به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مشاوره‌ي كارفرمايان با وزيران اشتغال گروه 20 !

6 مهر 1390

خانم گرامي، آقاي عزيز،

مشاركت سازمان بين‌المللي كارفرمايان در گروه 20 تحت رياست فرانسه

به عنوان بخشي از تعهد كنوني ما براي آگاه سازي اعضاء از مشاركت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) در روند گروه 20،‌ به استحضار مي‌رساند كه يك هيأت كاري، تحت رهبري دانيل فونه، معاون اجرايي س.ب.كاف، و مركب از رهبران ارشد 14 سازمان كارفرمايي از گروه 20 [1] و كشورهاي مهمان، با وزيران كار و اشتغال گروه 20 روز دوشنبه 26 سپتامبر (4 مهر 90) ديدار خواهند كرد.

اين اجلاس مشورتي فرصتي را براي كارفرمايان، و همچنين اتحاديه‌هاي كارگري، فراهم خواهد آورد تا انتظارات خود از نتايج دستور كار اجتماعي و كاري گروه 20 را مطرح كنند. اين چشم‌ اندازها و اقدام‌هاي پيشنهادي، در همكاري با «كميته مشاوره‌ي صنعتي و كسب‌وكار» (ك.م.ص.ك) [2] سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه در جزوه‌ي پيوست با نام «اولويت‌هاي كسب‌وكار» بيان شده است.

هدف ما اين است كه وزيران اشتغال در توصيه‌هاي سياست اجتماعي و كاري به رهبران خود پيش از نشست سران گروه 20 كه از 3 تا 4 نوامبر 2011 در كان برگزار خواهد شد اين نكات را مورد توجه قرار دهند.

در حاليكه سند پيوست دستوركار نشست گروه 20 را مخاطب قرار مي‌دهد،‌ به دغدغه‌هاي كارفرمايان در سراسر جهان نيز ارتباط دارد و اعضاء س.ب.كاف را تشويق مي‌كنيم تا اين سند را در جريان رايزني با دولت‌ و ديگر مؤسسات در سطح ملي مورد استفاده قرار دهند.

- ارادتمند شما. آنتونيو پنالوزا دبيركل (سازمان بين‌المللي كارفرمايان)
- شماره نامه:‌ (80 - 31) 59 - 2011- جي
- تاريخ نامه:‌ 23 سپتامبر 2011

[1] آرژانتين، كانادا، اتيوپي، فرانسه،‌ آلمان،‌هند،‌ ايتاليا، ‌ژاپن كره، عربستان سعودي،‌ آفريقاي جنوبي،‌ اسپانيا،‌ تركيه و ايالات متحد

[2] Business and Indastry Advisory Commitee-BIAC


اسناد پيوسته

متن انگليسي «مشاوره‌هاي وزيران كار گروه 20 با سازمان‌هاي كسب و كار»

28 سپتامبر 2011
سند : PDF
80.3 kb

از انتشارات مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار سازمان همكار‌ي اقتصادي و توسعه


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 361 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License