به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: مجمع عمومي 5 آبان 1389

تكذيب خبر ابطال انتخابات كانون عالي

17 بهمن 1389

اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران!

تكذيب خبر ابطال انتخابات كانون عالي

پس از سلام ،

پيرو اخبار منتشره و شايعاتي كه گروهي در برخي از روزنامه ها و سايت هاي خبري ، درخصوص ابطلال انتخابات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران ، از قول وزير محترم كار و امور اجتماعي اعلام داشته اند كه "انتخابات كانون عالي باطل گرديده و وزير كار دستور تشكيل هيئت موسس جديد را صادر كرد و همچنين از انتخاب 10 نفر براي هيئت موسس خبر داده اند و ... " ، بدينوسيله به اطلاع كليه تشكل هاي كارفرمايي عضو و غير عضو در سراسر كشور ميرساند ، اين خبر از سوي مشاور محترم وزيركار و مديركل روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 106761 مورخ 11/11/1389 خطاب به آن رسانه ها تكذيب شد كه تصوير تكذيب نامه مزبور جهت اطلاع ، به پيوست تقديم ميگردد .

ضمن توضيح اين موضوع كه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران همانند گذشته ، تنها تشكل عالي كارفرمايي كشور است كه بطور قانوني مدافع امور مرتبط با موضوع كار و تأمين اجتماعي كارفرمايان در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مي باشد كه به موجب قانون ، ادامه فعاليت هاي آن ناقض امكان فعاليت هر گونه تشكل عالي كارفرمايي موازي در كشور خواهد بود ، به انتشار كنندگان اخبار كذب و اين اقدامات تفرقه افكنانه بين كارفرمايان نيز توصيه مي شود كه حركت خويش را در جهت تقويت اين كانون عالي متمركز نمايند تا با هم افزايي و انباشتـن همه ظرفيت هاي كارفرمايان كشور ، سازماني هر چه مستحكم تر و پويا تر ايجاد شود . بهرحال چنين اقداماتي از نظر اين كانون عالي نه تنها به مصلحت نيست بلكه محكوم است .

- با تقديم احترام
- محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه: 210 - 12033
- تاريخ نامه: 17 بهمن 1389

نامه جناب آقاي احسان ارگاني مشاور وزير و مديركل روابط عمومي

-سردبيرمحترم خبرگزاري مهر
- سردبير محترم روزنامه ابرار اقتصاي
- سردبير محترم روزنامه جهان صنعت
- سردبير محترم روزنامه ملت ما
- سردبير محترم صبح اقتصاد

باسلام

در پاسخ به مطلب مندرج در تاريخ10/11/89 در خصوص ابطال انتخابات كانون عالي كارفرمايان توضيحات زير ارسال مي شود:

مقتضي است برابر قانون نسبت به تكذيب خبر يادشده اقدام فرماييد.

خبر ابطال انتخابات كانون عالي كارفرمايان ايران كذب محض است و صحت ندارد

انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تاريخ 5/8/89 بر اساس ماده 131 قانون كار، آيين نامه مربوطه و اساسنامه كانون عالي برگزار شد. با اين وجود به منظور رفع هرگونه شبهه نسبت به انتخابات اعتراض برخي از اعضا كه امري طبيعي در فرآيند برگزاري انتخابات تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي محسوب مي شود، در دست بررسي مي باشد و بديهي است پس از اتمام بررسي‌هاي لازم نتيجه نهايي از سوي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌شود. ضمنا لازم به ذكر است مواضع رسمي از سوي اين وزارتخانه و نه از سوي منابع آگاه اعلام مي شود.

رونوشت: جناب آقاي نورالديني دبير محترم شوراي اطلاع رساني دولت براي استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 475 / 429217

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌هاي كعاصاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License