به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در بيانيه‌ي خود اعلام كرد:

تعويق زمان برگزاري مجمع عمومي عادي

5 ارديبهشت 1389
يكشنبه 25 آوريل 2010

-كليه‌ تشكل‌هاي محترم كارفرمايي كشور
- اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

پس از سلام.

پيرو آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 29/10/1388، نظر به صدور حكم قطعي داير بر رد دادخواست اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي و نيز صورتمجلس مورخ 25/1/1389 به امضاء مقام محترم وزارت كار و امور اجتماعي كه هر دو طي بخشنامه‌هاي 400/210 - 11372 و 400/ 210 - 11374 به استحضار رسيده است، مجمع عمومي عادي مورخ 13/2/1389 اين كانون عالي تا حصول نتايج گفتگو‌هايي كه در جريان خواهد بود به بعد و احتمالاً تا بعد از برگزراي كنفرانس بين‌المللي كار به تعويق خواهد افتاد.

خواهشمند است در اين مدت انجمن‌هايي كه عضويت اين كانون عالي را ندارند نسبت به عضويت، و يا انجمن‌‌هاي عضو كه حق عضويت خود را تا پايان سال 1388 نپرداخته‌اند و يا بدهي‌هاي ديگر به اين كانون عالي دارند، نسبت به واريز بدهي‌هاي خود اقدام لازم را معمول دارند.

- با تقديم احترام
- هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
- تاريخ بخشنامه: 4/2/89
- شماره بخشنامه: 400/210 - 11375


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 276 / 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌هاي كعاصاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License