به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در بخشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو مطرح شد:‌

تشويق تشكل‌هاي كارفرمايي به اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي دولت به سازمان بين‌المللي كار

25 تير 1390

سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي بخشنامه‌اي كه روز 27 ژوئن 2011 (دوشنبه 6 تير 1390) در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو قرار داد، به نكات بسيار مهي اشاره كرد كه لازم تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي نيز به آن‌ها توجه كنند.

در اين بخشنامه با استناد به اساسنامه‌ي سازمان بين‌‌المللي كار خاطر نشان شده است كه دولت‌هاي عضو بايد هر ساله‌ گزارش‌هايي در مورد اقدامات خود در ارتباط با كنوانسيون‌ها و توصيه‌‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار به اين سازمان تقديم كنند و يك كپي از اين گزارش‌ها را براي نظرسنجي در اختيار تشكل‌هاي نمايندگي كارفرمايي نيز قرار دهند و نظرات اين تشكل‌ها را نيز به سازمان بين‌‌المللي كار عرضه كنند.

در همين بخشنامه تشكل‌هاي كارفرمايي تشويق شده‌اند كه اگر تا كنون نسبت به اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي دولت اقدام نكرده‌اند،‌ هرچه زودتر انجام دهند و يك كپي از نظرات خودشان را نيز به سازمان بين‌المللي كار و نيز به سازمان بين‌المللي كارفرمايان منعكس كنند.

متأسفانه ضرب‌الاجل تعيين شده براي ارسال نظرات به پايان رسيده است. با اين همه، كاملاً ضروري است تشكل‌هاي كارفرمايي از مفاد اين بخشنامه مطلع شوند. از همين رو از كارفرماياني كه از طريق ايميل اين خبر را دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود تا مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از مفاد اين بخشنامه مطلع سازند. اما برگردان بخشنامه‌:

همانطور كه بي‌ترديد استحضار داريد،‌ تشكل‌هاي كارفرمايي نقش مهمي در كاركرد نظارت استانداردهاي سازمان بين‌املللي كار ايفاء مي‌كنند. تشكيلات نظارتي سازمان بين‌المللي كار، و به ويژه كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها، و كميته‌ي كاربست استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار به طور مكرر بر اهميت مشاركت در بهبود تأثير اين سامانه نظارتي تأكيد كرده‌اند.

طبق تقاضاي خاص هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار، و طبق ماده‌ي 19 اساسنامه سازمان،‌ كشورهاي عضو هر ساله بايد گزارش قانون‌گذاري‌ و اقدام‌هاي ملي خود در عرصه‌هاي خاص تحت پوشش تعدادي از كنوانسيون‌ها (و پروتكل‌ها) كه به آن‌ها ملحق نشده‌اند و توصيه‌نامه‌ها را گزارش كنند. اين گزارش‌ها از سوي «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌‌نامه‌ها»»، همراه با گزارش‌هايي كه از سوي كشورهاي عضوي كه به كنوانيسون‌هاي مورد بحث ملحق شده‌اند،‌ مورد بررسي قرار مي‌گيرند. اين بررسي مبناي «كميته‌ي بررسي عمومي» را شكل مي‌دهد. براي امسال، هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار تصميم گرفته است از دولت‌ها بخواهد تا گزارش‌هاي مربوط به عرصه‌هاي تحت پوشش تمام 8 كنوانسيون بنيادين را تقديم كنند. [1] اين بررسي كلي در سال 2012 در كميته‌ي كاربست استانداردها مورد مذاكره قرار خواهد مي‌گيرد.

نظرات كارفرمايان در مورد بررسي عمومي

اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار (ماده 23، بند 2) دولت‌ها را ملزم مي‌سازد تا كپي‌هايي از گزارش‌هاي پيش‌گفته در بالا را براي اظهار نظر در اختيار تشكل‌هاي نمايندگي ملي كارفرمايان قرار دهند. اين، تشكل‌اهي كارفرمايي را توانا مي‌سازد تا نقطه نظرات خود را در مورد مسائل مختلف اظهار كنند و اطمينان يابند كه نيازهاي و نگراني‌هاي كارفرمايان در نظارت بر استاندادرهاي بين‌المللي كار به حساب مي‌آيد. تشكل‌هاي كارفرمايي معمولاً نظرات خودشان را مستقيماً‌ به دولت‌هاي خودشان منعكس مي‌كنند، به نحوي كه نظرات آنان ،‌ همراه با هر نظر ديگري كه مايليند اظهار كنند، به سازمان بين‌المللي كار منتقل شود. با اين وجود، تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌تـوانند نظرات خودشان را به صورت مستقيم به سازمان بين‌المللي كار منعكس كنند.

ما اعضاء سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان را كه هنوز چنين نكرده‌اند تشويق مي‌كنيم تا نظراتشان را در مورد گزارش‌هاي دولت‌هايشان - چه از طريق دولت‌‌ شان و چه به صورت مستقيم به سازمان بين‌المللي كار منتقل كنند. اگر گزارش‌هاي دولت را نيز دريافت نكرده‌اند،‌ مي‌توانند به گزارش هر عضو كه مبناي بررسي عمومي 2012 است پاسخ دهند كه از طريق پيوند زير در دسترس قرار دارد.

http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_125798/lang—en/index.htm ما توجه ويژه را به سؤال 33 اين فرم جلب مي‌كنيم (كشور شما مايل است در ارتبطا با اقدام احتمالي مرتبط با استانداردها كه سازمان بين‌المللي كار بايد انجام دهد چه پيشنهادهايي را مطرح كند؟) سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان اعضاء‌ خود را تشويق مي‌كند تا پاسخ بدهند كه هيچ اقدام جديد مربوط به استانداردها در اين زمينه‌ها نبايد از سوي سازمان بين‌المللي كار صورت بگيرد.

تشكل‌‌هاي كارفرمايي مي‌بايست پاسخ‌هاي خودشان را تا 30 ژوئن 2011 ارسال كنند. اگر دوست دارند كه نظرات خود را به صورت مستقيم به سازمان بين‌المللي كار منتعكس كنند، در آن صورت بايد به ايميل دفتر بين‌آلمللي كار بفرستند: normes@ilo.org. ما خرسند خواهيم شد اگر يك كپي از آن را به نشاني زير به سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز ارسال فرماييد:

Maria Paz Anzorreguy: anzorreguy@ioe-emp.org

- تاريخ بخشنامه: 27 ژوئن 2011
- شماره بخشنامه:‌51/2011-جي

[1] كنوانسيون كار اجباري،‌1930(شماره 29)، و كنوانسيون لغو كار اجباري، 1957 (شماره 105)،‌ كنوانسيون آزادي انجمن و حق تشكيل كنوانسيون [مجمع انجمن‌ها]، 1948(شماره 87)، كنوانسيون حق سازمادهي به چانه‌زني دسته جمعي، 1949 (شماره 98)، كنوانسيون مزد برابر، 1951 (شماره 100)، كنوانسيون عدم تبعيض(شغل و پيشه)، 1958 (شماره 111)، كنوانسيون حداقل دستمزد، 1973 (شماره 138) و كنوانسيون بدترين شكل‌هاي كار كودك، 1999 (شماره 182).


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 570 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License