به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

صدور حكم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران مبني بر ادامه فعاليت قانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و اعلام انحلال كانون موازي

18 آذر 1388

تمام تشكل‌هاي محترم كارفرمايي كشور
- اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

پس از سلام

بدينوسيلهرأي شعبه 86 دادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع قضايي شهيد صدر تهران مبني بر بطلان مداخلات اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در امور اين كانون عالي و نيز بطلان و بي‌‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون غيرقانوني موازي و ثبت آن با شماره ثبت اين كانون عالي)‌ را تقديم مي‌دارد و به اسحتضار مي‌رساند اين كانون عالي همانند گذشته، تنها تشكل عالي كارفرمايي كشور در حوزه روابط كار و تأمين اجتماعي است كه به موجب قانون، ادامه فعاليت‌هاي آن ناقض امكان فعاليت هر گونه تشكل عالي كارفرمايي موازي در كشور خواهد بود.

- با تقديم احترام
- محمد عطارديان
- دبيركل
- 16 آذر 1388


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 311 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاءهيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي (...)   پيگيرى فعاليت سايت محمد عطارديان(دبير كل)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License