به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
فراخوان سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي شركت در:

كنفرانس جهاني كار كودك

13 بهمن ماه 1388‍ [ويرايش دوم. 15 بهمن 1388]
پنج شنبه 4 فوريه 2010

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال ايميلي به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، از برگزاري كنفرانس بين‌المللي كار كودك در روزهاي 10 و 11 ماه مي سال 2010 در لاهه خبر داد.

براساس اين نامه، وزير امور اجتماعي و اشتغال هلند با همكاري نزديك سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، اين كنفرانس را طي اين دو روز براي محافل سه‌جانبه‌ي س.ب.ك و ساير بازيگران مربوطه برگزار خواهد كرد.

هدف اصلي اين كنفرانس جهاني ايجاد تعهد براي انجام اقدام‌هاي فوري و اثربخش براي حفف بدترين اشكال كار كودك تا سال 2016 است. در نشست‌هاي اين كنفرانس پنج موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد: آگاهي‌ي سياسي، نيازهاي مالي،‌ انسجام برنامه‌اي، اقدام سه‌جانبه و تمركز بر آفريقا. اين كنفرانس همچنين پلتفروم ويژه‌آي براي تمام حاضران ارايه خواهد داد تا چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود را به بحث بگذارند و از تجربه‌هاي يكديگر بياموزند. يكي از دستاوردهاي مورد انتظار اين كنفرانس اين است كه راه‌نقشه‌‌اي شامل اقدام‌هاي مشخص براي رسيدن به هدف 2016 را تصويب كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين كنفرانس اينجا را كليك كنيد.

سي و پنح نماينده‌ي كارفرمايي براي شركت در اين كنفرانس دعوت خواهند شد كه هزينه‌هاي سفر و هتل‌ آنان از سوي دولت هلند پرداخت مي‌شود. نمايندگان دولت هشتاد كشور، بيشتر آنان از كشورهاي در حال توسعه، و نيز سي و پنج نماينده‌ي كارگري گروه كثيري از ساير بازيگران نيز دعوت خواهند شد.

آنتونيو پنالوزا در انتهاي نامه‌ي خود خطاب به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو از آنان خواسته است نسبت به معرفي نماينده براي شركت در اين كنفرانس جهاني اقدام كنند. بديهي است اولويت با كساني از كشورهاي در حال توسعه خواهد بود كه در زمينه‌ي كار كودك مسؤليت‌هايي بر عهده داشته باشند.

اگر براي شركت در اين كنفرانس تمايلي داريد اينجا را كليك كنيد و به جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ايميل بزنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 264 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License