به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
از بيست و يكمين شماره‌ي نشريه‌ «پيام كارفرمايان»:

مسؤليت تشكل‌ها در برابر اين حكم

15 بهمن 1388
پنج شنبه 4 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در حاليكه طي فقط چند روز پس از انتشار محدود متن حكم دادگاه رسيدگي به برخورد خلاف قانون برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تعدادي از تشكل‌هاي عضو اين كانون عالي با ارسال نامه‌ نسبت به اين حكم به اعلام نظر پرداختند و از اقدامات مسؤلان كانون عالي قدرداني كردند، اين پرسش قابل طرح است كه تشكل‌ها به طور كلي در برابر اين دستاورد كانون عالي اخلاقاً چه وظايفي برعهده دارند؟ اين يادداشت كوتاه برخي از اين وظايف را فهرست‌وار يادآوري مي‌كند:

1. چالش كانون عالي با اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي يك تفاوت سليقه‌ي شخصي و ساده نبوده و نيست، بلكه دو رويكرد تاريخي به موضوع كليديِ «حق آزادي انجمن»‌ را به نمايش مي‌گذارد. پس، از تمام تشكل‌هاي عضو انتظار مي‌رود اهميت تاريخي مسأله را دست كم‌ نگيرند و لايه‌هاي پيچيده‌تر قضيه را تحليل كنند.

2. تثبيت «حق آزادي انجمن»، كه پايه‌اي‌ترين حقوق شهروندي محسوب مي‌شود، يك امر فرهنگي است و تحقق آن در گروي تغيير رويكرد و پذيرش ارزش‌هاي دموكراتيك از سوي يك ملت است. اين اصل بايد در تمام تشكل‌ها و هميشه مورد توجه قرار بگيرد و تمام تشكل‌ها وظيفه دارند براي ترويج اين فرهنگ در سطح جامعه از هيچ كوششي دريغ نورزند.

3. در تاريخ استبدادي ايران، «آزادي» بيشتر به معناي نبودن هر مانع بيروني بوده كه با مفهوم «هرج و مرج» ‌مترادف است. در حاليكه «آزادي» در واقع به معناي رعايت قانون است. بر اين اساس،‌ دفاع از «حق آزادي انجمن»‌ به معناي دفاع از حقوق قانوني انجمن‌هاست. در اين صورت تمام تشكل‌ها وظيفه دارند با اين حقوق - كه از سوي سازمان بين‌المللي كار تدوين شده است - آشنا شوند و هميشه از اين حقوق دفاع كنند.

4. متأسفانه، «حق آزادي انجمن» بيشتر از سوي مسؤلان سازمان‌هاي دولتي مخدوش مي‌شود و دفاع از «حق آزادي انجمن» به معناي مقاومت در برابر اراده‌ي دولت و در نتيجه «سياسي» تلقي مي‌شود. در حاليكه دفاع از «حق آزادي» يك امر حقوق بشري و يك موضوع ملي و غيرسياسي (يا غيرحزبي) است. در نتيجه هيچ انجمني اخلاقاً حق ندارد از مشاركت فعال در تلاش‌هاي آزادي‌خواهانه، به دليل سياسي تلقي شدن اين تلاش‌ها‌ طفره برود.

5. دفاع از «حقوق آزادي‌ها»‌، و از جمله «حق آزادي انجمن» وظيفه‌ي تمام انجمن‌هاست. هيچ انجمني به تنهايي قادر به دفاع از اين حقوق نيست. پس تمام انجمن‌ها وظيفه دارند در دفاع از اين حقوق با يكديگر متحد باشند به نحوي كه تعدي به يك انجمن تعدي به تمام انجمن‌ها تلقي شود. ■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 442 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 21   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License