به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نگاهي به دستور كار شوراي عمومي سازمان بين المللي كارفرمايان

7 خرداد ماه 1389
جمعه 28 مه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

شوراي عمومي‌ سازمان بين المللي كارفرمايان روز سه شنبه 11 خرداد ماه 1389 (اول ژوئن 2010)، يك روز پيش از آغاز به كار كنفرانس بين‌ المللي كار، مجمع عمومي خود را در ژنو برگزار مي‌كند.

از آنجا كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تنها تشكل ملي كارفرمايان ايراني عضو سازمان بين المللي كارفرمايان است، هيأت نمايندگي اين كانون عالي كه براي شركت در نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار به ژنو سفر خواهد كرد،‌ در مجمع «شوراي عمومي» سازمان بين المللي كارفرمايان حضور خواهد يافت.

انتظار مي‌رود، به ‌رغم مشكلات پيش پا افتاده‌اي كه بخش عمده‌ي انرژي كارفرمايان ايراني را هدر مي‌دهد، اخبار و گزارش‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي بين‌ المللي كارفرمايان را از نظر دور ندارند. به همين منظور، در ادامه اسنادي كه از سوي سازمان بين المللي كارفرمايان در ارتباط با دستور كار نشست شوراي عمومي اين سازمان اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي قرار گرتفه، اجمالاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

دستور جلسه شوراي عمومي سازمان بين‌ المللي كارفرمايان در سال 2010

سه‌ شنبه اول ژوئن 2010 (11خرداد 1389)

نشست صبح

1. تصويب صورتجلسه‌ي نشست شوراي عمومي 2 ژوئن سال 2009

2. اقدام‌هاي سازمان بين المللي كارفرمايان
- الف: گزارش سالانه 2009 (اين گزارش در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته است و به زودي ترجمه‌ي آن در شاكا منتشر خواهد شد)
- ب:كارنقشه سال 2010 (اين سند نيز در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفته و به زودي از طريق شاكا به تشكل‌هاي كارفرمايي تقديم خواهد شد).
- پ: گزارش رئيس هيأت مديره در مورد بازنگري اولويت‌ها، ساختار و سازماندهي سازمان بين المللي كارفرمايان

3. امور مالي و بودچه‌اي
- الف: تصويب گزارش مالي سال 2009
- ب: بودجه‌ي سال 2011

4. عضويت در سازمان بين المللي كارفرمايان
- وضعيت عضويت
- لغو عضويت

5. اصلاح اساسنامه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان

6. انتخاب اعضاء هيأت مديره

7. انتخاب رئيس هيأت مديره

8. انتخاب خزانه دارد

9. امور ديگر

نشست بعد از ظهر

10 نشست‌هاي ويژه‌ي مناطه‌اي


سازمان بين المللي كارفرمايان در مورد هر يك از اقلام فوق توضيح‌هاي مفيدي در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است كه آگاهي از آن‌ها براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارفرمايان ايراني مفيد خواهد بود.

در نوشته‌هاي بعدي اين توضيح‌ها تقديم علاقمندان خواهد شد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 330 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License