به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نامه‌ي دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي ملي عضو درخواست شد:

همفكري در تدوين برنامه‌ي اقدام‌هاي بخشي سازمان بين‌المللي كار در سال‌هاي 2012 تا 2013

20 ارديبهشت ماه 1389[تصوير: آنتونيو پنالوزا در تهران]

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان از آنان خواست تا نظرات و پيشنهادهاي خود در مورد تدوين اقدام‌هاي بخشي سازمان بين المللي كار بين سال‌هاي 2012 تا 2013 را حد اكثر تا روز 25 ژوئن سال 2010 اعلام كنند.

در ادامه ترجمه‌ي متن كامل اين نامه تقديم مي‌شود و از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران درخواست مي‌شود نظرات و پيشنهادهاي خود را از طريق ايميل يا فاكس يا تلفن با آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم اين كانون عالي ارايه دهند. بديهي است پيشنهادي دريافت شده به سازمان بين المللي كارفرمايان تقديم خواهد شد تا مورد توجه هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار قرار بگيرد.

در مارس 2011، هيأت مديره سازمان بين المللي كار بايد برنامه‌ي اقدام‌هاي بخشي براي دوره‌ي 20112 تا 2013 را تصويب كند. اين تصميم، طبق رويكرد نوين به اقدام‌هاي بخشي مصوب سال 2007، مبتني بر توصيه‌هايي خواهد بود كه از سوي «هيأت‌هاي مشاوره‌اي» گوناگوني كه در سپتامبر/اكتبر 2010 تشكيل خواهند شد، ارايه مي‌شوند.

براي مساعدت به طراحي اين برنامه، بسيار خرسند خواهيم شد اگر، حد اكثر تا 25 ژوئن سال 2010 (جمعه 4 تير ماه 1389)‌ اقدام‌هاي مشخصي را در مورد موضوع‌هاي مشخص مرتبط با بخش‌هاي مشخصي كه فدراسيون يا اعضاء شما دوست دارند سازمان بين المللي كار در برنامه‌ي اقدام‌هاي بخشي سال‌هاي 2012 تا 2013 انجام دهد، به ما معرفي كنيد. براي «گروه كارفرمايي» بسيار اهميت دارد كه در وضعيتي باشد تا براي اين «هيأت‌هاي مشورتي» پيشنهادهايي ارايه دهد كه در برابر پيشنهادهاي كارگري مورد توجه قرار بگيرند.

اگر تصميم گرفتيد پيشنهاد بدهيد، مهم است كه اطلاعات زير را با اين هدف به پيشنهاد خود ضميمه كنيد كه به ما كمك كند تا در نشست هيأت مشاوره‌اي از پيشنهادها دفاع كنيم:
- بخش مورد نظر
- موضوع مورد توجه
- حزئيات منطقي در توجيه موضوع پيشنهادي
- نكات اصلي كه مي‌خواهيد براي مذاكره پيشنهاد كنيد
- نوع اقدامي كه براي اين موضوع مناسب مي‌دانيد، مثلاً، نشست‌هاي سنتي سه‌جانبه، نشست متخصصان، همگويي گفتگو‌ي جهاني يا برنامه‌ي اقدام ملي.

لطفاً در مورد فهرست بخش‌ها به ضمينه‌ي يك مراجعه كنيد (ترجمه‌ي آن در ادامه ارايه شده)

نيز پيشاپيش از شما به خاطر اينكه در پاسخ خود اعلام كنيد آيا مي‌توانيد فردي متخصص از بخش مورد نظر را براي معرفي و دفاع از پيشنهاد در نشست هيأت مشورتي در تاريخي كه بعدآ اعلام خواهد شد، اعزام مي‌كنيد يا نه، سپاسگذاري مي‌كنيم.

انواع اقدام‌هاي بخشي ممكن عبارتند از:
- 1. نشست‌ سه‌جانبه: نشست نوع سنتي ، كه حدود 15 نفر از شركت‌كنندگان هر گروه را گردهم مي‌آورد و نتايج مرتبط با بخش خاص را بررسي و تصويب مي‌كنند.
- 2. نشست متخصصان: نشستي كه اسناد فني (مانند راهنما‌ها، آئين‌نامه‌ها و غيره)‌ را بررسي يا تشريح مي‌كند.
- 3. همگويي‌ گفتگوي جهاني: نشست‌ (ميزگرد) براي اطلاعات بيشتر كه به هيچ نوع جمعبندي مذاكرات نمي‌انجامد، اما سبب همگرايي نظرات در مورد آنچه كه شركاي اجتماعي و دبيرخانه مي‌توانند در آن زمينه‌ي خاص انجام دهند، خواهد شد.
- 4. برنامه اقدام ملي: برنامه اجرايي سه‌جانبه در يك بخش خاص در سطح ملي با مشاركت نمايندگان محلي هر سه گروه. (هر برنامه اقدامي، براي اجرايي شدن، بايد قبلاً مورد موافقت سازمان‌هاي نمايندگي دولت، كارگران و كارفرمايان قرار گرفته باشد).

خاطر نشان مي‌شود براي دوره دو ساله 2010 - 2011، تمام پيشنهادها‌ي ارايه شده‌ از سوي اعضاء كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي نه فقط كنار گذاشته نشدند، بلكه بيشترين اولويت را كسب كردند.

اين پيشنهادها عبارت بودند از:
- همگويي گفتگوي جهاني در مورد نياز‌هاي كارگران مسن‌تر در جريان تعويض كارگر و فضاي كار در كسب و كار خرد (ادغام دو پيشنهاد كارفرمايي كه اوايل سال 2011 با شركت هشت نماينده‌ي كارفرماي و هشت نماينده كارگر مطرح خواهد شد).
- همگويي گفتگوي جهاني در مورد نقش آژانس‌هاي شغل آفريني بخش خصوصي در ترويج كار شايسته و بهبود كاركرد بازار‌هاي كار در بخش خدمات خصوصي (در سال 2011 مطرح مي‌شود؛ از ده نماينده‌ي كارفرما و ده نماينده‌ي كارگر براي حضور دعوت خواهد شد)
- همگويي گفتگوي جهاني در مورد چالش‌ها و توسعه‌هاي جديد در بخش جهانگردي و بيمارستاني و تأثير اشتغالزايي اين بخش‌ها، توسعه‌‌ي منابع انساني و روابط صنعتي ((اواخر سال 2010 سازماندهي خواهد شد با حضور هفت نماينده‌ي كارفرما و هفت نماينده‌ي كارگر).

- پيشاپيش از شما تشكر مي‌كنم.
- ارادتمند
- آنتونيو پنالوزا


بخش‌ها

كشاورزي و جنگل‌داري
- كشاورزي، كشت و كار، ساير بخش‌هاي روستايي
- غذا، نوشيدني، تنباكو
- جنگل‌داري، چوب، خميركاغذ و كاغذ

انرژي و معدن
- محصولات نف و گاز، پالايش نفت
- معدن

توليد
- محصولات اساسي فلزي
- مهندسي مكانيك و الكتريك
- ساخت تجيهزات حمل و نقل
- صنايع شيميايي
- نساجي، لباس، چرم، كفش

زيرساختارف ساختمان و صنايع وابسته
- ساختمان

حمل و نقل
- حمل و نقل (هوايي، جاده‌اي، ريلي)
- كشتيراني، بنادر، ماهيگيري، راه‌هاي آبي

خدمات بخش خصوصي
- بازرگاني
- خدمات مالي
- هتل‌ها، غذاپزي و جهانگردي
- كاركنان حرفه‌اي و مديريتي
- پست
- ارتباط راه‌دور، آي.تي.و خدمات كسب و كار
- رسانه‌، فرهنگ، گرافيكي

خدمات همگاني و رفاهي
- خدمات بهداشتي
- خدمات رفاهي (آب، گاز، برق)
- شهرداري‌ها
- مديريت همگاني
- پليس و آتش‌نشان‌ها

آموزش و پژوهش
- پيش دبستان و مهدكودك
- مدرسه (ابتدايي و متوسطه)
- آموزش شغلي
- آموزش عالي و پژوهش
- پرسنل غيرآموزشي


براي ارسال ايميل به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اينجا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 404 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License