به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

حقوق بشر و كسب و كار:‌ توصيه‌هايي براي پيگيري مأموريت

14 اسفند 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان،‌ و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، متن توصيه‌هاي جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در امور «حقوق بشر و كسب و كار» براي استقرار سازوكاري جهتت پيگيري مأموريت مربوطه را نيز ارسال كرده است. برگردان نامه‌ي آنتونيو پنالوز و متن چاپ‌خور توصيه‌هاي جان راگي به انگليسي در ادامه تقديم مي‌شود.

قرار است در نشست خرداد ماه سال 1389 «شوراي حقوق بشر»، «اصول راهنماي» جان راگي براي اجراي چارچوب "حفاظت، احترام، جبران»‌ به شورا تقديم شود. در پي توصيه و انتقاداتي كه از سوي صاحب نظران در اين خصوص مطرح شد، جان راگي اين توصيه را نيز به اصول راهنماي خود افزوده است.

شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] تا كنون اسناد متعددي را در اين زمينه ترجمه و منتشر كرده است كه با كليك كردن كليد واژه‌ي حقوق بشر و كسب و كار تمام آن‌ها در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

خانم گرامي، آقاي عزيز،

همانطور كه استحضار داريد، روز 31 ژانويه‌ي 2011، پروفسور جان راگي، نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل [ن.و.د.ك] [1] در مورد موضوع «حقوق بشر و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي»، دوره‌ي مشاوره‌ در خصوص پيش‌نويس «اصول راهنماي اجراي چارچوب "حفاظت، احترام، جبران"» را جمع‌بندي كرد. در جريان اين مشاوره، تعدادي از مشاركت كنندگان،‌ از جمله‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان، نظرات خودشان را مبني بر نياز به يك سازوكار پيگيري اعلام كردند (بنگريد به بخشنامه‌ي مشترك ما با شماره‌ي 06/2011-جي كه در مورد پيش نويس اصول راهنما تقديم شد).

در نتيجه، نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل توصيه‌هايي براي سازوكار پيگيري مأموريت خود براي پيگيري موضوع‌هاي حقوق بشر و كسب و كار منتشر كرده است. جهت اطلاع جنابعالي پيوست شده است.

اين توصيه‌ها،‌ همراه با «اصول راهنماي» نهايي، در اجلاس ژوئن 2011«شوراي حقوق بشر» به اين شورا تقديم خواهد شد.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در زمان خود و با برخي راهنما‌‌ها در خصوص توصيه‌ي مختلف ارايه شده از سوي نماينده‌ي ويژه دبيركل با شما تماس خواهد گرفت تا بتوانيد در جريان گفتگو‌‌ در شوراي حقوق بشر كه در ژوئن برگزار خواهد شد مواضع كنفدراسيون خود را به دولت‌ خود بهتر منتقل كنيد.

اگر به كمك بيشتري در اين خصوص نياز داريدد با خانم مود مگوند تماس بيگريد.

- ارادتمند شما
- آنتونيو پنالوزا دبيركل
- شماره نامه:‌(ب 3005) 18/2011-جي
- تاريخ ناهه:‌ 2 مارس 2011

[1] Special Representive of Secretary General (SRSG)


اسناد پيوسته

حقوق بشر و توصيه‌هايي براي پيگيري مأموريت

5 مارس 2011
سند : PDF
35.9 kb

متن انگليسي نوشته‌ي جان راگي نماينده‌ي ويژه دبيركل در امور حقوق بشر و كسب و كار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 366 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License