به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سيمنار هيأت تجاري يونان در اتاق ايران برگزار شد

17 آبان 1388
يكشنبه 8 نوامبر 2009 بوسيله ى فرشاد هاشمي، خبرنگار و عكاس

سمينار هيأت تجاري يونان كه از اتاق بازرگاني و صنايع تسالونيكي - دومين شهر بزرگ يونان - به ايران آمده است - روز يك‌شنبه 17 آبان ماه 1388 در طبقه‌ي دهم ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران برگزار شد. اين سمينار با همكاري سفارت يونان در تهران و اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، و اتحاديه‌ي كنفدراسيون‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي كشورهاي پيرامون درياي سياه و درياي مازندران برگزار شد. گفتني است كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تنها تشكل كارفرمايي و تجاري ايراني عضو اتحاديه‌ي كنفدراسيون‌هاي بين دو دريا و يكي از بينان‌گذاران اين اتحاديه است و در حال حاضر رياست هيأت بازرسان اين اتحاديه را بر عهده دارد.

قرار است هيأت تجاري تسالونيكي يونان كه از نمايندگان 21 شركت توانمند يوناني در بخش‌هاي تجاري، صنعتي و خدماتي تشكيل شده روز سه‌شنبه با اعضاء‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز ملاقات و طرفين در مورد راه‌هاي توسعه‌ي همكاري‌هاي اقتصادي مذاكره كنند.

طبق برنامه‌ي اعلام‌ شده‌ي سمينار روز يك شنبه، برخي از مسؤلان اتاق ايران، رئيس اتاق يونان، سفير يونان در تهران سخراني كردند و پس از آن مذاكرات مستقيم تجار ايراني و اعضاء‌ هيأت تجاري يونان آغاز شد و پس از صرف نهار تا ساعت 17 ادامه يافت. هدف از اين مذاكرات بررسي زمينه‌هاي همكاري اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشترك بين تجار ايراني و يوناني بود.

تا زمان تنظيم خبر هنوز خبري از نتايج و دستاوردهاي اين مذكرات منتشر نشده بود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 540 / 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License