به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

انتخابات كانون عالي كارفرمايي روز چهارشنبه 5 آبان ماه 89 برگزار خواهد شد

22 شهريور 1389

اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران!

موضوع : مجمع عمومي و انتخابات؛

پس از سلام،

پيرو بخشنامه شماره 210-11626 مورخ 13/6/1389 درخصوص دعوت به حضور در مجمع عمومي براي برگزاري انتخابات هيئت مديره و هيئت بازرسان اين كانون عالي و همچنين تصوير آگهي فراخوان و دعوت به مجمع مندرج در روزنامه اطلاعات مــورخ 26 /5/1389 ، به پيوست نامه شماره 51379 مورخ 16/6/1389 مديركل محترم سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر خواست به تعويق انداختن زمان انتخابات كانون عالي جهت اعطاي فرصت مناسب براي بررسي شرايط عضويت و لزوم انجام انتخابات فراگير با حضور و مشاركت كليه تشكل هاي كارفرمايي كشور ، بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء كانون عالي و تشكل هاي كارفرمائي غير عضو ميرساند كه زمان انتخابات و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران از روز يكشنبه 28 شهريور ماه 1389 به ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبانماه 1389 تغيير يافته است . لذا با توجه به اهميت كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه يكي از مهمترين دستآوردهاي فعاليت هاي بخش كارفرمائي ايران است ، استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به احراز شرايط شركت در مجمع عمومي فوق اقدام و نماينده تام الاختيار آن تشكل محترم را تا قبل از تاريخ 2/8/1389 كتباً به دبيرخانه اين كانون عالي معرفي نمايند تا براي ايشان كارت شركت در مجمع مزبورصادر و قبل از برگزاري جلسه در اختيار ايشان قرار گيرد. دستور كار مجمع عمومي فوق به شرح زير است:
- 1-انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل هیأت مدیره و هیأت بازرسان طبق مفاد اساسنامه مصوب
- 2-سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد و طبق تصمیم مجمع در دستورکار قرار گیرد.

لازم به ذكر است كه طبق ماده چهلم اساسنامه ، نمايندگان تام الاختيار اعضاي اين كانون عالي كه داراي شرايط زير باشند در صورت تمايل مي توانند جهت عضويت در هيأت مديره و هيأت بازرسان نامزد شوند :
- 1.عضو اصلي هيأت مديره خويش باشند.
- 2.هيأت مديره آنها براساس قانون و آئين نامه ها و اساسنامه آنها ، طبق نظر كانون عالي ، معتبر باشد.
- 3.تشكل متبوع آنها بابت پرداخت هاي خود به كانون عالي بدهكار نباشد و يا با تأئيد دبيرخانه كانون عالي ترتيبات لازم را براي پرداخت بدهي هاي خود به كانون عالي داده باشد.
- 4.عضويت انجمن صنفي آنها در كانون عالي معلق و يا لغو نشده باشد .
- 5.حداقل داراي تحصيلات دانشگاهي كارشناسي باشند.
- 6.براساس رأي مقامات قضائي از حقوق اجتماعي خود محروم نشده باشند .
- 7.داراي حسن شهرت باشند.

از كليه انجمن هاي صنفی عضو و نيز انجمن هاي صنفي غيرعضو كه داراي شرايط لازم براي عضويت باشند تقاضا می شود كه اقدامات لازم جهت حضور فعال و پر بار نماينده خويش را در مجمع عمومی فوق به عمل آورند و شركت در اين مجمع را وظيفه ملي و صنفي تلقي و هر چه فعال تر در اين مجمع شركت فرمايند .

- با تقديم احترام
- محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه:‌ 210-11639
- تاريخ نامه: 22/6/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 388 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License