به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در تهران

نسخه‌ي نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر منتشر شد

9 فروردين 1390

خانم گرامي، آقاي عزيز،

عطف به بخشنامه‌ي مورخ 2 مارس 2011 (18/2011 - جي)، خرسنديم به اطلاع شما برسانيم كه نسخه‌ي نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر امروز (پنج‌شنبه 24 مارس 2011- 4 فروردين 1390) منتشر شد. در ادامه، نسخه انگليسي اين سند و بيانيه‌ي مطبوعاتي همراه آن تقديم شده است. عنايت داشته باشيد كه برگردان فرانسه و اسپانيايي اصول راهنما نيز به زودي در دسترس خواهد بود.

استحضار داريد كه سند مهم «اصول راهنما» توضيح مي‌دهد كه دولت‌ها و كسب و كار چگونه بايد چارچوب «حفاظت،‌ رعايت و جبران»‌ ملل متحد را كه از سوي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل ملل متحد، پروفسور جان راگي پيشنهاد شده،‌ و با توافق عمومي در شوراي حقوق بشر در 2008 مورد استقبال قرار گرفته اجرا كنند تا چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر بهتر مديريت شود. شوراي حقوق بشر ملل متحد در اجلاس ژوئن 2011 خود حمايت رسمي از اين متن را مورد بررسي قرار خواهد داد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در زمان مقتضي نظرات رسمي خود در مورد اين سند نهايي را با توجه به نكاتي كه در بيانيه‌ي مشترك سازمان/اتاق بين‌المللي بازرگاني/كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت در خصوص پيش‌نويس اصول راهنما براي كسب و كار و حقوق بشر مطرح شد، تقديم شما خواهد كرد (لطفاً به بخشنامه‌ي سازمان با شماره‌ي 06/2011 - جي مورخ 26 ژانويه‌ي 2011 بنگريد).

- ارادتمند شما
- آنتونيو پنالوزا دبيركل
- شماره بخشنامه: («ب» 05.03) 20/2011-جي
- تاريخ بخشنامه: 24 مارس 2011. ژنو

متن انگليسي بخشنامه‌ي آنتونيو پنالوزا به كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

PDF - 81.3 kb
بخشنامه‌ي آنتونيو پنالوزا

- 
- 
- 
- 
- 
-  متن انگليسي بيانيه‌ي مطبوعاتي در خصوص انتشار متن نهايي اصول راهنماي ملل متحد در مورد حقوق بشر و كسب و كار

PDF - 201.4 kb
متن انگليسي بيانيه‌ي مطبوعاتي در خصوص انتشار متن نهايي اصول راهنما

- 
- 
- 
- 
- 
-  متن انگليسي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر

PDF - 136 kb
نسخه‌ي انگليسي و نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر

گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 882 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License