به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: آنتونيو پنالوزا در تهران

آنتونيو پنالوزا از دبيركلي سازمان بين‌المللي كارفرمايان استعفا مي‌دهد

شنبه 19 نوامبر 2011 بوسيله ى داتو آزمان شاه داتو

اعضاء محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان!

موضوع: آنتونيو پنالوزا از دبيركلي استعفا مي‌دهد

به عنوان رئيس سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف)، اين مسؤليت بر عهده‌ي من قرار گرفت تا به استحضار شما برسانم كه آنتونيو پنالوزا، دبيركل س.ب.كاف، 11 و 12 نوامبر 2011 اعضاء هيأت مديره را از نيت خود مبني بر استعفاي فوري از سمت دبيركلي به دلايل شخصي مطلع ساخت. با اين وجود، با عنايت به شناخت منحصر به فرد ايشان از اين سازمان، خرسندم به اطلاع شما برسانم كه ما موافقت كرديم كه ايشان به عنوان مشاور ويژه‌ي رئيس و هيأت مديره تا ژوئن 2016 به كار خود ادامه دهد.

برنت ويلتون بي‌درنگ نقش دبيركل جانشين را ايفاء خواهد كرد.

آنتونيو از 1987 تا كنون با س.ب.كاف همكاري داشته است، و با تعهدي خستگي‌ناپذير، سازمان را به عنوان دبيركل به مدت 12 سال با موفقيت رهبري كرده است. او اخيراً مديريت و فعاليت‌هاي اين سازمان را مدرن‌سازي كرد، و رؤيت‌ پذيري اين سازمان،‌ و نيز، سهم كارفرمايان را در مجامع عالي رتبه در صحنه‌ي جهاني ارتقاء بخشيد.

اينجانب اطمينان دارد كه در شوراي آتي س.ب.كاف در مه/ژوئن 2012 فدراسيون‌هاي عضو كه جامعه‌ي كسب‌ و كار از سراسر جهان را نمايندگي مي‌كنند، قدرداني شايسته‌ي خود را نسبت به خدمات گرانبهايي كه او در پيشبرد دستور كار جهاني كشب و كار به اين سازمان ارايه داد تقديم وي خواهند كرد.

- ارادتمند شما داتو آزمان شاه داتو سري هارون
- شماره نامه:‌ 66/2011-جي
- تاريخ نامه:‌ 15 نوامبر 2011، ژنو


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 248 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License