به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385. تهران

درخواست تعويق زمان انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي

24 شهريور 1389

جاب آقاي مهندس عطارديان!

دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران؛

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 310-11601 مورخ 30/5/89 و با عنايت به روند مذاكرات و توافقات حاصله مبني بر انجام انتخابات فراگير آن كانون و مشاركت حداكثري تشكل‌هاي كارفرمايي كشور و همچنين درخواست مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي استان‌ها مبني بر اعطاي فرصت مناسب جهت بررسي شرايط عضويت در آن كانون عالي، مقتضي است نسبت به تعويق زمان انتخابات به مدت تقريباً يك ماه اقدام و نتيجه را به اين اداره كل اعلام فرمايند تا با همكاري آن كانون محترم اطلاع رساني لازم و كافي انجام شود.

- محمدرضا ربيعي
- مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي
- شماره نامه: 51379
- تاريخ نامه: 16/6/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 456 / 474729

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License