به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دستور كار نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار

12 خرداد ماه 1389
چهار شنبه 2 ژوئن 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار امروز - چهارشنبه - 12 خرداد ماه 1389 (دوم ژوئن 2010) در ژنو افتتاح مي‌شود. از ايران نيز يك هيأت سه‌جانبه متشكل از نمايندگان دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران در اين نشست حضور دارند.

گفتني است كه پس از انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي در سال 1385، و كمك به راه‌ اندازي غيرقانوني كانون عالي كارفرمايان ايران، مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - كه عضو جانشين هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار نيز بود، از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در كنفرانس‌هاي بين امللي كار حضور مي‌يافت، و در عين حال،‌ مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي نيز، نماينده‌ي كانون عالي مو ازي را به عنوان نمايندگان كارفرمايان ايران به كنفرانس‌ها اعزام مي‌كردند. همين امر سبب شد كه در طول سه سال گذشته، كميته‌ي آزادي انجمن سازمان بين المللي كار روند انتخاب نماينده‌ي كارفرمايان ايران از سوي مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي را نظارت كرده و توصيه‌هاي شديد الحني صادر كند.

خوشبختانه مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم، با توجه به احكام قطعي دادگاه‌ عمومي و ديوان عدالت اداري در مورد غيرقانوني بودن انحلال كانون عالي اصلي و راه‌اندازي كانون عالي موازي، نسبت به سياست‌هاي قبلي تجديد نظر كردند و هيأت شش نفره‌ي نمايندگان كارفرمايان به پيشنهاد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و از مركب از نمايندگان هر دو جريان اصلي و موازي انتخاب و معرفي شدند.

هرچند قرار است «كميته‌ي حقيقت ياب» عوامل بروز انشعاب در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را با دقت بررسي كند و راهكارهايي براي جلوگيري از چنين رويدادهايي ارايه دهد، با اين هم، برگزاري «نشست وفاق»‌ و رسيدن به توافق در اين زمينه يكي از ابتكارها و دستاوردهاي شخص وزير محترم كار و امور اجتماعي است و جا دارد كه همين جا از رفتار مدبرانه‌ي وي و همكارانشان قدرداني شود.

با ارايه‌ي اين توضيح مختصر، به ويژه براي آن دسته از كارفرماياني كه تازه به گروه دريافت كنندگان اخبار شاكا اضافه شده‌اند،‌ ترجمه‌ي دستور كار نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار در ادمه تقديم مي‌شود و كوشش خواهد شد كه هر روز آخرين اخبار اين كنفرانس در اختيار چامعه‌ي كارفرمايي ايران قرار بگيرد.

نود و نهمين (ژوئن 2010) دوره‌ي [1] كنفرانس بين المللي كار

دستور كار

موضوع‌هاي دائمي

I. (الف) گزارش‌هاي رئيسان هيأت مديره و مديركل

(ب) گزارش جهاني در چارچوب پيگيري‌ بيانيه‌ي سازمان بين المللي كار در مورد اصول و حقوق بينادين در كار [2]

II. برنامه و بودجه و الزامات ديگر

III. اطلاعات و گزارش‌ها در مورد اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌ها

موضوع‌هايي كه از سوي كنفرانس يا هيأت ميره در دستور گنجانده شده

IV. كارشايسته براي كارگران خانگي (تدوين استاندارد، با نگاه به امكان تصويب يك كنوانسيون همراه با يك توصيه‌نامه).

V. توصيف يك توصيه نامه‌ي مستقل در مورد اچ.آي.وي/ايدز در دنياي كار (تدوين استاندارد، مذاكره دوم)

VI. مذاكره در مورد هدف استراتژيك الشتغال (نخست در بحث دوره‌‌اي در مورد پيگيري بينانيه‌ي سازمان بين المللي كار در سال 2008 در مورد عدالت اجتماعي و جهاني شدن منصفانه)

VII. بررسي بيانيه‌ي سال 1998 در مورد اصول و حقوق بينادين در كار


براي متن انگليسي سند اينجا را كليك كنيد.

[1] Session

[2] گزارش امسال در مورد برچيدن اثربخش كار كودكان خواهد بود


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 308 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و نهمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License