به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد:

نشست مقدماتي تدوين چشم‌‌انداز ده و بيست ساله صنايع غذايي

دوشنبه‌ 31 تير ماه 1387؛
دو شنبه 21 ژوئيه 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در حاليكه بسياري از تشكل‌هاي كارفرمايي بر اين باروند كه فقدان برنامه‌ي استراتژيك براي كل صنعت و رشته‌هاي صنعتي گوناگون يكي از موانع جدي توسعه‌ي صنعتي و اقتصادي كشور است، در آخرين خبرنامه «خميرمايه ايران» نشريه سنديكاي توليد‌كنندگان خميرمايه ايران خبر جالبي در اين زمينه منتشر شده است:

«نشست مقدماتي تدوين چشم‌انداز ده و بيست‌ ساله‌ي صنايع غذايي روز بيست و ششم فروردين ماه 1387 با حضور نمايندگان تشكل‌هاي صنايع غذايي در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

در اين نشست از نمايندگان صنايع غذايي كشور خواسته شد چشم‌انداز شاخه صنعتي تحت اشراف خود را در سه بعد: تحوالت تكنولوژيك و ظرفيتي در ايران و جهان، تحولات سرمايه‌اي و اقتصادي فعالان اصلي شكل‌دهنده، چشم‌انداز در شاخه صنعتي مربوطه را تدوين كرده و پس از بررسي در اولين نشست ماهانه كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذليي و نهايي شدن آن به مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كنند.

گفتني است گزارش مربوط به صنعت خميرمايه از سوي دبيرخانه‌ي سنديكا و تحت نظارت هيأت ميره‌ تدوين و به مركز مربوطه ارسال شد.

  • به نقل از «خميرمايه‌ ايران»
  • فروردين و ارديبهشت ماه 1387
  • تلفن تماس: 22090739
  • ايميل: iran_yps@yahoo.com

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 308 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنايع توليدي كالاها و خدمات گوناگون   پيگيرى فعاليت سايت سنديكاي توليد‌كنندگان خميرمايه‌ ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License