به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تشكل‌هاي كارفرمايي و تدوين راهبردهاي رشد

9 خرداد 1390

بخش سوم كتابچه‌ي «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار» به نقش اين تشكل‌ها در تدوين راهبردهاي رشد پرداخته است. اين بخش از كتابچه در 6 قسمت تدوين شده است و در ادامه،‌ برگردان قسمت اول اين بخش از كتابچه تقديم مي‌شود.

گفتني است كه اين كتابچه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010 منشر شده است و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به زودي نسخه‌ي كاغذي برگردان فارسي كامل اين جزوه‌ي بسيار ارزشمند را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو قرار خواهد داد.

همين جا از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود،‌ مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از انتشار چنين سند مهمي مطلع سازند.

3. تدوين راهبردهاي رشد

برگردان بخش پيشين را اينجا بخوانيد.

رشد در قلب سياست اقتصادي قرار دارد. اهميت آن براي افزايش اشتفال مولد و كاهش سطوح فقر و بيكاري قطعي است. هيچ اقتصادي بدون آن رشد پيشرفت نكرده است. در 30 سال گذشته، فقط مطلق به ميزان زيادي كاهش يافته است. اين امر كاملاً به رشد مستمر مربوط مي‌شود.

در حاليكه رشد اقتصاي به معناي خلق ثروت، بنگاه و شغل است،‌ به اين معنا نيز هست كه منابع و فنون بهتر به كار گرفته مي‌شوند و به پيش مي‌روند. از همين رو، پيشبرد دستوركار رشد وظيفه‌ي اصلي تشكل‌هاي كارفرمايي در همه جاست.

دستو ركار بيزينس‌يوروپ [1] براي رشد در اتحاديه‌ي اروپا طي سال‌هاي 2010 تا 2014 «به سوي رشد» -Go for growth- است. بيزينس‌پوروپ كل رويكرد خود را حول اين قضيه‌ متمركز مي‌كند: «به سوي رشد بايد بيش از يك شعار صرف باشد. بلكه بايد تام تصميم‌هاي سياسي را الهام كند.» مبناي اين رويكرد اين است كه:

رشد و اشتغال در صورتي به دست مي‌آيد كه تصميم‌ سازان اتحاديه اروپا توسعه‌ي كمپاني‌ها را در مركز سياست‌هايشان قرار دهند، كه «بازار واحد» Single Market احياء و موقعيت اتحاديه اروپا در جهان تقويت شود. وقتي آنان بتوانند در فضاي كسب‌وكار پسند عمل كنند، كمپاني‌ها در توليد كالاها و خدمات طبقه‌ي يك، در خلق شغل، در توسعه‌ي فناوري‌هاي نو موفق مي‌شوند. وقتي كمپاني‌ها موفق شوند، ثروت خلق مي‌كنند كه خدمات همگاني و تأمين اجتماعي را تأمين مالي مي‌كند.

3. 1. رشد چيست؟

برگردان بخش پسين را اينجا بخوانيد.

[1] BusinessEurope


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 397 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License