به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
برگردان فارسي پيوست‌هاي كتاب «نظام‌نامه‌‌ي انجمن»:

نمودار تعيين زماني كه پيشنهادهاي فرعي و فوريتي در دستور هستند

16 تير 1390
پنج شنبه 7 ژوئيه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت , گروه‌ نويسندگان

نخستين نمودار از نمودارهاي هفتگانه‌اي كه در بخش «پيوست‌هاي» كتاب «رابرت رولز آو اوردر- ويرايش جديد» Rober’s Rules of Order - Newly Revisrd ارايه شده، نشان مي‌دهد كه چه زماني هر يك از پيشنهادهاي فرعي يا فوريتي در دستور هستند. برگردان فارسي اين نمودار، همراه با برخي توضح‌هاي ضروري در ادامه تقديم شده است.

براي اعضاء جديد «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران»‌ [شاكا] كه براي نخستين بار در مورد «عرف پارلماني»‌ مطلبي مطالعه مي‌كنند لازم است به اجمال توضيح داده شود كه مجموعه‌ي پيشنهادهايي كه در هر نشست و مجمع تصميم‌گيري مطرح مي‌شوند، نسبت به يكديگر اولويتي دارند كه از منطق دروني پيشنهاد‌ها ناشي مي‌شود و هركس بخواهد در جريان مذاكره در نشست‌هاي تصميم‌گيري گروهي دموكراتيك اين پيشنهاد‌ها را مطرح كند، بايد با رتبه‌بندي پيشنهادها آشنا باشد و فقط هنگامي كه يك پيشنهاد در دستور بود، يعني از نطر رتبه‌بندي با پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي ارتباط داشت، آن پيشنهاد را مطرح كند. در غير اين صورت، رئيس جلسه نبايد اجازه دهد تا يك پيشنهاد خارج از دستور مطرح شود.

البته، در ادبيات پارلماني ايران،‌ «دستور» تقريباً به معناي «آجندا» يا ‌«برنامه‌ي مصوب يك نشست» به كار مي‌رود، در نتيجه، هر وقت اقدامي خارج از آجندا يا برنامه‌ي مصوب صورت بگيرد،‌ گفته مي‌شود كه «خارج از دستور» است. در حاليكه در ادبيات پارلماني آنگلوساكسون، «دستور» به معناي «اوردر» است و «اوردر» به معناي «نظام» و «آئين»‌ هم هست. در نتيجه، «خارج از دستور» به معناي هر اقدامي است كه به طور كلي «قانون عام» پارلمان را نقض كند و نه اقدامي كه فقط خارج از برنامه‌ي روزانه‌ي يك نشست باشد.

در نمودار زير، علاوه بر رتبه‌بندي پيشنهادهاي فرعي و فوريتي نسبت به يكديگر، به وسيله‌ي 4 دسته خط فلش‌دار (خط پررنگ ممتد، خط پررنگ نقطه چين، خط كم رنگ ممتد، و خط كم رنگ نقطه‌ چين) كاربرد هر پيشنهاد نسبت به ساير پيشنهادها نيز نشان داده شده است.

كساني كه با قانون عام پارلماني آشنا باشند اين نمودار كمك بسيار زيادي به آنان مي‌كند تا با نگاهي به آن،‌ قواعد نسبتاً پيچده‌ي ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني را به خاطر آورند. اما كساني كه با قانون عام پارلمان آشنا نباشند، اين نمودار بيشتر مانند خط و خطوط نامفهومي جلوه خواهد كرد كه احياناً رمالان و مرتبطان با عوالم غيربشري نيز از آن سردر‌نخواهند آورد.

خاطر نشان مي‌شود نمودار شماره‌ي دو پيوست اين كتاب نيز، كه خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي پارلماني را در يك جدول بلند بالا فهرست كرده، پيشتر در شاكا منشر شده است. براي خواندن آن نمودار مهم نيز اينجا را كليك كنيد. اما برگردان نمودار نخست:

در نمودار زير، پيشنهادهاي فوريتي، فرعي و اصلي به ترتيب رتبه فهرست شده‌اند، پيشنهادي كه در بالا قرار گرفته، از تمام پيشنهاد‌هاي ديگر جلو مي‌افتد، و هر يك از پيشنهادهاي باقي مانده از پيشنهادهاي زير آن جلو خواهد افتاد. يك پيشنهاد اصلي فقط هنگامي در دستور است كه هيچ پيشنهاد ديگري در دست بررسي نباشد.

هرگاه يكي از پيشنهادهاي فهرست شده، بلافاصله در دست بررسي باشد،‌ در آن صورت: (الف) هر پيشنهاد ديگري كه كه در اين فهرست بالاي آن قرار گرفته باشد در دستور است، مگر قيدي كه كنار پيشنهاد بيان شده سبب شود كه آن پيشنهاد خارج از دستور باشد؛ (ب): پيشنهادهاي فهرست شده در زير پيشنهاد مفروض وقتي تا به حال در دست بررسي قرار نگرفته باشند،‌ خارج از دستور هستند (جز در مورد كاربرد‌هاي پيشنهادهاي اصلاح و كفايت مذاكره نسبت به بعضي پيشنهاد‌هايي كه در بالاي آن‌ها قرار مي گيرند، آنطور كه در بند بعدي خاطر نشان شده است؛ نيز بنگريد به خصوصيات توصيفي استاندارد 2، صفحه‌‌هاي 270126 و 91-190).

با توجه به خطوط فلش‌دار نمودار، (خط پررنگ ممتد) كاربرد تمام پيشنهادهاي فرعي نسبت به پيشنهاد اصلي را نشان مي‌دهد؛ (خط كم‌رنگ ممتد)، كاربرد پيشنهاد اصلاح را در مورد بعضي از پيشنهادهاي ديگر به ترتيب اولويت نشان مي‌دهد؛ (خط پررنگ نقطه‌ چين)، كاربرد پيشنهاد كميت مذاكره را در مورد پيشنهادهاي قابل‌مذاكره به ترتيب اولويت خاطر نشان مي‌كند؛ و (خط كم‌ رنگ نقطه‌ چين)، كاربرد پيشنهاد كفايت مذاكره را در مورد پيشنهادهاي قابل مذاكره يا قابل اصلاح نشان مي‌دهد.

JPEG - 26.9 kb
نموداز تعيين زماني كه پيشنهادهاي فرعي و فوريتي در دستور هستند
چهار دسته خطوط فلش دار نيز كاربرد پيشنهدها را نسبت به يكديگر نشان داده است. در صورت خوانا نبودن تصوير، از همين فايل پرينت بگيريد.

اسناد پيوسته

نمودار تعيين زمان در دستور بودن پيشنهادهاي فرعي و فوريتي

6 ژوئيه 2011
سند : PDF
71.4 kb

خطوط چهارگانه‌ي فلش دار داخل نمودار، كاربرد هر پيشنهاد در مورد پيشنهادهاي ديگر را نشان مي‌دهد. اگر اين تصوير خوانا نيست، از فايل پي.دي.افي همين فايل كه به همين مقاله پيوست شده است پرينت بگيرد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 839 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License