به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار:‌ 2 - شغل آفريني

12 مهر 1390
چهار شنبه 5 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

برگردان قسمت دوم سند «مشاوره‌هاي وزيران كار گروه 20 با كسب و كار و سازمان‌هاي كارگري» كه به «شغل آفريني» پرداخته است در ادامه تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند اين سند را سازمان بين‌المللي كارفرمايان با همكاري كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه تدوين كرده و در اختيار وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20 قرار دادند كه روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 26 و 27 سپتامبر 2011 (4 و 5 مهر 1390) نشست خود را در پاريس برگزار كردند تا زمينه را براي نشست سران گروه 20 در كن آماده كنند.

نكته در خور تأمل اينكه وزيران كار و اشتغال گروه 20 بعد از نشست پاريس بيانيه‌اي منتشر كردند كه در آن تقريباً از تمام نكات پيشنهاد شده از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان استقبال شده است. شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران برگردان فارسي آن سند را نيز در اختيار علاقمندان قرار داده است. براي خواندن آن سند اينجا را كليك كنيد.

عنصر كليدي در چارچوب پيشنهادي كارفرمايي براي شغل آفريني اين است كه بخش خصوصي را موتور اصلي ايجاد اشتغال مي‌داند و بر مجموعه‌ي راهبردهايي تكيه مي‌كند كه فضاي كسب و كار را براي توسعه‌ي بنگاه‌هاي پايدار‌ فراهم سازند. هرچند مسؤليت ترويج اين چارچوب در سطح ملي برعهده‌ي تشكل ملي كارفرمايان است اما از مسؤلان تمام تشكل‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور انتظار مي‌رود اگر گوش شنوايي در سازمان‌هاي دولتي براي اين توصيه‌ها يافتند از ترويج وتوضيح آن‌ها دريغ نورزند. باشد كه شغل آفريني در كشور- گوش شيطان كر - با روش‌هاي استاندارد و با كم‌ترين هزينه محقق شود.

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 1. مقدمه

1. شغل آفريني

برون شد تدريجي از بحران مالي و اقتصادي با استمرار بيكاري زياد همراه شده است كه هيچ علامت معناداري از كاهش نشان نمي‌دهد. تلاش‌هاي جاري براي احياء شغل آفريني در يك فضاي رشد آهسته دنبال مي‌شود كه ممكن است در كوتاه و ميان مدت ادامه يابد. چالش‌هاي مالي موجود و بدهي‌هاي زياد در بسياري از كشورها اين وضع را وخيم‌تر مي‌كند و به بيكاري ساختاري/بلندمدت منجر مي‌شود. تحت اين شرايط دشوار شغل‌ آفريني بايد يك موضوع مهم براي گروه 20 باشد.

همانطور كه رهبران گروه 20 در سئول اذعان كردند، بخش خصوص موتور اصلي شغل آفريني در هر كشوري است. براي آنكه شغل ايجاد شود، بخش خصوصي به رهبري قوي دولتي نياز دارد تا در سياست دولت ثبات و در سطوح ملي و جهاني اقدام‌هاي سياسي هماهنگ را فراهم آورد. براي اعاده‌ي اعتماد سرمايه‌گذار در بازارهاي مالي و تحرك تقاضاي مصرف اين امر حياتي است. فضاي جاري اعتماد لازم براي افزايش شغل آفريني پايدار بخش خصوصي را القاء نمي‌كند.

لازم است دولت‌ها با كسب و كار همكاري كنند تا اعتماد لازم براي سرمايه‌گذاري و استخدام را درك كند و موجب آن شود. چارچوب‌هاي نظارتي پيش‌بيني پذير و رقابت‌ پسند براي رهاسازي مهار بنگاه‌ها براي شغل آفريني حياتي است. در نقشه‌ي اقدام سئول گروه 20 به اين اذعان مي‌شود كه اصلاحات ساختاري گوناگون «تقاضاي جهاني پايدار را تقويت و شغل‌‌ آفريني را تحكيم» مي‌كند.

مقررات دولتي نيز بايد مشاركت بازار كار، انعطاف‌پذيري عملياتي، نوآوري، تجارت و سرمايه‌گذاري را حمايت كند. مقررات اشتغال، به طور خاص موانع و بازدارنده‌هاي استخدام بايد به صورت سامانمند براي اصلاح فرصت‌هايي كه شغل‌آفريني و اعتماد را تحريك مي‌كند، از جمله كار پاره وقت و كوتاه مدت، بدون ايجاد بدهي‌ بيشتر دولتي، بايد مورد بررسي قرار بگيرند. ريسك مرافعه و هزينه‌هاي نيروكار مي‌توانند موانع قابل‌توجهي براي كافرمايان در ارايه‌ي كار ايجاد كنند، و بهره‌ وري نيز به صورت مستقيم تحت تأثير نحوه‌اي كه كشورها بازار كارشان را نظارت مي‌كنند قرار مي‌گيرد.

بازار كار و اصلاح وسيع‌تر مقررات به معناي مقررات زدايي نيست. به معناي مقررات هوشمند است كه به معناي توازن بهتر، اثربخش‌تر، به هنگام‌تر براي هدف‌ اصلي مقررات و نيازهاي كسب و كار است.

سياست‌هاي ملي بايد از بهره‌ وري، نوآوري، كارآفريني، و رشد سبز پشتياني كند كه براي اقتصادهاي رقابتي، و مشاغل ارزشي‌ تر و درآمدزا تر و نيز رشد درازمدت اقتصادي بنيادي هستند.

مقاومت در برابر حمايت‌گرايي و مبارزه با فساد نيز براي آفرينش فضاي شغل آفريني پايدار حياتي است، همانطور كه هماهنگي اثربخش سياست هاي اشتغال، ماليات و اجتماعي براي فراهم سازي فضاي حامي كسب و كار، و تضمين اينكه افراد شغل‌پذير و انگيزه‌ي كار دار باقي مي‌مانند، حياتي است.

اشتغال جوانان

اشتغال جوانان به دنبال اين بحران به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي بسياري از كشورها بدل شده و تقاضا براي تجديد تعهد نسبت به شغل‌ آفريني براي جوانان را تشديد كرده است. اشتغال جوانان بايد در صدر اولويت رهبران و وزيران گروه 20 قرار بگيرد. كارفرمايان در كنفرانس بين‌المللي كار 2012 نيز به همين اقدام دعوات خواهند كرد.

تأثير فرساينده‌ي بي‌ شغلي پايدار بر جوانان، جامعه و اقتصاد‌ها به عنوان يك كل قابل پذيرش نيست. دولت‌ها،‌ كارفرمايان، و اتحاديه‌هاي كارگري در كشورها در تمام مراحل توسعه بايد در تضيمن اينكه جوانان از بازار كار و جامعه محروم و جاشيه‌نشين نمي‌شوند كارآمدتر باشند.

كسب‌و‌كار، دولت‌ها و نهادهاي آكادميك بايد با يكديگر همكاري كنند تا چارچوبي را براي تربيت، گذار از مدرسه به كار و اشتغال تدوين كنند كه جوانان را به كار تشويق كند و كارفرمايان را نسبت به تربيت و استخدام جوانان خاطر جمع سازد.

چارچوب‌هاي سياسي بايد تضمين كنند كه هزينه‌ها و ريسك‌هاي ارايه‌ي فرصت‌هاي شغلي به جوان‌تر‌ها كمر شكن نخواهند بود.

خود اشتغالي، و مهارت‌ها و آرزوهاي كارآفريني بايد از طريق آموزش و تربيت‌ شغلي در طول زندگي كاري به وجود آيد. دولت‌ها بايد راه‌اندازي كسب و كار را از طريق هدف‌ قرار دادن موانع شروع كسب‌و كار و شكوفا شدن ايده‌هاي كسب و كار حمايت و تشويق كنند.

آموزش، تربيت و يادگيري مادام‌المعر

آموزش، تربيت و يادگيري مادام‌العمر براي بهبود اشتغال پايدار و تضمين اينكه افراد در تمام مراحل زندگي خود قادراند با تقاضاي فزاينده‌ و پوياي بازار‌هاي كار منطبق شوند حياتي هستند.

مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي قرن 21 شغل‌پذيري و توانمندي مردم را براي مرتبط ماندن با بازارهاي كار در طول دوره‌هاي اقتصادي ارتقاء مي‌بخشند. جمعبندي گروه 20 سئول اهميت آموزش و تربيت را اذعان كرد و اكنون بايد به اقدام‌ها و گزينه‌هاي سياسي مشخص براي توجه ملي ترجمه شود.

دولت‌ها بايد تضمين كنند كه دسترسي به آموزش برابر، از جمله آموزشي ابتدائي بخش تفكيك ناپذيرراهبردهاي جامع اشتغال را تشكيل مي‌دهد.

بودجه‌هاي آموزشي نبايد كاهش يابد، بلكه از طريق راهبردهاي اثربخش تر و كارآمدتر، از جمله از طريق شراكت با كسب و كار، نهادهاي آكادميك و اتحاديه‌هاي كارگري ارتقاء يابند.

كسب و كار از راهبرد تربيتي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كه در سال 2010 آماده شد و راهبرد مهارت‌ها سازمان همكاري اقتصادي و توسعه گروه 20 حمايت مي‌كند و دولت‌ها را فرامي‌خواند تا گفتگو و همكاري با كسب و كار را در خصوص سياست، برنامه‌ريزي و عمليات نظام‌هاي مهارت و آموزش ارتقاء دهند.


- اقدام‌هاي فوري
- فراخوان كسب و كار از گروه 20 براي :

شغل‌آفريني:

 • ارايه‌ي راهبردهاي ملي روشن و عملي براي رشد و شغل‌آفريني، كه چارچوب‌هاي نظارتي شفاف، پيش‌بيني‌پذير و رقابت پسند را براي افزايش اطمينان نسبت به سرمايه‌گذاري و مصرف، نوآوري، كارآفريني و كسب و كار پايدار تشويق كنند.
 • اجراي سياست‌هاي اجتماعي و بازار كار فعال كه شرايط اقتصاد كلان ملي و جهاني را به حساب آورد، از طريق درگيرسازي وزارت‌هاي كار، مالي، آموزش و ساير وزارت‌ها و گفتگو با شركاي اجتماعي.
 • تضمين دسترسي به سرمايه‌ي به صرفه براي بخش خصوصي، از جمله بنگاه‌هاي كوجك و متوسط (ب.ك.م-ها)، كه براي سرمايه‌گذاري و شغل‌آفريني حياتي است.
 • بيشترين سازي گزينه‌هاي اشتغال براي تمام گروه از طريق چارچوب‌هايي كه از اشكال اشتغال انعطاف‌پذير، از جمله پاره وقت و كار موقت. حمايت كنند.

اشتغال جوانان:

 • اولويت‌ دادن به اشتغال جوانان و سياست‌هايي كه از گذار موفقيت آميز مدرسه به كار از طريق سياست‌هاي اشتغال و اجتماعي مرتبط به برنامه‌هاي تربيتي و تمركز بر كاهش موانع و عوامل بازدارنده‌ي استخدام جوانان حمايت مي‌كنند.
 • پيگيري اقدام‌هايي كه كارآفريني جوانان را تقويت مي‌كنند، از جمله ارايه‌ي مهارت‌ها و اطمينان‌ها براي شروع يك كسب و كار، برخورد با موانع نظارتي شروع يك كسب و كار، و ارايه‌ي حمايت‌هاي مالي و كاهنده‌ي موانع مالي.

تعليم، تربيت و آموزش مادام‌العمر

 • افزايش سرمايه‌گذاري در دسترسي به آموزش با كيفيت، از جمله آموزش مقدماتي و آموزش مادام العمر براي همه از طريق مديريت اثربخش‌تر و كارآمدتر و شراكت بين دولت، كسب و كار و نهادهاي دانشگاهي و اتحاديه‌هاي كارگري.
 • بازنگري برنامه‌هاي آموزشي و تدوين برنامه‌هاي تربيتي براي ارتقاء انطباق افراد براي كسب مهارت‌هاي كليدي اشتغل‌پذيري.
 • تدوين يك نقشه‌ي اقدام خاص براي پيشبرد اجراي راهبرد تربيتي سازمان بين‌المللي كار (ساخته شده بر مبناي تعهد گروه 20 در سئول) با حمايت از راهبرد مهارت‌هاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه.

II. حمايت اجتماعي


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 356 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License