به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در پي به تأخير افتادن نشست آسيايي سازمان به خاطر فاجعه‌ي اخير ژاپن:

تاريخ پانزدهمين نشست اعضاء آسيايي سازمان بين‌المللي كار تعيين شد

8 تير 1390

تاريخ جديد نشست منطقه‌ي آسيا پاسفيك سازمان بين‌المللي كار

خانم گرامي، آقاي عزيز؛

اعضاء آسيايي سازمان بين‌المللي كار (در شمال، جنوب، شرق و غرب آسيا، كشورهاي عرب، اقيانوسيه و پاسفيك) اسحتضار دارند كه پانزدهمين نشست منطقه‌ي آسيا پاسفيك سازمان بين‌المللي كار درپي حوادث تأسفبار اخير در ژاپن در اوايل سال 2011 به تأخير افتاده است.

هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار اين نشست را براي روزهاي شنبه 4 تا چهارشنبه 7 دسامبر 2011 (13 تا16 آذر ماه 1390) برنامه‌ريزي كرده است.

از اعضاء درخواست مي‌شود اين تاريخ‌ها را در تقويم‌هاي خود قيد كنند و در فكر دعوت از نمايندگن كارفرمايان باشند. دعوت‌نامه‌ها و اطلاعات در مورد تأمين مالي و تداركاتي به طور مستقيم از سوي دولت‌هاي ملي شما، كه به زودي دعوت‌نامه‌اي از سوي سازمان بين‌المللي كار دريافت خواهند كرد، ارايه خواهد شد.

ما اعضاء را تشويق مي‌كنيم در اسرع وقت با وزارت مربوط تماس بگيرند تا مطمئن شوند كه تمام مسائل مرتبط با حضور در اين نشست پيش از برگزاري آن حل خواهد شد.

براي آن گروه از اعضاء كه عضو كنفدراسيون كارفرمايان آسيا و اقيانوسيه نيز هستند، برنامه‌ي اضافي ديگري نيز براي روز شبنه 3 دسامبر در كيوتو در نظر گرفته مي‌شود. از اين گروه نيز تقاضا مي‌شود يكشنبه را براي توكيو كنار بگذارند. اطلاعات بيشتر از طريق دبيرخانه‌ي كنفدراسيون كارفرمايان آسيا اقيانوسيه ارايه خواهد شد.

- آنتونيو پنالوزا دبيركل
- شماره نمه:‌(2011 - 10) - 12/2011 - آر
- تاريخ نامه:‌ 24 ژوئن 2011- ژنو


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 386 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License