به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
توضيح سازمان بين المللي كارفرمايان در مورد:

«وضعيت در سرزمين‌هاي عربي اشغالي»

5 خرداد 1389
چهار شنبه 26 مه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بر اساس قطعنامه‌ي سال 1980 كنفرانس بين المللي كار، مدير كل سازمان بين آلمللي كار بايد در گزارش‌هاي سالانه‌ي خود به كنفرانس‌هاي بين المللي كار گزارشي نيز از وضعيت كارگران در سرزمين‌هاي عربي اشغالي ارايه دهد. اين گزارش در مجمع عمومي كنفرانس بين المللي كار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

با توجه به اينكه نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار از دهم خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار مي‌شود،‌ داشتن درك و مواضع روشن در مورد مشكلات كارگران سرزمين‌هاي اشغالي براي هيأت‌هاي نمايندگي كه از سوي ايران در اين كنفرانس شركت خواهند كرد، اهميت خواهد داشت.

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود،‌ ترجمه‌ي سندي است در همين زمينه، كه از سوي سازمان بين المللي كارفرمايان براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارسال شده است.

در اين سند،‌ ضمن تحليل اجمالي شرايط كار در سرزمين‌هاي عربي اشغالي، بر رويكرد‌هاي كافرمايي براي حل اين مشكلات تأكيد شده است.

در اين نوشته‌ همچنين به «ميثاق جهني مشاغل» نيز اشاره شده است كه در كنفرانس سال گذشته به تصويب رسيد و ترجمه‌ي فارسي آن در نوزدهمين شماره‌ي فصلنامه‌ي «پيام كارفرمايان»‌ ارايه شده و در اين شبكه نيز در دسترس است. اين ميثاق بسيار مهم،‌ اصولي‌ترين راهكار‌هاي ايجاد اشتفال را مدون كرده است و از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود كه اين سند را - به ويژه در شرايطي كه بحران بيكاري كيان ملي را به صورت جدي به مخاطره انداخته است - مورد توجه قرار دهند.

از تمام رابطان خبري شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] با تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود نوشته‌ي زير و سند «ميثاق جهاني مشاغل» را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود قرار دهند.

پيشگفتار

طبق قطعنامه‌ي 1980 كنفرانس، دفتر سازمان بين آلمللي كار هر ساله بايد در مورد وضعيت كارگران عرب سرزمين‌هاي عربي اشغالي گزارش بدهد. اين گزارش پيوست گزارش مديركل به كنفرانس است و بخشي از گزارش كامل براي بحث در مجمع عومي كنفرانس را تشكيل مي‌دهد.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود راهنما براي كساني است كه مايلند در فرصت 5 دقيقه‌اي خود در مجمع عمومي در باره‌‌ي اين موضوع صبحت كنند.

در باره گزارش

اين متن در مورد هيأت نمايندگي عالي سازمان بين المللي كار در سرزمين‌هاي عرب اشغالي،‌ اسرائيل، جمهوري عربي سوريه، و نيز مذاكرات با سازمان كارگري عرب و اتحاديه‌ي دولت‌هاي عرب و شركاي اجتماعي آن‌ها گزارش مي‌دهد.

اين گزارش بيتشر اطلاعات مربوط به وضعيت كارگران و خانواده‌هاي آنان و نيز واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را كه در آن‌ها زندگي مي‌كنند، ارايه مي‌كند.

اين گزارش به برخي از بهبودي‌هاي وضعيت اقتصادي در سرزمين فلسطين اشغالي و نيز به نرخ رشد كمي‌ بهبو.د يافته، كه هرچند هنوز از استنادارهاي بين المللي بسيار كم‌تر است، اشاره مي‌كند. با اين همه، وضعيت غم انگيز را، به ويژه در نوار غزه بازتاب مي‌دهد كه با پس مانده‌ي ناچيز يك اقتصاد رسمي از بقيه‌ي جهان جدا افتاده است. گزارش‌ها در مورد انشقاق تعميق شونده در جامعه‌ي غزه، از يك سو، بين كساني كه از توسعه‌هاي اخير سود مي‌برند، و از سوي ديگر، بين كارگران، كاركنان و خانواده‌هايشان كه ظرفيت‌هاي توليدي و حياتي آنان آسيب ديده مانده است.

سرزمين اشغالي فلسطين با سيستم‌هاي پيچيده‌ي ايست بازرسي، سد معبرها، و مجوز عبورها تقسيم شده است.

پيشرفت‌هاي به دست آمده در تثبيت نطام‌هاي قانوني در امنيت داخلي در ساحل غربي منحر به رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي معمولي، هرچند هنوز شكننده،‌ شده است.

با اين حال، دست مانند كارگران كه تحت تأثير شرايط حاكم هستند، كارفرمايان نيز براي حفظ بنگاه‌هايشان در اين شرايط بسيار دشوار مبارزه مي‌كنند.

كارفرمايان از تلاش‌هاي جاري سازمان بين المللي كار براي ايجاد صلح پايدار در منطقه به طور كامل حمايت مي‌كنند، با اين وجود، ما تمركز بيشتر بر نيازهاي كارفرمايان و كمك به ايجاد بنگاه‌هاي پايدار در اين سرزمين‌ها را تشويق مي‌كنيم و اذعان داريم كه وقتي اين شرايط فراهم شود شغل هم توسط بخش خصوصي ايجاد خواهد شد. در طول اين مدت، براي حفظ باقي ماده‌ي اقتصاد رسمي، مباني اقتصادي بايد تعقيب شود و نيز بنيادهايي براي رشد و توسعه‌ي بخش رسمي مستقر شود تا در شرايط بهبودي قادر به بهرمندي باشند.

لازم است به تربيت مهارت‌ها‌ي جوانان توجه‌ ويژه‌ شود به نحوي كه آنان بتوانند با نيازهاي آينده‌ي بازار كار همسو شوند. از طريق همكاري با كارفرمايان براي شناسايي مهارت‌هاي مورد نياز آينده،‌ اكنون مي‌توان زمان را در تربيت جوانان سرمايه‌گذاري كرد تا به جمعيت جوان ابزارهاي لازم براي جستجوي شغل و نيز توسعه‌ي استعدادهاي كارآفريني‌ اشان را ارايه دهد. توصيه‌ها و جم‌ بندي‌هاي مذاكرات كنفرانس بين‌ المللي كار در مورد بنگاه‌هاي پايدار و چارچوب سياستي مذكرات كنفرانس 2009 «رهايي از بحران: ميثاق جهاني مشاغل» بايد راهنماي كار سازمان بين المللي كار در اين عرصه و در تمام سطوح كمك‌هاي ترويجي و فني قرار بگيرد.

سازمان بين المللي كار در چنين زماني حساسي بايد در جستجوي حامياني باشد كه از آموزش و تربيت جامع‌تر حمايت كنند. به جاي رها كردن جواتان بي‌انگيزه، بي مهارت در خيابان،‌ فرصت‌هاي مطالعه‌ي اكنون امكان فردا را براي جمعيت جوان فراهم مي‌آورد.

اگر، آنگونه كه بسيار خوش‌ بينانه به نظر اين گزارش مي‌رسد، راه حل دو دولت در حال سربرآوردن باشد،‌ لازم است مبناي دولت هم اكنون ساخته شود و سازمان بين آلمللي كار مي‌تواند همراه با كارفرمايان نقش حياتي در ساختن اين مباني ايفاء كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 412 / 446760

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License