به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
قسمت پنجم از دومين گزارش سومين هيأت مديره‌ به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:‌

دستاوردهاي عضويت در آي.او.اي

20 مهر 1388
دو شنبه 12 اكتبر 2009

همزمان با برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در روز سه‌شبنه 21 مهر ماه 1388، دومين گزارش عملكرد سومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايان مستقل نيز تقديم اعضاء خواهد شد.

ضمن درخواست از رابطان خبري نسبت به انعكاس خبر برگزاري اين مجمع به مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود، قسمت پنجم گزارش هيأت مديره‌ به مجمع عمومي كه در باره‌ي دستاوردهاي عضويت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان است، در ادامه تقديم مي‌شود: به اميد ديدار در مجمع عمومي روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1388 در سالن همايش‌هاي انجمن‌ شركت‌هاي ساختماني در خيابان طالقاني خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي)‌ شماره 88 از ساعت 17 به بعد...

اگر گروه قابل توجهي از كارفرمايان ايراني عزم خود را براي دفاع از از آزادي و استقلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كافرمايي ايران جزم نكرده بودند، و هزينه‌هاي سنگين اين دفاع را تحمل نمي‌كردند، عضويت در سازمان بين‌المللي كارفرمايان نمي‌توانست هيچ كمكي به بقاء موجوديت مستقل اين تشكل بكند. با اين همه، آيا عضويت در سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي كارفرمايان مستقل ايراني دستاوردهاي ملموسي در پي داشته است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش ترجمه‌ي متن اعتراضيه‌ي گروه كارفرمايان نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار به امضاء‌ آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به خوان سوماويا مديركل سازمان بين‌المللي كار را بخوانيد و خواندن آن را به ساير همكاران كافرما نيز توصيه كنيد:

آقاي خوآن سوماويا
- مديركل محترم

از طرف گروه كارفرمايان اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار ، مايلم اعتراضيه‌اي عليه هيأت كارفرمايي منتخب دولت جمهوري اسلامي ايران اقامه نمايم.

كميته اعتبارنامه‌ها در سال گذشته دريافته بود كه دولت هيچگونــه بهبودي در وضعيت از خود نشان نــداده است و بر توصيه نامه هاي خود در اجلاسيــه 97 كنفرانس بين المللي كـار تصريح نموده بود كه به ويژه اختيار دولت در نظارت بر انتخابات داخلي نبايد بر استقلال و حاكميت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي كه از ابتدا وجود داشته اند تاثير گذارد، و دولت نم‌يتواند صرفاً ساختاري قديمي اين تشكل‌ها را ناديده بگيرد بلكه ملزم است معيارها و ضوابط هدفمند و قابل تأئيدي جهت تعيين ميزان نمايندگي دو تشكل نمايندگي كارفرمايان كشور در دست داشته باشد.

به موجب ماده 26 مكرر ، بند 7 از آئين‌نامه كنفرانس، كميته اعتبارنامه‌ها پيشنهاد نمود كه اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار از دولت جمهوري اسلامي ايران بخواهد در زماني كه فرم اعتبارنامه‌هاي هيأت سه جانبه اعزامي خود به اجلاسيه 98 كنفرانس بين المللي كار سال 2009 را ارائه مي دهد، همزمان گزارش مشروحي از چگونگي روند گزينش و معرفي هيأت كارفرمائي ايران ( شامل نماينده و مشاورين ) نيز ارائه نمايد. اين گزارش بايد مشخصاً شامل موارد ذيل باشد:

تشكيلات كارفرمايي كه طرف مشورت قرار گرفته‌اند اعلام شود، تاريخ و زمان و مكان اين مشاوره‌ها ذكر گردد، و اسامي اشخاص تعيين شده از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي در خلال اين مشاوره ها نيز مشخص شده باشد.

ما تفييح مي كنيم كه دولت جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تلاشي براي انجام موارد فوق به عمل نياورده است. در عوض، دولت بدون هيچگونه توجهي در مورد پروسة گزينش و معرفي افراد ، «كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران» – ICEA را كه قانوناً به رسميت شناخته شده است ناديده گرفته و به صورت يك جانبه افراد كانون موازي – كانون عالي كارفرمايان ايران – ICE را معرفي نموده است. ما ضمن اظهار تأسف عميق، اين جريان را كه دولت اعضاي هيأت كارفرمايي كانون موازي را تحت عنوان نمايندگان «كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران» در سند فهرست شركت‌كنندگان كنفرانس معرفي نموده است، رد مي‌نمائيم. آنچه كه بيشتر موجب تعجب است آن است كه به نظر ميرسد دولت بر آن درك است كه ICEA ديگر وجود ندارد. درصورتيكه به رغم درخواست وزارت كار و امور اجتماعي، جهت انحلال ICEA دادگاه عمومي حقوقي تهران در تاريخ 15 آوريل 2009 (26 فروردين 1388) گواهي نموده است كه هيچگونه تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است . ما يك نسخه از گواهي دادگاه عمومي تهران را ضميمه اين نامه تقديم مي‌كنيم و يادآور مي‌شويم كه قوانين و مقررات جاري در ايران اجاز‌ه‌ي وجود بيش از يك سازمان نمايندگي كارفرمايي را در سطح ملي نمي دهد.

در اينجا اين نكته حايز اهميت است، در حاليكه فرم اعتبارنامه‌ها، از سوي دولت در تاريخ دوشنبه 11 مي 2009 تسليم آي.ال.او شده است ، وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 20 مي 2009 طي نامه اي خطاب به ICEA ، آقاي عطارديان دبيركل آن تشكل را جهت انجام يك ملاقات مشورتي در روز 25 ماه مي (ساعت 10 بامداد )، به منظور بررسي و مشاوره درخصوص موضوعات مطرح در كنفرانس همچنين تركيب هيأت كارفرمايي دعوت مي‌نمايد.

از آنجا كه پنجشنبه 21 و جمعه 23 تعطيل عمومي در ايران است، اين نامه در روز يكشنبه 24 مي به دبيرخانه ICEA رسيده، يعني يك روز قبل از زمان انجام ملاقات، بهرحال آقاي عطارديان در اين جلسه شركت نموده، ليكن پيشنهاد دولت مبني بر اينكه هيأت كارفرمايي متشكل از نمايندگان كانون موازي – ICE، و تنها يك نماينده از ICEA به عنوان مشاور باشد را در مي‌نمايد. خواهشمند است ترجمه‌ي نامه‌ي دعوت وزارتخانه و پاسخ مكتوب آقاي عطارديان بلافاصله پس از ملاقات مذكور را كه به پيوست ضميمه مي‌باشد، ملاحظه فرمائيد.

همچنين اين نكته نيز حايز اهميت است كه نامه‌ي وزارت كار خطاب به آقاي عطارديان به عنوان رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران سابق مي‌باشد، عليرغم اين حقيقت كه، همچنانكه فوقاً ذكر شد، هنوز هيچ رأئي مبني بر انحلال آن كانون [ICEA] صادر نشده است. بنابراين گروه كارفرمايان بر اين اعتقاد است كه كنار گذاردن كامل ساختار تشكيلاتيICEA از جريان مشاوره در معرفي هيأت كافرمايي اعزامي به اجلاسيه هاي96، 97 و حالا 98 كنفرانس بين‌المللي كار كه سال‌ها نمايندگي كارفرمايان جمهوري اسلامي ايران را در طول اجلاسيه‌ها برعهده داشته است، با اين الزام آي.ال.او كه سازمان‌هاي حايز اكثريت نمايندگي لازم است موافق با جريان «گزينش و معرفي» باشند ، منطبق نمي‌باشد.

ما همچنين مايليم توجه كميته اعتبارنامه‌ها را به اين حقيقت جلب نمائيم كه كميته آزادي انجمن در اجلاسيه ماه مي سال 2008 خود به دولت ايران تصريح نمود كه جهت ثبت مجدد ICEA، پيرو نشست مجمع عمومي مورخ 5 مارس 2007 (10 اسفند 1385)، اقدام عاجل به عمل آورده و تضمين نمايد كه آن كانون عالي مي تواند بدون مزاحمت به فعاليت خود ادامه دهد ، توصيه‌هايي كه كاملاً از سوي دولت ايران ناديده گرفته شده است . بر اين اساس، و به نمايندگي از سوي گروه كارفرمايان، اعتراضيه رسمي، عليه انتخاب هيأت كارفرمايي ايران، كه طي آن اصول و موازين مقرر در ماده 3 بند 5 اساسنامة آي.ال.او محترم شمرده نشده است، تقديم مي نمايم.

به اين ترتيب ما گروه كارفرمايان:

الف) عدم اعتبار هيأت كارفرمايي اعزامي به اجلاسيه 98 كنفرانس بين‌المللي كار را همچنانكه در كتاب «فهرست نمايندگي كشورها» آمده است را درخواست مي نمائيم،

ب) درخواست مي‌كنيم تا دولت نمايندگان معرفي شدة ذيل را، مطابق پيشنهاد آقاي عطارديان مندرج در نامة رسمي مورخ 25 آوريل 2009، ارسالي به وزارت كار و امور اجتمـاعي منضم به يك نسخـه از گواهـي دادگـاه فوق الذكر در مورد عدم انحلال ICEA به اجلاسيه امسال معرفي نمايد:
- آقاي محمد عطارديان مشاورعالي و دبيركل ، به عنوان نماينده،
- آقاي ناصر رئيسي فرد، جانشين نماينده،
- خانم شهره تصديقي، مشاور امور بين الملل، به عنوان مشاور فني،
- خانم فرزانه اطهري، به عنوان مشاور فني،
- آقاي جهانگير ضابطي ، به عنوان مشاور فني ، و
- آقاي مظفر رستم پور ، به عنوان مشاور فني.

پ) درخواست مي كنيم دولت با توقف مزاحمت، از هر گونه مداخله در فعاليت هاي ICEA خودداري نموده و از رفتار با كانون موازي ICE به عنوان يك نهاد دولتي، با اعطاي حمايت‌هاي مالي و غيرمالي براي ادامه فعاليتش اجتناب نمايد.

ت) درخواست مي كنيم دولت توصيه‌هاي كميته اعتبارنامه‌هاي اجلاسيه 97 كنفرانس بين المللي كار را كه تاكنون كاملاً از سوي دولت ناديده گرفته شده است را، كاملاً اجرا نمايد.

همچنانكه در فوق ذكر شد ما گروه كارفرمايان عميقاً نگران اين حقيقت هستيم كه دولت در تشكيل و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي كارفرمايي مداخله مي‌نمايد.

گروه كارفرمايان آماده ارائه هرگونه اطلاعات ديگر و شفاف سازي مورد نياز كميته اعتبارنامه‌ها مي باشد.

- ارادتمند
- آنتونيو پنالوزا
- دبيركل گروه كارفرمايان
- كنفرانس بين المللي كار
- 5 ژوئن 2009(15 خرداد 1388)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 322 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 20   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License