به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
سازمان بين‌ مللي كارفرمايان و دفتر بين‌ مللي كار منتشر كردند:‌

اصلاح «ملل متحد» و سازمان‌هاي كارفرمايي

23 اسفند 1388
دو شنبه 15 مارس 2010

سازمان بين مللي كارفرمايان و دفتر بين مللي كار با همكاري يگديگر كتابچه‌اي با عنوان «اصلاح ملل متحد و سازمان‌هاي كارفرمايي» منتشر كرده‌اند و يك نسخه از اين كتابچه را براي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو - از جمله براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران - فرستاده‌اند.

در پيشگفتار كوتاه اين كتابجه كه دلايل انتشار آن را توضيح داه آمده است كه اين كتابچه براي ترويج درك روشن تشكل‌هاي كارفرمايي نسبت به تبعات تلويجي اصلاحات در «ملل متحد» و پتانسيل استراتژيك اين تحول براي كسب و كار، به ويژه در سطح ملي تهيه شده است.

اين كتابچه همچنين در پي آن است كه اعضاء سازمان بين مللي كارفرمايان را تشويق كند تا در اصلاح ملل متحد كه بر كسب و كار تأثير ‌مي‌گذارد مشاركت كنند. بيش از هر زمان ديگر به يك صداي قدرتمند كسب و كار نياز است تا به اين اصلاحات شكل بخشد و آن را هدايت كند.

گفتني است متن انگليسي اين كتابچه‌ي مهم به سادگي از طريق همين شبكه قابل دسترس است و از كارفرمايان انتظار مي‌رود آن اندازه با زبان انگليسي آشنا باشند كه اين حزوه را به زبان اصلي مطالعه كنند. با اين همه،‌ در ادامه خلاصه‌اي از مطالب اين جزوه به زبان فارسي تقديم مي‌شود و اگر مورد توجه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي قرار بگيرد و ضرورت آن احساس شود نسبت به ترجمه‌ و انتشار متن كامل آن اقدام خواهد شد.

همين جا از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود پرينت اين نوشته را در اختيار اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود قرار دهند و آنان را از اين متن مهم بي‌خبر نگذارند.

در سپتامبر سال 2000 رهبران جهان در ساختمان مركزي ملل متحد در نيويورك گردآمدند و «بيانيه‌ي هزاره‌ي ملل متحد» را امضاء كردند و ملت‌هاي خود را نسبت به يك ائتلاف نوين جهاني براي كاهش فقر و يك سري هدف‌هاي زمان‌بندي شده‌ي ديگر كه به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره معروف شدند، متعهد ساختند.

هنگامي كه نشست سران در سال 2005 تعهدات ملت‌هايشان نسبت به هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره را مورد تأكيد قرار داد خواهان نظام قوي‌تر و كارآمدتري براي ملل متحد شد تا بتواند از دولت‌هاي عضو براي تحقق اين هدف‌ها در فضاي جديد حمايت كند. در همين نشست هدف‌ جديدي به هدف‌اي توسعه‌ي هزاره افزوده شد كه عبارت است از:«اشتغال و بهروري كامل و كار شايسته براي همه، از جمله زنان و جوانان». اين هدف به تلاش‌هاي اخير براي اصلاح ملل متحد تحركي تازه بخشيد.

نياز به ارتقاء تأثير منسجم تلاش‌هاي توسعه‌اي ملل متحد در سطج جهاني، منطقه‌اي و كشوري محرك اين اصلاحات است. براي تحقق اين هدف ملل متحد نيازمند آن است كه بر عدم‌ هماهنگي عملياتي، انفكاك و تداخل اختيارات، و عملكرد ناكارآمد فائق آيد و رويكردي مشاركتي براي بسج امكانات محدود‌شونده را به تصويب برساند.

بدين ترتيب، هدف اصلاحات در ملل متحد ارتقاء اثربخشي و كارآمدي در اجراي اختيارات آژانس‌‌هاي ملل متحد است و طيف گسترده‌اي از تلاش‌ها براي بهبود ظرفيت سازماني،‌ ارتقاء هماهنگي در سطح سازماني، تقويت ارتباط بين حوزه‌هاي كاري ملل متحد و ايجاد همكاري و مشاركت براي هدف‌هاي توسعه‌اي را شامل مي‌شود.

چشم‌انداز اصلاحات در ملل متحد بر مفهوم «Delivering as One» - وحدت خدمات - استوار است كه انسجام و تكميل‌كنندگي در سياست و عملكر‌دها، مديريت پاسخگو و خدمات مبتني بر نتايج، شفافيت و مديريت اثربخش مبتني بر تعهد به كار مشترك با يك استراتژي و يك هدف را مجسم مي‌سازد.

ادامه‌ي ترجمه به زودي تقديم خواهد شد. . .


اسناد پيوسته

متن انگليسي اصلاح ملل متحد و سازمان‌هاي كارفرمايي

15 مارس 2010
سند : PDF
1.8 Mb

از انتشارات سازمان بين مللي كارفرمايان و دفتر بين‌ ملل كار


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 550 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License