به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در آستانه‌ي برگزاري انتخابات فراگير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام شد:‌

كانون عالي كارفرمايان ايران را منحل كنيد

27 شهبريور 1389

جناب آقاي خليلي عراقي!

دبير محترم هيأت مديره‌ي سابق كانون عالي كارفرمايان ايران؛

با سلام

احتراماً با توجه به اصرار اعضاي محترم مجمع عمومي آن كانون بر مواضع قبلي كه عليرغم اطلاع از قطعيت و الزام‌آور بودن اجراي آراي ذيل، اقدام به تنظيم صورتجلسه و تأكيد بر قانوني بودن فعاليت كانون نموده‌‌اند، به پيوست تصوير نامه‌ي شماره‌ي 25810 - 26/4/89 دفتر امور حقوقي وزارت متبوع به انضمام نامه‌ي شماره‌ي 85/86/847 مورخ 1/3/89 در خصوص پيگيري اجراي رأي صادره موضوع دادنامه شماره‌ي 880575 مورخ 24/7/88 شعبه 86 دادگاه حقوقي تهران وفق دادنامه شماره 1753-1754 مورخ 28/11/88 شعبه 40 دادگاه تجديدنظر تهران قطعيت يافته است، ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مفاد آراي فوق (به لينك‌ها مراجعه نماييد) مبني بر اعلام انحلال آن كانون و لزوم انجام تشريفات قانوني انحلال، مطابق اساسنامه مربوطه اقدام لازم را معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام فرمايند.

- محمدرضا ربيعي
- مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي
- شماره نامه: 54732
- تاريخ نامه: 7/6/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 572 / 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License