به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نخستين شماره‌ي خبرنامه‌ي الكترونيكي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2010 منتشر شد

19 دي ماه 1388
شنبه 9 ژانويه 2010

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.‌ب.ك) نخستين شماره‌ي خبرنامه‌ي دوهفتگي الكترونيكي خود را منتشر كرد و يك نسخه از آن را در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران قرار داد. متن كامل انگليسي اين خبرنامه را مي‌توانيد اينجامطالعه كنيد. ترجمه‌ي عنوان مطالب اين خبرنامه در ادامه تقديم شده است تا علاقمندان بتواتند متن انگليسي آن‌ها را قرائت كنند. .

- 1. پيام رئيس
- 2. نشست رئيسان سازمان‌هاي كارفرمايي ايبرو - آمريكايي
- 3. نشست شركاي اجتماعي ايبرو - آمريكايي
- 4. مهاجرت بين‌المللي كارگران: نقش سازمان‌هاي كارفرمايي
- 5. گرايش‌هاي نظارتي «مسؤليت مشترك اجتماعي»‌ در سراسر جهان
- 6. شبكه جهاني ايمني و بهداشت كار
- 7. ايمني و بهداشت كار
- 8. تغييرات اقليمي
- 9. گفتگو در باره اشتغال اعراب - بيروت
- 10. گزارش آي.ال.او در مورد كار
- 11. كارگاه آموزشي در ژاپن در مورد صنعت اتومبيل
- 12. درخواست گروه 20 از كارفرمايان مبني بر تدوين استراتژي آموزشي جهاني
- 13. نشست وزاري كار گروه 20
- 14. بازنگري راهنماهاي همكاري بين يو.ان و كسب و كار
- 15. همكاري بين اروپاي شرقي و آسياي مركزي
- 16. كنفرانس بين‌المللي كار كودكان در هلند
- 17. اعضاء آفرمايي عضو س‌.ب.ك از ميثاق چهاني اشتغال حمايت مي‌كنند
- 18. حقوق بشر و دفاع از بخش خصوصي
- 19. گرايش‌ها در روابط صنعتي جهاني
- 20. تقويم نشست‌هاي عمده‌ي آتي
- 20-1. 15 تا 19 فوريه 2010 نشست سه‌جانبه متخصصان براي تصويب راهنماهاي كنترل دولتي براي اجراي كنوانسيون 2007 در مورد كار ماهيگيري
- 20-2. 19 تا 20 مارس 2010
- هيأت مديره‌ي س.ب.ك (ژنو)
- 20-3. 11 تا 26 مارس 2010
- 307 مين نشست هيأت مديره‌ي آي.ال.او و كميته‌هاي آن (ژنو)
- 20-4. 25 تا 26 فوريه 2010
- نشست شبكه جهاني ايمني و بهداشت شغلي
- 20-5. 9 تا 10 آوريل سال 2010
- كنفرانس كارفرمايان آفريقا در مورد نشست سران گروه 20
- 20-6. اول ژوئن 2010
- شوراي عمومي س.ب.ك
- 20-7. 2 تا 18 ژوئن2010 99مين نشست كنفرانس بين‌المللي كار (ژنو)
- 20-8. 18 ژوئن 2010 308 مين نشست هيأت مديره‌ي آل.ال.او


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 700 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License