به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
به نقل از بيست و يكمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»:

راه‌ نقشه‌ي آينده

14 بهمن 1388
چهار شنبه 3 فوريه 2010

با صدور حكم تاريخي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، كه بر اساس آن ادعاي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و ثبت يك كانون عالي كارفرمايي ديگر با شماره‌ي ثبت كانون عالي اصلي باطل شناخته شده است، جريان اتحاديه‌گرايي در ايران وارد يك مرحله‌ي نوين از حيات اجتماعي خود مي‌شود. اينكه اين مرحله چه ويژگي‌هايي دارد موضوع نوشته‌هاي ديگري است. اما اين نوشته خطوط كلي برنامه‌هاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي سال آينده را براي بررسي اعضاء، فهرست‌وار مورد توجه قرار مي‌دهد:

1.برگزاري مجمع عمومي فراگير با شركت تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور و انتخاب هيأت مديره‌ي منتخب تمام تشكل‌ها‌ي كارفرمايي در بهار سال 1389.

2. تشكيل گروه «حقيقت ياب» براي بررسي و تحليل عوامل بروز انشعاب در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي و تدوين راهكارهايي براي برطرف ساختن آن عوامل.

3. حضور مؤثر در نود و نهمين كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد ماه سال 1389.

4. تدارك برگزاري ششمين همايش ملي كار به صورت سه‌جانبه ( و در صورت عدم همكاري دولت، به صورت دوجانبه) در پائيز سال 1389.

5. تدوين پيش‌نويس «برنامه‌ي ملي كسب و كار» براي سال‌هاي 1390 تا 1394 از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با مشاركت تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور.

6. پيشنهاد «برنامه‌ي ملي كسب و كار» براي سال‌هاي 1390 تا 1394 به «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» براي اصلاح و تصويب نهايي.

7. تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براساس «برنامه ملي كسب و كار» براي سال‌هاي 1390 تا 1394.■


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 247 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 21   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License