به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

برزيل، هند و آفريقاي جنوبي موافقتنامه‌اي در مورد كار شايسته و توسعه امضاء كردند

16 آذر 1389
سه شنبه 7 دسامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

ژنو (اخبار سازمان بين‌المللي كار). برزيل، هند و آفريقاي جنوبي مواقثتنامه‌ي جنوب جنوب و همكاري سه‌جانبه با دفتر بين‌المللي كار در عرصه كار شايسته امضاء كردند.

اين موافقتنامه از سوي وزير امرو خارجه برزيل، سفير كبير سلو آموريم، قائم مقام وزير روابط بين‌المللي ‌افريقاي جنوبي آقاي ماريوس لولين فرانسمن، و نماينده داتم هند در دفتر سازمان ملل در ژنو آقاي گوپيناتان آكماكلولانگر و آقاي خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار امضاء كردند.

بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كار و هند، برزيل و آفريقاي جنوبي مبتني بر تعهدات بيان شده از سوي اين سه كشور در نشست سران قبلي براي بهبود همكاري‌ به عنوان ابزاري مهم براي دستيابي به توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي است.

اين سند همچنين يادآوري مي‌كند كه سه كشور براي بهبودي اشتغالزاي بحران اقتصادي، و نيز چارچوبي براي رشد پايدار، به نحوي كه در سند ميثاق جهاني مصوب كنفرانس بين‌المللي سازمان بين‌المللي كار در ژوئن 2009 به تصويب رسيد گنجانده شده، همكاري كرده‌اند.

اين بيانيه همچنين علاقه به تقويت برنامه‌ي همكاري جنوب جنوب سازمان بين‌المللي كار براي تقويت همبستگي و برابري كامل بين كشورها و مردم در جهان كار را اعلام كرده است.

تاريخ خبر: دوشنبه اول آذر 1389، 22 نوامبر 2010


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 389 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سِ . ب . ك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License