به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: (2)

16 مهر 1390

در ادامه، برگردان بخش ديگري از پرسشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كه در اختيار كشورهاي عضو قرار گرفته است،‌ تقديم كارفرمايان مي‌شود. هدف از اين پرسشنامه، نظرسنجي در مورد توصيه‌نامه‌اي است كه قرار است در يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار خواهد شد به تصويب برسد.

گفتني است سازمان بين‌المللي كارفرمايان با تصويب چنان توصيه‌نامه‌اي مخالف است. به همين خاطر، اين پرسشنامه‌ را در اختيار تمام كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو - از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران (كعاصكا) قرار داده و از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي خواسته است تا با توجه به جواب‌هايي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان به اين پرسش‌ها داده‌ است، پاسخ‌هاي‌ خود را تهيه كنند و در اختيار دولت‌هاي خود قرار دهند و يك كپي از آن را نيز در اختيار آن سازمان بگذارند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين پرسشنامه‌ مي‌توانيد با كليك كردن اينجا، به پيشگفتار برگردان بخش نخست اين پرسشنامه مراجعه كنيد. در صورتي كه مايليد پاسخ‌هاي تشكل كارفرمايي متبوع خود در مورد اين پرسش‌ها‌ را در اختيار كعاصكا بگذاريد اينجا را كليك كنيد.

در پايان اين مقدمه خاطر نشان مي‌شود جملاتي كه با رنگ سياه‌تر و با حروف كج نوشته شده، پاسخ‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و كارفرمايان با تأمل در اين پاسخ‌ها با رويكرد كارفرمايي نسبت به موضوع ‌تأمين اجتماعي آشناتر خواهند شد. و اما برگردان بخش ديگر اين پرسشنامه:

پرسش‌هاي پيشين را اينجا بيابيد.

8. آيا توصيه‌نامه بايد مقرر كند كه:

الف) تضمين‌هاي بنيادي تأمين اجتماعي بايد به لحاظ قانوني به عنوان حقي كه از طريق رويه‌هاي سريع و ساده‌ي شكايت و فرجام‌‌ خواهي تعريف شده توسط قوانين يا مقررات ملي به اجرا در مي‌آيند، به رسميت شناخته شوند؟

نه. هر كشوري بايد قادر باشد تصميم بگيرد كه اين حق يك حق قانوني باشد.

ب) چارچوب‌هاي قانوني و نهادي بايد مزايا و نيز شرايط احراز صلاحيت را كه منطقي، مناسب، شفاف و غيرتبعيض‌آميز باشند را تدوين كنند؟‌

روشن نيست [1].

9. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه تضمين‌هاي بنيادين تأمين اجتماعي بايد با توجه به جنبه‌هاي زير در سطح ملي تعريف شوند:

الف) سطوح حداقلي درآمد تضميني بايد دست كم با مقدار پولي به لحاظ ملي تعريف شده‌ي سبدي از كالاها و خدمات اساسي كه براي يك زندگي سالم و شايسته لازم است متناسب باشد؟

نه. اين تعريف خيلي دست و پاگير است. سطوح حداقلي بايد در سطح ملي تعريف شود.

ب) سطوح حداقلي درآمد تضميني مي‌توند با خطوط فقر مورد توافق، آستانه‌ي درآمد تعريف شده براي مزاياي كمك اجتماعي، يا ساير سطوح درآمدي تعريف شده در قانون و عرف ملي، منطبق باشد، ؟

بايد به تعريف‌هاي متفاوتي از آستانه‌‌ كه در سطح ملي بايد تعريف شود توجه كرد. نيز بايد سازوكارهاي كم‌ شونده بايد براي تشويق بازگشت به كار تعبيه شود.

پ) حمايت‌ مالي براي كالاها و خدمات مراقبت از سلامتي بايد براي تضمين دسترسي به آن‌ها در مواقع مورد نياز، بدون افزودن خطر‌هاي فقر و آسيب‌پذيري كساني كه نيازمند مراقبت از سلامتي هستند، بايد كافي باشد؟‌

بالا را بنگريد.

ت) سطوح تضمين‌هاي تأمين اجتماعي بنيادي بايد به طور مرتب از طريق يك رويه‌ي شفاف توصيف شده توسط قانون مورد بازنگري قرار بگيرند؟‌

بله.

ث) استقرار و بازنگري سطوح اين تضمين‌ها بايد شامل يك گفتگوي اجتماعي كارآمد باشد كه نمايندگان سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران، و نيز ذينفعان و مقامات عمومي مربوطه را درگير سازد؟‌

بله.

10. آيا توصيه‌ نامه بايد مقرر كند كه كف حمايت اجتماعي بايد:

الف) دسترسي به مزايا و خدمات اساسي تعريف شده در سطح ملي را تسهيل كند؟

بله.

ب) فعاليت اقتصادي مولد و اشتغال رسمي را ترويج كند؟‌

بله.

پ) در هماهنگي كامل با ساير سياست‌هاي ارتقاء دهنده‌ي مهارت‌ها و اشتغال‌پذيري، كاهنده‌ي اشتغال غيررسمي، آفريننده‌ي شغل‌هاي شايسته، و مروج كارآفريني و بنگاه‌هاي پايدار اجرا شود؟‌

بله (لطفاً پيوست الف را بنگريد.)

11. آيا توصيه‌ نامه بايد مقرر كند كه اعضاء مي‌توانند از وسايل و رويكردهاي متفاوتي براي اجراي تضمين‌هاي بنيادي تأمين اجتماعي كف حمايت‌ اجتماعي خودشان استفاده كنند، از جمله برنامه‌هاي مزاياي كلي، بيمه‌ اجتماعي، برنامه‌هاي عمومي اشتغال و طرح‌هاي حمايت از اشتغال و نيز طرح‌هاي كمك‌ اجتماعي به مردم كم درآمد يا تركيب‌هاي متناسبي از اين قبيل اقدام‌ها؟‌

بله، طيف گسترده‌اي از الگو‌ها همين حالا هم وجود دارد.

12. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه اجراي كف حمايت اجتماعي ملي براي آنكه كار آمد باشد، نيازمد يك رويكرد تركيبي از اقدام‌ها، مزايا و خدمات اجتماعي تشويق‌كننده و پيشگيرانه است؟

بله.

13. آيا توصيه نامه بايد مقرر كند كه:‌

الف) اعضاء مي‌توانند گزينه‌هاي مختلفي براي بسيج منابع مورد نياز براي تضمين پايداري مالي كف حمايت اجتماعي خودشان انتخاب كنند، و ظرفيت‌هاي جانبي گروه‌‌هاي جمعيتي مختلف را به حساب آورند؟‌

بله، وصيه نامه بايد به كشورها اجازه بدهد تصميم‌ بگيرند، اما در مشاورت با شركاي اجتماعي.

ب) و به طور خاص‌تر مقرر كند كه اين گزينه‌ها مي‌توانند شامل اجراي بهتر الزام‌هاي مالياتي و كمكي، بازاولويت‌سازي هزينه‌ها و گسترده سازي درآمد اساسي باشد؟

بله، اما ايده‌ي گسترده سازي درآمد اساسي نبايد به صورت خود به خود به معناي افزايش ماليات‌ها بر كسب و كار باشد كه عملاً يك اقدام ضد توليدي خواهد بود. تمام موضوع‌هاي مربوط به امور مالي بايد به بازيگران ملي واگذار شود. به علاوه، از كسب و كاري كه به صورت رسمي كار مي‌كند نمي‌شود خواست تا هزينه‌ي پوشش كارگران فعال در بخش غيررسمي اقتصاد را پرداخت كند.

V. راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي

- 1. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي (1)
- 2. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي (2)
- 3. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي (3)

ترجمه ادامه دارد. . .

براي مطلعه‌ي متن كامل برگردان فارسي اين سند اينجا را كليك كنيد.

[1] براي مترجم هم مفهوم پرسش روشن نشد


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 428 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License