به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

صدور حكم قطعي دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر ادامه فعاليت قانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و اعلام انحلال كانون عالي موازي

5 ارديبهشت 1389

-كليه تشكل‌هاي محترم كارفرمايي كشور!
- اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران !

پس از سلام؛

پيرو بخشنامه شماره 400 /210 - 11-76 مورخ 16/9/1388 اين كانون عالي مبني بر بطلان مداخلات ادار‌ه‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در امور اين كانون عالي و نيز بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون غيرقانوني موازي و ثبت آن با شماره‌ي ثبت اين كانون عالي)، بدينوسيله تصوير رأي قطعي شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران مبني بر رد تجديد نظر خواهي‌هاي مذكور به پيوست تقديم مي‌گردد و به استحضار مي‌رساند اين كانون عالي همانند گذشته، تنها تشكل عالي كارفرمايي كشور در حوزه روابط كار و تأمين احتماعي است كه به موجب قانون، ادامه‌ي فعاليت‌هاي آن ناقض امكان فعاليت هر گونه تشكل عالي كارفرمايي موازي در كشور خواهد بود.

- با تقديم احترام
- محمد عططارديان
- دبيركل

- تاريخ بخشنامه: 4 ارديبهشت 1389
- شماره بخشنامه: 400/210 - 11372


براي متن حكم دادگاه تجديد نظر اينجا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 460 / 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License