به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
دبير انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي در نامه‌اي خطاب به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:‌

اعلام تبريك و سپاس به خاطر پيروزي در دفاع از «حق آزادي انجمن»

17 آذر 1388
سه شنبه 8 دسامبر 2009 بوسيله ى دكتر محمد حامد امام جمعه‌زاده

با سلام و احترام

نامه شماره‌ي 400/11076-210 مورخ 16 آذر 1388 و پيوست َآن در خصوصدادنامه شماره 880575 مورخ 24مهر 1388 شعبه 86 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران مبني بر بطلان دعوي وزارت كار و امور اجتماعي عليه آن كانون محترم و بطلان و بي‌اعتباري كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون موازي) و در نتيجه ادامه فعاليت قانوني كاون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران موجب مسرت و خوشوقتي فعالين صنفي به ويژه انجمن‌هاي صنفي عضو آن كانون محترم گرديد. به ويژه آن بخش از انشاء رأي قاضي محترم كه با وزانت كامل و به استناد مقررات بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي مربوطه، عدم دخالت دولت‌ها در تشكل‌هاي صنفي را متذكر گرديده و يا بخشي كه به درستي جايگاه قانوني وزارت كار در قبال تشكل‌هاي صنفي را صرفاً به عنوان ناظر و فاقد جايگاه تصميمي و اعمال مقررات و قوانين دانسته است، بسيار قابل توجه و ارزنده مي‌باشد.

بدينوسيله مراتب تبريك و سپاس اين انجمن صنفي را به آن كانون محترم به ويژه شخص حضرتعالي كه مجدانه پيگير احقاق حقوق قانون كانون بوده‌ايد اعلام نموده و براي جنابعالي و ساير مسؤلين محترم آن كانون، توفيق روز افزودن آرزومندم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 249 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي ساختماني، تأسيساتي وراهسازي استان (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License