به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تبريك به خاطر وفاق

12 ارديبهشت ماه 1389
يكشنبه 2 مه 2010

جناب آقاي همايون اسدي دبير محترم انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل نقل بين المللي ايران با ارسال نامه‌اي به مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران «وفاق بين نمايندگان كانون عالي كارفرمايي و آن كانون محترم» تبريك گفت. متن اين نامه‌ي مختصر اما گويا در ادامه تقديم مي‌شود:

جناب آقاي مهندس عطارديان.
- دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران!

سلام،

با احترام آشتي نهايي و وفاق بين نمايندگان كانون عالي كارفرمايي و آن كانون محترم را عين خير و صلاح دانسته، برخود وظيفه مي‌داند اين وفاق را تبريك عرض نمايد. اين آشتي از آنجا اهميت دو چندان پيدا مي‌كند كه پس از صودر دادنامه دادگاه تجديد نظر حاصل شد.

از خداوند متعال، پيروزي نمايندگان محترم را در مسير تعالي و روانسازي گفتگوي ملي سه‌جانبه براي ارتقاء اقتصاد ملي مسألت داريم.

- و من الله توفيق
- دبير انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل بين المللي ايران
- همايون اسدي

- شماره نامه: 803/11/190
- تاريخ نامه: 7 ارديبهشت ماه 1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 295 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل هواني   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License