به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
عكس از وب سايت س.ب.ك

مديركل س.ب.ك به مناسبت روز بين‌المللي زنان: خشونت جنسي عليه زنان در محل كار را بس كنيد!

19 اسفند 1391

روز جمعه 18 اسفند (8 مارس)‌ روز بين‌المللي زن بود. در برخي از كشورها، اين روز را با عنوان «روز بين‌المللي حقوق زنانن» صدا مي‌زنند. در اين روز، فعالان حقوق بشر، جنبش‌هاي حقوق زنان و سازمان‌ها و نهادهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، برنامه‌هاي متنوعي را براي حمايت از حقوق پايمال شده‌ي زنان و دختران برگزار مي‌كنند. نظام ملل متحد، موضوع روز بين‌المللي زن در سال 2013 را خشونت جنسيت بنياد عليه زنان تعيين كرده بود و سازمان بين‌المللي كار نيز به اين مناسبت، حذف خشونت جنسيت بنياد عليه زنان به ويژه در محل كار را در دستور كار برنامه‌هاي خود قرار داده بود. به همين مناسبت گاي رايدر مديركل اين سازمان بيانيه‌اي منتشر كرد كه با استناد به تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه آزار‌هاي جنسي عليه زنان در محل كار چه هزينه‌هاي اقتصادي هنگفتي به جوامع تحميل مي‌كند. به همين خاطر حتي از نظر صرفه‌ي اقتصادي نيز لازم است خشونت جنسي عليه زنان در محل كار متوقف شود. بيانيه گاي رايدر حاوي نكات جالب ديگري است و مطالعه‌ آن به تشكل‌هاي كارفرمايي توصيه مي‌شود. برگردان اين بيانيه:

خشونت محل كار شكل‌هاي زيادي دارد و زنان به ويژه در اقتصاد غيررسمي، آسيب‌ ‌پذيرند. چنين خشونتي نادرست است و نقض اساسي‌ترين حقوق بشر است. خشونت محل كار از جمله آزار جنسي همچنين مانع مهمي فرا راه زنان در دستيابي و رفتار برابر و فرصت‌ها در بازار كار است.

مأموريت سازمان بين‌المللي كار (س ِ.ب ِ.ك ِ) در امر كار شايسته اين سازمان را ملزم مي‌سازد تا عليه خشونت در كار اقدام كند و فضاي محل كار استوار بر برابري و احترام را تقويت نمايد. خشونت حنسيت بنياد آشكارا با معناي كار شايسته مغاير است: اشتغال كامل و مولد براي زنان و مردان در شرايط آزادي، برابري، ايمني و كرامت انساني.

داده‌هاي در دسترس گسترش اين مشكل در كار را نشان مي‌دهند. به عنوان نمونه، بين 40 تا 50 درصد از زنان در كشورهاي اروپايي تقاضاهاي ناخواسته جنسي ، تماس‌هاي جسمي يا ساير شكل‌هاي آزار جنسي را در محل كار خود تحربه كرده‌اند. در آسيا و پاسفيك، تحقيقات نشان مي‌دهد كه 30 تا 40 درصد زنان كارگر شكلي از آزار كلامي، جسمي و جنسي را گزارش مي‌دهند. خشونت عليه زنان هزينه‌هاي سنگيني براي افراد، خانواده‌ها، جماعت‌ها و اقتصادها دارد. يك تحقيق در استراليا هزينه اقتصادي تخميني حدود 6/13 ميليارد دلار استراليا را در 2008 تا 2009 نشان داد در حاليكه تحقيق چاپ شده‌اي ديگر در 2—8 برآورد كرد كه در انگلسان و ولز هزينه خشونت خانگي به تنهايي 20 ميليارد پوند در سال بود، كه 3/2 ميليارد پوند آن اتلاف اقتصادي بوده است.

دنياي كار بستري عالي هم براي پيشگيري و هم براي اقدامات جبراني است. س ِ.ب ِ.ك ِ مدت‌هاست كه در اقدام‌هاي عملي مشخص عليه خشونت جنسيت بنياد در محل كار، در دو سطح سياست‌گذاري و برنامه‌‌اي درگير بوده است. اين سازمان ابزارها و راهنماهايي با رويكرد قوي بخشي براي عرصه‌هايي كه در آن‌ها نيروي كار بسيار زنانه است، مثل بخش‌هاي بهداشت و خدمات، تدوين كرده است. به علاوه، اقدام در حمايت از توانمند سازي زنان چه از طريق توسعه كسب و كار، مهارت‌هاي مديريتي، و تدارك پس‌انداز و خدمات اعتباري، نيز از طريق سازمان‌هايشان، آنان را در برابر خشونت آسيب‌ ناپذيرتر مي‌سازد.

نمايندگان سه‌جانبه در كنفرانس بين‌المللي كار 2009 سازمان بين‌المللي كار به كشورهاي عضو دستور داد تا سياست‌ها،‌برنامه‌ها، قوانين و ساير اقدام‌ها را با هدف مبارزه عليه خسونت جنسيت بنياد تدوين كند. چند استاندارد بين‌المللي كار - از جمله كنوانسيون 2011 در خصوص كارگران خانگي كه اين كارگران زن بسيار آسيب‌پذير را پوشش مي‌دهد - كشورها را ملزم ساخته است همراه با اتحاديه‌هاي كارگري و سازمان‌هاي كارفرمايي عليه هر شكل از خشونت، سوءاستفاده و آزار در كار اقدام كنند.

در ميان روش‌هاي گوناگوني كه تبعيض جنسي خودش را در سراسر جهان به نمايش مي‌گذارد، خسونت مبتني بر حنسيت به شكل قابل انتظار انسانت زدا و سركوبگر است. اين خشونت مي‌تواند و بايد پيشگيري شود. هركجا رفتار تبعيض آميز ظالمانه مانند آزار جنسي و قلدري در كار تحمل شود، كم اهميت تلقي شود يا ناديده گرفته شود، همانجا زمان استقامت، همبسته‌ سازي نيروها و اقدام قاطع است.

جهاني شايسته با عدالت اجتماعي، از برابري بين زنان و مردان، پسران و دختران حمايت مي‌كند و به تمام زنان و دختران تضمين مي‌دهد كه خشونت جنسيت بنياد، هركجا كه رخ بدهد - از خانه تا مدرسه و محل كار- تحمل نخواهد شد.

در اين روز بين‌المللي زنان س ِ.ب ِ.ك ِ ايفاي نقش خود براي واقعيت سازي اين جهان را تجديد ميثاق مي‌كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1215 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه مديركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License