به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش‌هاي تقديمي به نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار

14 ادريبهشت 1389
سه شنبه 4 مه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار از 2 تا 18 ژوئن سال 2010 (چهارشنبه 14 تا جمعه 28 خرداد 1389) در ژنو برگزار خواهد شد و هيأت سه‌جانبه‌اي از سوي ايران نيز كه يكي از كشورهاي مؤسس سازمان بينل المللي كار بوده است، به اين كنفرانس اعزام خواهد شد. مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه به عنوان نخستين ايراني عضو جانشين هيأت مديره‌ي سازمان بين‌الملي كار از سوي كارفرمايان انتخاب شده است، همراه با دو نفر از كارشناسان اين كانون عالي كارفرمايي در نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار حضور خواهد يافت.

گفتي است مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ايران را منحل اعلام كرد و در سه سال گذشته، نماينده‌ي كارفرمايان از ميان گروه انشعابيوني كه يك كانون كارفرمايي موازي تأسيس كردند، انتخاب و به كنفرانس اعزام مي‌شد.

در پي قطعي‌ شدن حكم دادگاه اوليه مبني بر غيرقانوني بودن اقدام سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و باطل بودن تأسيس كانون عالي موازي، در دادگاه تجديد نظر استان تهران، روز چهار‌شبنه 25 فروردين ماه 1389 «نشست وفاق» با حضور نمايندگاني از دو كانون عالي كارفرمايي و وزير كار و امور احتماعي برگزار شد و طرفين توافق كردند تا اعضاء هيأت شش نفره‌ي كارفرمايي به نود و نهمين كنفرانس بين الملي كار از سوي دو كانون عالي انتخاب شوند. به اين ترتيب، پس از سه سال مباحث جاري در كنفرانس بين‌ المللي كار تحت تأثير اختلافات داخلي - كه با سوء تدبير ابعاد بين‌المللي پيدا كرد، قرار نخواهد گرفت.

«شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) وابسته به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران وظيفه‌ي خود مي‌داند اخبار و گزارش‌هاي نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار را در اختيار كارفرمايان ايران قرار دهد. به همين دليل در ادامه گزارش‌هايي كه تا كنون به مجمع عمومي نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار ارايه شده معرفي مي‌شود:


گزراش III (الف يك): گزارش «كميته متخصصان در مورد كاربرد مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها . [پي.دي.اف 9632 كيلوبايت]

گزارش سال 2010 كميته‌ي متخصصان در مورد كاربرد مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها يك ارزيابي فني و بي‌طرفانه از اجراي مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌‌نامه‌هاي سازمان بين المللي كار از سوي دولت‌هاي عضو فراهم مي‌اورد. امسال، كميته بيش از 2500 گزارش از دولت‌ها در مورد اجراي مقاوله‌نامه‌هاي مصوب را بررسي كرده است.


گزراش III (ب. يك): بررسي عمومي كميته‌ي متخصصان در مورد اسناد اشتغال در پرتو بيانيه‌ي سال 2008 در باره‌ي عدالت اجتماعي براي همه با جهاني‌سازي منصفانه. [پي.دي.اف 3735 كيلو بايت]

بررسي عمومي امسال كميته‌ي متخصصان در مورد كاربرد مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها به شش سند اشتغال مي‌پردازد و در پرتو اين واقعيت كه نخستين هدف‌ از هدف‌هاي چهارگانه‌ي استراتژيك مندرج در بيانيه‌ي سازمان بين المللي كار در مورد جهاني شدن منصفانه به توسعه‌ي اشتغال مربوط است، تهيه شده است . . .


گزارش III (دو) : سند اطلاع‌ رساني درمورد اقدامات مرتبط با استانداردها و تصويبيه‌ها. [پي.دي.اف 2055 كيلو بايت]

اين كتاب اطلاعات عمومي در مورد تحولات اخير در استانداردهاي بين المللي كار، اساسنامه‌ها و ديگر رويه‌هاي مرتبط با استانداردهاي نظارتي و كمك‌هاي فني در هرصه‌ي استانداردها ارايه مي‌دهد. همچنين اطلاعاتي در مورد تصويب كنوانسيون‌هاي جداگانه در قالب جدول و گزراش جامع كشورها ارايه داده است.


گزارش IV (يك) : كارشايسته براي كارگران خانگي. [پي.دي.اف 766 كيلو بايت]

هيأت مديره اين موضوع در مورد كار شايسته را، همراه با نگاهي به تدوين استنانداردها در دستور كار نود و نهمين كنفرانس بين‌ المللي كار سال 2010 گنجانده است،. اين گزارش، كه اطلاعاتي از سراسر جهان در مورد قوانين و عملكرد مرتبط بت كارگران خانگي فراهم آورده، انتظار دارد كه مبنايي براي مذاكرات كنفرانس فراهم آورد.


گزارش IV (دو) : كارشايسته براي كارگران خانگي. [پي.دي.اف 3498 كيلو بايت].

نظرات ارايه شده در مورد گزارش IV )2( از سوي كشورهاي عضو در اين گزارش خلاصه شده است. اين گزارش هم مانند گزارش قبلي مبانيي براي بحص در مورد اين مووضع در كنفرنس نود و نهم فراهم خواهد آورد.


گزارش V ( يك‌) به نود و نهمين كنفرانس بين المللي كار : اچ.آي.وي/ ايدز و جهان كار [پي.دي.اف 215 كيلو بايت]

بر اساس گزارش‌هاي IV يك و IV دو و بحث‌هاي كنفرانس بين المللي كار، كميته‌ي اچ.آي.وي/ايدز نتايج پيشنهادي را كه خطوط كلي سند را تعيين مي‌كند به تصويب رساند. گزارش v يك بعداً در آگوست سال 2009 به چاپ رسيد و نخستين پيش‌نويس اين سند جديد را فراهم ساخت.


گزارش V (الف 1): اچ.آي.وي/ايدز و جهان كار. [پي.دي.اف 504 كيلو بايت]

نظرات ارايه شده در مورد گزارش V (يك) (دريافت شده از كشورهاي عضو در اين گزارش جمعبندي و ارايه شده است. اين گزارش مانند گزارش V (ب دو) مبنايي براي دومين بحث براي طرح در نود و نهمين كنفرانس بين المللي فراهم خواهد ساخت.


گزارش V (ب. دو): اچ.آي.وي/ايدز و جهان كار. [پي.دي.اف 176 كيلو بايت]

پيش نويس چند زبانه‌ي اين سند جديد در اين گزارش ارايه شده است. اين گزارش مانند گزارش V (الف دو) مبنايي براي دومين بحث در نود و نهمين كنفرانس در سال 2010 فراهم خواهد آورد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 278 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و نهمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License