغال از طريق هزينه‌هاي بيش از حد نيروي كار يا افزايش ريسك اشتغال يا سرمايه‌گذاري ريسك‌هايي هستند كه بايد مراقبشان بود.

س.ب.ك بايد تضمين كند كه ايده‌ها و كمكش به اين منطقه درست - مناسب براي زمان، و مناسب براي واقعيت‌هاي آسيا در قرن 21 - هستند. اين به معناي دركك و شناخت واقعي از چابكي اقتصادها و بازارهاي كار آسيايي، و عامل تحرك آن‌هاست. اين امر سهم و اهليت س.ب.ك در توسعه‌ي آسيا را تعيين خواهد كرد. اين امر تعيين خواهد كرد كه آيا س.ب.ك به قرن آسيايي كمك مي‌كند، يا بخشي از سقوط اقتصاد‌هاي آسيايي در تله‌ي درآمد متوسط است.

گزارش‌هاي مديركل

اطلاعات فاكتي در گزارش‌هاي مديركل مبناي مفيدي براي مرور دهه‌ي «كارشايسته‌ي آسيايي» است. اما از ابتداء بايد التفات داشته باشيم كه در اين گزارش‌ها مطالب فراواني وجود دارد كه ما با آن‌ها موافق نيستيم يا برخورد بسيار متفاوتي با آن‌ها داريم.

در نشست‌هاي موضوعي، ما با تعدادي از مفاهيم ارايه شده از سوي «دفتر» مخالفت خواهيم كرد. اين‌ها به سير در جهت مقرن آسيايي كمكي نخواهند كرد - در بعضي از موارد از اين مسير به دور هستند.

به عنوان نمونه، كارفرمايان از اين ايده‌ها حمايت نخواهند كرد:

 • باركردن باز هم بيشتر سياست‌ها يا مبادلات بازتوزيعي بر دوش نظام مالياتي، يا در واقع كنار گذاشتن كامل اصلاحات مالياتي:
  • سياست مالياتي در حيطه‌ي اختيار و تخصص س.ب.ك‌ نيست.
  • اين چيزي نيست كه كسي از س.ب.ك پيگيري آن را خواسته باشد.
  • چيزي نيست كه به اشتباه وارد آن شود.
 • براي ايجاد رشد اقتصادي به صورت مصنوعي دستمزد و كار را بالا بردن. ما به دلايل نحوه‌ي رويكرد به اقتصادها عقب نخواهيم نشست.
 • تغيير استانداردهاي ملي و حسابرسي پذيرفته شده براي بودجه‌هاي ملي.
 • تغيير پارامتر‌ي سياست پولي بدون درك مناسب از تأثير احتمالي.
 • نديد گرفتن فشارهاي تورمي كه به مردم كاركن، به كارفرمايان و به جوامع آسيب مي‌زند.
 • تلاش براي دستكاري در غناي شغلي رشد، با به خطر انداختن خود شغل.

ما از هر كار اين نشست كه سرمايه‌گذاري شغل آفرين را كم كند دوري خواهيم كرد.

ما نبايد كاري كنيم كه در مسير تله‌هاي درآمد متوسط بيافتيم، و توسعه‌ي سريع قرن آسيايي را تهديد كند.

ايده‌هاي بسيار زيادي بدون بررسي جامع تأثير و عينيت آن‌ها و بدون وجه به پيامدهاي مثبت و منفي آن‌ها از سوي دفتر س.ب.ك ارايه مي‌شوند. به علاوه موضوع‌هاي فراواني در اين نشست مطرح مي‌شود كه با تعهد درازمدت آسيا به بهروه‌وري، رقابتپذيري و رشد بيگانه‌اند. اين منطقه دنبال آن نيست كه س.ب.ك‌ يك سياست يا به طور كلي يك مأموريت اقتصادي يا توسعه‌اي را دنبال كند - اين فراتر از كاري است كه س.ب.ك بايد بكند يا مي‌تواند بكند.

جمعبندي

سرانجام اينكه ما نشاني جايي را مي‌دهيم كه نياز داريم اين هفته به آنجا برسيم.

از «دهه كار شايسته‌ي آسيايي» هنوز چهار سال ديگر باقي است، و آنچه را كه در بوسان بر سر آن توافق كرديم به نظر مي‌رسد كه هنوز هدف‌هاي معتبري براي كار س.ب.ك در اين منطق باشد.

يكي از چالش‌هاي ما تعيين اين است كه در نيمه‌ي دوم «دهه‌ي كار شايسته‌ي آسيايي» لازم است چه بكنيم تا اولويت‌هاي مورد توافق بهتر محقق شوند.

ما در پي برخورد با چالش‌هاي خود در اين هفته هستيم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 203 / 500555

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت سخنراني‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License