به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
فراخوان دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو:

در تدوين «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 مشاركت كنيد

14 بهمن 1389

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پيوست نامه‌اي خطاب به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان، از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، «كارنقشه»‌ سال 2011 اين سازمان را، كه در چارچوب برنامه‌ي استراتژيك 2009 تا 2014 تدوين شده، ارايه داده و از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي خودشان را در مورد مفاد اين كارنقشه به وي منعكس كنند.

گفتني است كه ترجمه‌ي متن كامل برنامه‌ي استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2004 تا 2009 در نخستين شماره‌ي كاغذي «پيام كارفرمايان» در تير ماه سال 1383 منتشر شده و متن الكترونيكي آن نيز به زودي در «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] منتشر خواهد شد.

نيز ترجمه‌ي متن كامل برنامه‌ي استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 در اينجا قرار دارد و علاقمندان مي‌توانند متن چاپ ‌خور فارسي و انگليسي آن را نيز در همان صفحه بيابند.

زيربخشي با عنوان «كارنقشه‌ي 2010» نيز به مقالاتي در معرفي كارنقشه‌ي سال گذشته‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان اختصاص داده شده و علاقمندان مي‌توان سابقه‌ي اين تجربه‌ي ارزشمند را به زبان فارسي در شاكا دنبال كنند.

كليدواژه‌ي «برنماه‌ استراتژيك» نيز به تمام اسناد منتشر شده در شاكا كه به نحوي به موضوع برنامه‌ي استراتژيك ارتباط داشته باشند برچسب شده است. با كليد كردن اين كليدواژه به تمام اين مقالات دسترسي خواهيد داشت.

اسناد برنامه استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و نيز كارنقشه‌هايي كه در چارچوب آن بر‌نامه و براي يك سال تدوين مي‌شوند، الگوي بسيار مناسبي در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور قرار مي‌دهند تا بر اساس آن‌ها بتوانند خودشان را از باتلاق روزمرگي به درآورند و تفكر و مديريت استراتژيك را تمرين كنند. به همين خاطر، شاكا طي روز‌هاي آتي مقالات متعددي را به معرفي و ترجمه‌ي كارنقشه‌ي سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان اختصاص خواهد داد و از رابطان خبري تمام تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌كند اين متنون را در اختيار مسؤلان و اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

در ادامه ترجمه‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا همراه با متن چاپ‌خور انگليسي كارنقشه‌ي سال 2011 تقديم مي‌شود:

خانم گرامي، آقاي عزيز،

كارنقشه‌ي 2011 آي.او.اي

جهت استحضار جنابعلي، كارنقشه‌ي سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان (آي.او.اي) [1] شامل يك بخش كلي، كه تحقق اولويت‌هاي تعيين شده در چارچوب استراتژيك آي.او.اي براي سال‌هاي 2009 تا 2011 را هماهنگ كرده، و نيز يك نقشه براي چهار منطقه‌ي آفريقا، آمريكا، آسيا و اروپا، با اذعان به تنوع نيازها و انتظارهاي اعضاء ما در سراسر دنيا، به پيوست تقديم شده است.

همچون ساليان پيش، اين نقشه تمام آنچه را كه دبيرخانه در دفاع از اعضاء خود انجام مي‌دهد دربر نمي‌گيرد و پيشگفتار آن براي بيان زمينه و پس‌زمينه است. همانند سال 2010 ملاحظه خواهيد فرمود كه كمك به اعضاء براي واكنش به چالش‌هاي برآمده از بحران جهاني اقتصادي در فهرست هدف‌هاي آي.او.اي همچنان در صدر است، در حاليكه براي ترويج بنگاه‌هاي پايدار و آزاد در سراسر جهان تلاش مي‌كنيم.

براي توضيح هر نكته‌اي از تماس با اينجانب دريغ نورزيد.

- ارادتمند شما
- آنتونيو پنالزوا دبيركل
- شماره نامه: جي-01/2011
- تاريخ نامه: 31 ژوانويه 2010. ژنو

ادامه

[1] Internatioal Organization of Employers


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 317 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت 2.كارنقشه‌ي سال 2011   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License