به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

آگهي تجديد انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

16 فروردين 1390

باستناد ماده 131 قانون كار و آئين‌نامه‌ي مصوب 8/8/89 هيأت وزيران و به موجب صورت جلسه‌هاي مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 5/8/89 و هيأت مديره 20/11/89 و ساير مدارك تسليمي، اسامي و سمت هر يك از اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره كانون عالي كه از تاريخ 20/11/89 به مدت سه سال و بازرسان كه از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب شده‌اند، به شرح زير مي‌باشد:
- 1.آقاي حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- 2.آقايان محمد حسين محتاج‌الله و مجيد آهنگريان نايب رئيس
- 3.آقاي مرتضي اخوان هزاوه خزانه‌دار
- 4.آقاي محمد عطارديان دبيركل و عضو هيأت مديره
- 5. آقاي سيد حمزه‌ي درواري منشي و عضو اصلي هيأت مديره
- 6. آقايان حسين فروتن مهر، محمد زيد محمد زيدي و محمد علي ميرحسيني ساير اعضاء اصلي هيأت مديره
- 7. آقايان بهرام شهرياري، جهانگير ضابطي،‌ علي انصاري و اصغر آهني‌ها اعضاي علي‌البدل هيأت مديره
- 8. آقايان محمود نجفي سهي، مهرداد نجاتي و وهاب‌ پوربابايي بازرسان اصلي
- 9. آقاي عزيزي ميرزائيان بازرس علي‌البدل

شايان ذكر است بر اساس ماده 33 اساسنامه كانون عالي كليه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهد‌اور به امضاي رئيس هيأت مديره يا دبيرلل به اتفاق خزانه‌دار و مهر كانون عالي معتبر خواهد بود و همچنين مكاتبات معمولي و نامه‌هاي اداري كه تعهد‌اور نباشند با امضاء دبيركل يا رئيس هيأت مديره داراي اعتبار مي‌باشند.

- محمد رضا ربيعي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي
- تاريخ نامه: 23/12/1389
- شماره نامه: 122212
- شماره‌ي روزنامه‌‌ي رسمي ناشر اين آگهي : 19241 مورخ 6/1/1390
- شماره‌ي روزنامه اطلاعات ناشر اين آگهي : 24993 مورخ سه شنبه 24 اسفند 1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 503 / 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   پيگيرى فعاليت سايت اسناد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License