به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي (3)

24 مهر 1390

در ادامه، برگردان بخش سوم پرسشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كه در اختيار كشورهاي عضو قرار گرفته است،‌ تقديم كارفرمايان مي‌شود. اين قسمت از پرسشنامه به روش تدوين راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي پرداخته است. هدف از اين پرسشنامه، نظرسنجي در مورد توصيه‌نامه‌اي است كه قرار است در يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار خواهد شد به تصويب برسد. علاقمندان براي خواندن برگردان قسمت اول اين پرسشنامه، اينجا، و براي خواندن قسمت دوم آن نيز اينجا را كليك كنند.

همانطور كه در مقدمه‌ي برگردان قسمت‌هاي قبلي توضيح داده شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان با تصويب چنين توصيه‌ نامه‌اي مخالف است. به همين خاطر، اين پرسش نامه را همراه با پاسخ‌هاي خودش، در اختيار كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو قرار داده است تا تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان از مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد مسائل مربوط به تأمين اجتماعي مطلع شوند و با توجه به اين مواضع به اين پرسشنامه‌ پاسخ بدهند.

گفتني است يك نسخه از اين پرسش‌نامه از طريق دفتر سازمان بين‌المللي كار در اختيار دولت‌هاي عضو قرار مي‌گيرد و دولت‌ها نيز وظيقه دارند يك نسخه از پرسش‌نامه را در اختيار سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي داراي بيشترين نمايندگي قرار دهند و پاسخ‌‌هاي اين سازمان‌ها را همراه با پاسخ دولت به دفتر بين‌المللي كار ارايه دهند.

اينكه دولت اين پرسشنامه را در اختيار تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي قرار مي‌‌دهد يا نه، معلوم نيست، اما كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصا) وظيفه‌ي خود مي‌داند پاسخ‌هاي خود به اين پرسش‌ها را در اختيار همتايان بين‌المللي خود قرار دهد. از همين رو، ضمن تقديم برگردان اين پرسش‌ها، از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا انتظار مي‌رود ضمن مطالعه‌ي دقيق اين پرسشنامه و پاسخ‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمان (كه با حروف سياه‌تر و كح ارايه شده)، نظرات و پيشنهادهاي خودشان را نيز - اگر دارند - در اختيار دبيرخانه‌ي كعاصكا بگدارند. و اما برگردان قسمت سوم اين پرسش‌ نامه:‌

I. برگردان بخش اول

II. برگردان بخش دوم

V. راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي

15. آيا توصيه نمه بايد مقرر كند كه عضاء بايد، از طريق يك روند گفتگوي اجتماعي كارآمد، يك راهبرد درازمدت بسط تأمين اجتماعي‌اي را تدوين كنند كه گسست‌هاي موجود در حمايت را شناسايي كند و در جستجوي پركردن آن‌ها با يك نظام اجتماعي جامع باشد؟

بله

16. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه راهبرد بسط تأمين اجتماعي يك عضو بايد:

الف) اجراي يك كف حمايت اجتماعي را در اولويت قرار دهد؟

به آن كشور ارتباط دارد. براي بعضي‌ها، يك اولويت است، در حاليكه براي ساير كشورها (به خصوص كشورهاي توسعه‌يافته) كم‌ تر صدق مي‌كند، گرچه اصلاح نظام‌هاي تأمين اجتماعي موجود نيز اهميت دارد.

ب) همزمان در پي تأمين سطوح بالاتر تأمين درآمد و دسترسي به مراقبت از سلامتي براي بيشترين مردم در سريع‌ترين زمان ممكن باشد؟

به عنوان يك هدف، بله، اما به واقعيت‌هاي هر كشور بستگي دارد.

17. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه اعضائي كه اقتصاد و ظرفيت‌هاي مالي آنان براي اجراي طيف كاملي از تضمين‌هاي كف حمايت اجتماعي كفايت مي‌كند بايد در راهبرد بسط تأمين اجتماعي خودشان تصريح كنند كه تقريباً چه وقت و به چه ترتيبي كل مجموعه‌ي تضمين‌ها بايد عرضه شود، و چگونه منابع داخلي براي پوشش هزينه‌هاي پيش‌بيني شده مي‌تواند تجهيز شود؟

نه، اين اجبار خيلي زياد است و شرايط مالي در بسياري از كشورها مانع از چنين اقدامي مي‌شود.

18. آيا تصويه‌ نامه بايد مقرر كند كه اعضاء بايد، بر مبناي گفتگو‌ي اجتماعي كارآمد، سازوكارهايي را براي پوشش بسط يافته‌تر تأمين اجتماعي و ساخت يك نظام جامع تأمين اجتماعي، در راستاي نيازهاي اجتماعي و ظرفيت‌هاي مالي و اقتصاي، بر اساس كنواسيون تأمين اجتماعي (حداقل استانداردها)، 1952 (شماره 102) و ساير كنوانسيون‌ها تو صيه‌ نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) مستقر سازند؟‌

كنوانسيون 102 يك مرجع در ميان ساير مراجع است. مراجع ديگري نيز براي تدوين چنين سازوكارهايي وجود دارد (مانند بانك جهاني، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و صندوق بين‌المللي پول). اين مراجع اغلب از كنوانسيون 102به هنگام‌تر و كاربردي تر هستند.

19. آيا توصيه نامه بايد اعضاء را تشويق كند كه هر چه زودتر در روند‌هاي توسته‌ي اقتصادي اجتماعي ملي براي تضمين تصويب و اجراي كارآمد كنوانسيون تأمين اجتماعي (حداقل استانداردها) 1952 (شماره 102) و نيز ساير سند‌هاي س.ب.ك متناسب با شرايط ملي دست به اقدام‌هايي بزنند؟

جمع‌بندي‌هاي ژوئن 2011 اين نكته را در بر مي‌گيرد. بنابراين اجتناب از تصويب كنوانسيون 102 دشوار است. كارفرمايان، بدون آنكه با اين ايده مخالف باشند، ساكت هستند، زيرا اين يك كنوانسيون پيچيده است كه هم براي اجرا دشوار است و هم در مورد نقش بخش خصوصي ابهام دارد (به پيوست الف بنگريد).

20. ايا توصيه‌ نامه بايد شامد ضميمه‌اي شامل فهرست تمام سند‌هاي س.ب.ك باشد كه براي راهبرد‌هاي بسط تأمين اجتماعي ملي مناسب هستند، و آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه اين فهرست بعداً از سوي هيأت مديره‌ي دفتر بين المللي كار به هنگام سازي شود؟

نه، فايده‌اي ندارد. كنوانسيون‌هاي س.ب.ك شناخته شده است. توصيه نامه نبايد كاتالوگ س.ب.ك باشد. به علاوه، به هنگام سازي مي‌تواند پيچيده، بي‌فايده و اتلاف وقت باشد.

21. آيا توصيه‌ نامه بايد مقرر كند كه راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي، از جمله كف حمايت اجتماعي، بخشي از و مناسب اجراي برنامه‌هاي توسعه‌‌ي اقتصادي و اجتماعي اعضاء باشد؟

بله

22. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه صورتبندي و توسعه‌ي تدريجي اقتصاد بايد موجب تقويت تأمين درآمد مردم و دسترسي آنان به مراقبت از سلامتي باشد؟

بله، از طريق تضمين يك شغل. كارفرمايان كف را به عنوان وسيله‌اي براي رسمي‌سازي اقتصاد غيررسمي مي‌نگرند. به اين معنا كه استقرار مزايا براي كارگران غيررسمي، با تشويق كارگران به گرايش به اقتصاد غيررسمي، تأثير منفي براي كار رسمي خواهد داشت.

23. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه راهبردهاي بسط تأمين اجتماعي ملي بايد به نيازهاي گروه‌هاي خاص در مناطق شهري و روستايي، به خصوص نيازهاي مرم مسكين، اقليت‌ها، كارگران مهاجر، اشخاص ناتوان و بيماران خاص، و مبتلايان به اچ.آي.وي و يتيمان و كودكان آسيب پذير برخورد كند؟

بايد از يك فهرست بي‌پايان اجتناب شود. گفتن اينكه نياز‌هاي گروه‌هاي آسيب‌پذير بايد مورد توجه قرار بگيرد كافي است.

24. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه راهبرد بسط تأمين اجتماعي بايد نحوه‌ي برنامه‌ريزي اعضاء براي بهبود پوشش تأمين اجتماعي موجود طي يك چارچوب مشخص زماني را اعلام كند؟

در اصل، بله، اما اين سؤال كاملاً مبهم است. «طي يك چارچوب مشخص زماني» يعني چه؟

25. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه راهبرد‌ بسط تأمين اجتماعي بايد هدف‌هايي را در ارتباط با پيشرفت در دستيابي تمام مردم به پوشش، طيف و سطوح مزايا، نيز ابزارهاي مالي براي پوشش هزينه‌هاي مربوطه را مشخص كند؟

نه. اين اجبار خيلي زياد است. به علاوه، راهبردها با توجه امور مالي عمومي مي‌توانند تغيير كنند.

26. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه راهبرد‌ بسط تأمين اجتماعي بايد، در صورت لزوم، اجراي طرح‌هايي مانند بيمه‌ي اجتماعي يا طرح‌هاي كمك‌هاي اجتماعي را بر مبناي ظرفيت‌هاي نهادي موجود دنبال كند؟

بله، اما بعضي از طرح‌ها نظام‌هاي نيز به اصلاحات نياز دارند.

27. آيا توصيه نامه بايد اعضاء‌ را تشويق كند كه گسست پوششي بين اشخاص با ظريت‌ كمكي را از طريق طرح‌هاي كمكي در صورت لزوم پوشش بدهد؟

نه. اين توصيه در اختيار توصيه‌‌ نامه قرار نمي‌گيرد، بلكه بيشتر به كنوانسيون 102 ارتباط مي‌يابد.

28. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه طراحي راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي، جدول زماني آن و به هنگام‌ سازي دوره‌اي آن بايد موكول به گفتگوي اجتماعي كارآمد شود؟‌

بله، با رعايت نكات بيان شده‌ي پيشين.

- 1. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي
- 2. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي
- 3. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: راهبرد بسط تأمين اجتماعي

VI. اصول راهنماي بسط تأمين اجتماعي

براي مطالعه‌ي متن كامل برگردان فارسي اين سند اينجا را كليك كنيد


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 579 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License