به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت سازمان همكاري اقتصادي و توسعه مطرح شد:

اولويت‌هاي كسب و كار در بهبود اشتغال

22 آبان 1389
شنبه 13 نوامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه همزمان با نشست سران گروه 20 در سؤل بيانيه‌ي مشتركي منتشر كردند كه يك نسخه از آن در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است. ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود:

رهبران گروه 20 روز‌هاي پنج‌شنبه و جمعه 11 و 12 نوامبر (20 و 21 آبان 89) با هدف اصلي دستيابي به چارچوب گروه 20 براي «رشد قوي، پايدار و متوازن» در سؤل گردهم‌ مي‌آيند. كسب و كار بين‌المللي از اين تلاش‌ها پشتيباني مي‌كند و مايل است بر نقش كليدي بخش خصوصي در اين كوشش تأكيد كند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب‌ وكار و صنعتُِِ «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه»، سازمان‌هاي جهاني پيشگام در نمايندگي كسب و كار، به همكاري با دولت‌ها در سياست‌هاي لازم براي پشتيباني از رشد اقتصادي پايدار از طريق شغل‌آفريني بخش خصوصي متعهد هستند.

براي اين منظور، بازآفريني اعتماد در كسب و كار و بنگاه‌داري از طريق تقويت نظام اقتصادي و مالي حياتي است. بهبود شغل‌آفريني فقط از سياست‌هاي سربرخواهد آورد كه سرمايه‌گذاري و نوآوري، و ارتقاء بهروه‌وري را تشويق كنند. چنين دستاوردهايي مستلزم سياست‌هاي اجتماعي و پيش‌ اشتغالي بازار كار در شرايط انسجام مالي، اصلاح ساختاري، و بازارهاي رقابتي گشوده به روي بازرگاني و سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

از همين رو گروه 20 بايد بر خلق فضاي مطلوب كسب‌ و كار تمركز كند. براي تقديم به گروه 20، سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت، اولويت‌هاي كسب و كار براي اشتغال و سياست‌هاي بازار كار را به شرح زير صورتبندي كرده است. حياتي‌ترين اقدام‌ها براي تشويق بخش خصوصي به شغل آفريني شامل موارد زير است:

  • بازنگري و اصلاح مقررات مؤثر بر عمليات كسب و كار؛
  • تمركز بر شغل‌پذيري تما مگروه از جمله كساني كه در حواشي بازر كار هستند و تضمين حمايت و ترغيب سركار رفتن؛
  • بهبود آموزش و تربيت شغلي؛
  • تدارك گزينه‌هاي شغلي انعطاف‌ پذيرتر، از جمله اشتغال موقت و پاره وقت.

اين سازمان و اين كميته نسبت به همكاري با دولت‌ها، شركاي اجتماعي و سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ين‌المللي كار و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه براي تحقق بهبود پايدار براي همه، متعهد باقي مي‌ماند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 459 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License