به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
عرف پارلماني:‌ قواعد بازي دموكراسي

پيشنهادها و گام‌هاي پارلماني

9 آبان 1390

در نشست‌ها و مجامع تصميم‌گيري،‌ وقتي كسي نوبت گرفت و صبحت خود را شروع كرد،‌ هيچ كس نمي‌تواند با قطع كردن كلام او حرفي بزند يا پيشنهادي مطرح كند. با اين همه، برخي پيشنهادها هستند كه بنا به ماهيتشان، مي‌توان بدون كسب اجازه از رئيس جلسه و با قطع كردن صبحت سخنران جلسه،‌ آن‌ها را مطرح كرد.

به علاوه، هر پيشنهادي، پيش از آنكه در مجمع مطرح شود، دست كم يك نفر ديگر بايد موافقت خود را با طرح آن پيشنهاد در مجمع اعلام كند. به اين عمل مي‌گويند: «second»، كه به معناي «دوم» و نيز به معناي «حمايت كردن» است. به اين ترتيب،‌ فقط بعد از آنكه يك پيشنهاد، دست كم، از سوي يك عضو ديگر «حمايت» شد،‌ رئيس آن را قرائت مي‌كند و مذاكره در مورد آن آغاز مي‌شود. با اين حال،‌ برخي از پيشنهاد نيز به خاطر ماهيتشان،‌ نيازي به «حمايت» ندارند. البته، چند پيشنهاد هم هستند كه وقتي كسي نوبت صحبت گرفته اما هنوز صحبت خود را شروع نكرده مي‌توان آن‌ها را مطرح كرد و نيازي به حمايت هم نخواهند داشت. جدولي كه در ادامه تقديم مي‌شود،‌ اين گروه از پيشنهادها را معرفي كرده است.

لازم به توضيح است كه اين جدول يكي از هفت جدول ضميمه‌ي كتاب «رابرت‌ز روولز آو اوردر»Robert’s Rules of Order است كه به صورت بسيار مختصر و خلاصه، قواعد گوناگون مربوط به تمام پيشنهادهاي قابل طرح در انواع مجامع تصميم‌گيري را توصيف كرده‌‌ است. متن كامل اين كتاب به فارسي ترجمه و در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا)و نيز در وب سايت مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان منتشر شده است. بديهي است بدون خواندن و فهميدن مطالب كتاب نمي‌توان از قواعد خلاصه‌ شده در اين جدول‌ها سر درآورد. با اين‌ حال، براي ديدن جدول شماره يك مي‌توانيداينجا را كليك كنيد، و براي آشنايي با 86 نوع پيشنهاد پارلماني نيز كه در جدول دو معرفي شدهاينجا را كليك كنيد.

اگر با تكنولوژي ساخت آلونك نتوان يك برج چند ده طبقه ساخت، قطعاً با متدلوژي فعلي اداره‌ي مجامع تصميم‌گيري نيز نمي‌توان انجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيكي ساخت كه از روي زمين بلند شوند. در اين ترديدي نيست. مسأله اينجاست كه دست دركاران فعاليت‌هاي انجمني كي متوجه عقب ماندگي وحشتناك روش كار خود خواهند شد؟‌ فعلاً كه شواهد نشان مي‌دهد همه به ساختن همين آلونك‌ها قانع يا مجبوراند. تا چه پيش آيد. . .

جدول شماره 4: پيشنهادها و گام‌هاي پارلماني

• پيشنهادهايي كه وقتي كس ديگري نوبت دارد در دستوراند و نياز به حمايت ندارند: -
اگر ضرورت ايجاب كند مي‌توان سخن كسي را كه در جريان مذاكره مشغول صحبت است قطع كرد -دعوت يك عضو به دستور (ص. 27 - 626)
- دعوت به دستورات روز (18)
- طرح تشكيك آراء (29)
- دعوت به رأي‌‌گيري‌ جداگانه در مورد يك يا چند مجموعه از قطعنامه‌هايي غيرمرتبط با يكديگر كه توسط يك پيشنهاد واحد مطرح شده‌اند (ص. 106، 265)، يا رأي‌گيري در مورد يك يا چند مجموعه از اصلاحيه‌هايي كه رئيس آن‌ها را با هم به رأي گذاشته (ص 506 - 505، 19 - 518، 523)
- تحقيق پارلماني (ص 82 - 281)
- اخطار اطلاعاتي (ص. 83 - 282)
- اخطار آئين‌نامه‌اي (23)
- طرح تقاضاي خاص (19)
- تقاضا‌ها براي قبول تقاضاي عضو ديگر،‌ مانند موارد زير:
  • تقاضا براي اعطاء اجازه جهت پس گرفتن يك پيشنهاد يا اصلاح آن (ص. 86 - 283)
  • تقاضا براي قرائت روزنامه (ص. 87 - 286)
  • تقاضا براي هر امتياز ديگر (ص. 88 -ئ287)
    - تقضا براي معذوريت از يك وظيفه (33)
در دستور است وقتي به كس ديگري نوبت داده شده اما هنوز صحبت خود را شروع نكرده باشد. (بنگريد به قواعد خاص در مراجع معرفي شده) -اطلاعيه نسبت به قصد اعلام پيشنهادي كه به چنين اطلاعيه‌اي نياز دارد (ص. 18-116)
- مخالفت با بررسي يك مسأله (26)
• پيشنهادهايي كه وقتي كس ديگري نوبت دارد در دستوراند و بايد حمايت شوند: -
اگر ضرورت ايجاب كند مي‌توان سخن كسي را كه در جريان مذاكره مشغول صحبت است قطع كرد -فرجام‌خواهي (24)
- پيشنهاد رسمي براي قبول تقاضاي خود پيشنهاد دهنده، اگر با اجماع عمومي قبول نشود (ص. 78-277، 88-2839
در دستور است وقتي به كس ديگري نوبت داده شده اما هنوز صحبت خود را شروع نكرده باشد. (بنگريد به قواعد خاص در مراجع معرفي شده) - بررسي مجدد (طرح آن پيشنهاد، اما نه الزام براي بررسي آن در همان زمان؛ 37)
- بررسي مجدد و گنجاندن در صورتجلسه (طرح آن پيشنهاد؛ ص. 24-321)
• پيشنهادهايي كه وقتي كس ديگري نوبت دارد خارج از دستوراند اما نياز به حمايت ندارند: -
- برداشتن يك پيشنهاد براي بررسي مجدد يا يك پيشنهاد براي بررسي مجدد و گنجاندن در صورتجلسه (37)
- معرفي نامزدها (46) [1]
- پيشنهادها براي پركردن جاي خالي (ص.60-155)

[1] وقتي رئيس نامزده‌ها را معرفي مي‌كند، مي‌‌تواند بدون گرفتن نوبت مطرح شود


ژنرال هنري مارتين رابرت

مقاله ها ى اين نويسنده

گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

داود حسين

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 701 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License