به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش‌هاي ارايه شده به يكصدمين كنفرانس بين‌‌المللي كار

25 اسفند 1389
چهار شنبه 16 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

در حاليكه كنفرانس سالانه‌ي بين‌المللي كار، مطابق معمول، با حضور هيأت نمايندگي تمام كشورهاي عضو سازمان بين‌‌المللي كار در خرداد ماه هر سال در ژنو، سوئيس، برگزار مي‌شود، گزارش‌هايي كه به اين كنفرانس‌ها تقديم خواهد شد، معمولاً از اواخر اسفند ماه سال قبل، از طريق وب ‌سايت اين سازمان در اختيار علاقمند قرار مي‌گيرد. گفتني است كه تا كنون متن چاپ‌خور 7 گزارش تقديمي به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1390 در ژنو برگزار مي‌شود در سايت سازمان بين‌آلمللي كار منتشر شده است. در ادامه، اين گزارش‌ها به اجمال معرفي شده اند، با اين اميد كه به مرور گزارش‌هاي مفصل‌تري در اين زمينه تقديم علاقمندان شود.

خاطر نشان مي‌كند كه دستور كار يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار به شرح زير تعيين شده است:
- كارشايسته براي كارگران خانگي (دومين سال تأسيس كميته‌ي استانداردسازي)
- مذاكره‌ي عمومي در مورد مديريت كار و بازرسي كار
- مداكره‌ي مكرر [شور دوم] در مورد هدف‌هاي راهبردي حمايت اجتماعي (تأمين اجتماعي)

گفتني است هيأت نمايندگي هر كشور در كنفرانس بين‌المللي كار يك هيأت سه‌جانبه مركب از نمايندگان دولت، نمايندگان كارگران و نمايندگان كارفرمايان است و مسؤليت انتخاب و معرفي اعضاء گروه كارفرمايي هيأت نمايندگي ايران برعهده‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مي‌باشد.

شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] مي‌كوشد پوشش خبري مناسبي براي فعاليت‌هاي يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار فراهم آورد. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود را از اين رويداد مهم مطلع سازند.

در ادامه، گزارش‌هاي تقديمي به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار معرفي مي‌شود. با كليك كردن لينك‌هاي مربوطه، به متن اسناد به زبان انگليسي دست خواهيد يافت:

‍گزارش III ( يك الف). گزارش كمتيه‌ي كارشناسان در امر كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها «پي.دي.اف 2715 كيلوبايت» -گزارش سال 2011 كميته‌ي كارشناسان در امر كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها يك ارزيابي بي‌طرفانه و فني از وضعيت كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌‌المللي كار در كشورهاي عضو ارايه مي‌دهد. امسال، اين كميته بيش از 2500 گزارش دولت‌ها در مورد كاربست كنوانسيون‌هاي مصوب را بررسي كرده است.


گزارش III (ب يك). تحقيق عمومي در ارتباط با اسناد تأمين اجتماعي در پرتو بينانيه سال 2008 در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني‌سازي عادلانه.

(پي.دي.اف 4025 كيلوبايت).

- .
- .


گزارش III (بخش دو). سند توضيحي در مورد اقدام‌هاي مرتبط با استانداردها و مصوبه‌ها.

(پي.دي.اف 1895 كيلوبايت)
- .
- .


گزارش IV(يك). كارشايسته براي كارگران خانگي.

(پي.دي.اف 267 كيلوبايت).
- براساس گزارش IV(يك) و IV ( دو) و مذاكره در 99 امين اجلاس (سال 2010) كنفرانس بين‌المللي كار، كميته‌ي كارگران خانگي جمع‌بندي پيشنهادي براي يك استاندارد جامع (يك كنوانسيون تكميل شده با يك توصيه‌نامه) را به تصويب رساند. گزارش IV در اگوست سال 2010 منتشر شد و متن نخستين پيش‌نويس كنوانسيون و توصيه‌نامه را ارايه داد.
- .
- .


گزارش IV (الف دو). كارشايسته براي كارگران خانگي.

(پي.دي.اف 295 كيلوبايت).
- گزارشIV (يك) در اگوست 2010 براي تمام اعضاء ارسال شد تا نظرات خودشان را مطرح كنند. گزارش IV(الف دو) دربرگيرنده‌ي نكات اساسي پاسخ‌هاي دريافت شده از از دولتها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است، و نيز تفسير دبيرخانه است. . .
- .
- .


گزارش IV(ب دو). كارشايسته براي كارگران خانگي. فقره‌ي چهارم دستوركار.

(پي.دي.اف. 535 كيلوبايت).
- .
- .

- .


گزراشVI. تأمين اجتماعي براي عدالت اجتماعي و جهاني‌سازي منصفانه.

(پي.دي.اف 3402كيلوبايت).

- .
- .پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 349 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت يكصدمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License