به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كف‌هاي حمايت اجتماعي براي عدالت اجتماعي و جهاني‌سازي منصفانه

30 شهريور 1390

آقاي عزيز، خانم گرامي،

در تدارك مذاكراتي كه در جريان تصويب توصيه‌نامه در خصوص كف حمايت اجتماعي در كنفرانس بين‌المللي كار در ژوئن 2012صورت مي‌پذيرد، سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) به تازگي گزارش IV را منتشر كرد كه شامل يك پرسشنامه در باره‌ي اين موضوع است. مفهوم كف حمايت اجتماعي در يك يادداشت توضيحي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان متشر و در اوايل سال جاري ميان اعضاء توزيع كرد ارايه شد.

بر اساس بند 2 ماده 38 قواعد كنفرانس، دولت‌ها دعوت مي‌شوند كه پاسخ‌هاي خودشان را به س.ب.ك ارسال كنند كه يك گزارش نهايي تهيه خواهد كرد كه نظرها و پيشهاد‌هاي بيلن شذه‌ يك پيش نويس توصيه‌نامه را خلاصه مي‌كند. علاوه بر تصميم هيأت مديره مبني بر كاهش فواصل، همانطور كه بند 3 ماده 38 قواعد كنفرانس مقرر ساخته، و براي دادن فرصت پيش‌نويس اين گزارش كه بايد دست كم سه ماه پيش از گشايش اجلاس يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار به دولت‌ها تقديم شود، اين پاسخ‌ها بايد حداكثر تا اول نوامبر سال 2011 به دبيرخانه برسد.

بر اساس بند يك ماده 38 قواعد كنفرانس، دولت‌ها ملزم هستند پيش از صورتبندي پاسخ‌هايشان با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگريي داراي بيشترين نمايندگي مشورت كنند. نتايج اين مشاوره‌ها بايد در پاسخ‌هاي دولت‌ها كه بايد مشخص كنند با كدام تشكل‌ها مشورت كرده‌اند، منعكس شود.

اگر اعضاء ما به اين پرسشنامه به صورت مكتوب پاسخ دادند، براي سازمان مفيد خواهد بود تا يك كپي از آن را براي كمك به كار ما در انجام يك كار تحقيقاتي در جريان دريافت كند. اين به ما اجازه خواهد داد تا مطمئن شويم كه س.ب.ك مواضع كارفرمايي هر كشور را دريافت كرده و به حساب آورده است.

لطفاً دو سند زير را كه پيوست است ملاحظه فرماييد:
- 1.پيوست الف: مرور مسائل اصلي
- 2. پيوست ب: راهنماي پرشنامه

خرسند خواهيم شد نظرهاي شما را در مورد اين اسناد و نيز در مورد گزارش س.ب.ك در مورد كف‌هاي حمايت اجتماعي براي عدالت اجتماعي و جهان‌سازي منصفانه دريافت كنيم.

- ارادتمند شما آنتونيو پنالوزا دبيركل
- تاريخ نامه:‌ 15 سپتامبر 2011. ژنو


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 391 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License