به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
از سوي هيأت مديره‌ي كاننون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام شد:

نتيجه‌ي مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايان مستقل

17 آبان 1388

هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با صدور اعلاميه‌اي نتايج مجمع عمومي عادي اين كانون عالي كارفرمايي را كه به صورت فوق ‌العاده و با حضور اكثريت اعضاء واجد شرايط روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1388 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شد اعلام كرد. در اين اعلاميه آمده است:

ضمن انجام كليه‌ي موارد دستور جلسه، سه نفر اعضاء كسري هيأت مديره و نيز چهار نفر اعضاء‌ هيأت بازرسان به شرح زير براي مدت باقي مانده تا پايان دوره سوم انتخاب شدند.

هيأت مديره

- 1. آقاي غفار محمدزاده فدايي‌پور. عضو اصلي هيأت مديره
- 2. آقاي سيد محمدعلي ميرحسيني. عضو اصلي هيأت مديره
- 3. آقاي بيژن پورحسيني اكبريه. عضو علي‌ البدل هيأت مديره

بازرسان

- 1. آقاي محمود نجفي سهي. بازرس اصلي
- 2. آقاي‌ مرتضي سقازاده. بازرس اصلي
- 3. آقاي محمد حسن‌‌احمد‌پور. بازرس اصلي
- 4. آقاي ناصر شاهسون. بازرس علي البدل

گفتني است اين اطلاعيه پيش از اين، در صفحه‌ي 18 روزنامه‌ي اطلاعات شماره‌ي 24610 مورخ شنبه 16 آبان ماه 1388 به چاپ رسيده است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 448 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License