به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
دومين گزارش سومين دوره‌ي هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي كارفرمايان مستقل ايران:

آغاز دوجانبه‌‌گرايي تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي

16 مهر 1388
پنج شنبه 8 اكتبر 2009

همزمان با برگزاري مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در روز سه‌شبنه 21 مهر ماه 1388 بيستمين شماره‌ي خبرنامه‌ي «پيام‌كارفرمايان» كه به دومين گزارش سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي اين كانون عالي كارفرمايي به مجمع عمومي اختصاص يافته‌ است توزيع خواهد شد.

خاطر نشان مي‌شود در اين مجمع عمومي عادي كه از ساعت 17 روز سه‌شنبه در سالن اجتماعات انجمن‌ شركت‌هاي ساختماني واقع در خيابان طالقاني تهران، خيابان برادران شهيد مظفر(صباي جنوبي) پلاك 88 به صورت فوق‌العاده برگزار مي‌شود، علاوه بر استماع گزار‌ش هيأت مديره و هيأت بازرسان و انجام ساير اموري كه در دستور جلسه تعيين شده است،‌ سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي آينده‌ي كانون عالي كارفرمايان مستقل نيز مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد. از همين رو، و با توجه به شرايط خاص حاكم بر بنگاه‌هاي اقتصادي از تمام تشكل‌هاي عضو انظار مي‌رود كه با هدف پيشنهاد راهكارهايي براي تأثيرگذاري بر فضاي كسب و كار نمايندگان خود را به اين مجمع اعزام كنند.

از رابطان خبري نيز كه از طريق ايميل خلاصه‌ي اين اخبار را دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود اهميت حضور در اين مجمع را به مسؤلان تشكل متبوع خود يادآور شوند تا فرصت اعزام نماينده به مجمع از دست نرود.

همانطور كه گفته شد متن كامل گزارش هيأت مديره‌ي در مجمع تقديم خواهد شد. اما در ادامه پيش‌نويس پيشگفتار آن ارايه مي‌شود:

هرچند دفاع از بقاء كانون عالي كارفرمايان مستقل ايران همچنان مهم‌ترين و اصلي‌ترين دغدغه‌ي سومين دوره‌ي هيأت مديره‌‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايرن بوده است و گزارشي كه تقديم مي‌شود به اجمال به اين بخش از تلاش‌هاي صورت گرفته نيز خواهد پرداخت، اما اگر قرار باشد در پيش‌گفتار اين گزارش به مهم‌ترين خصوصيت دومين سال مسؤليت سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ اشاره شود، جا دارد كه از ابتكار برگزاري نشست‌هاي دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي مستقل كارگري و كارفرمايي سخن به ميان آيد، چرا كه اين نشست‌ها در شرايطي برگزارشد كه شريك سوم،‌ به جاي برگزاري همايش‌هاي ملي كار، به جاي تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري «كارشايسته»، به جاي تلاش براي ارتقاء و تعميق سه‌جانبه‌گرايي، و به جاي فراهم‌سازي شرايط گفتگوهاي اجتماعي، كوشيد ‌با توسل به روش‌هاي نامتعارف تا مي‌تواند تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مستقل را به حاشيه براند و بخش قابل‌توجهي از توان و نيروي تشكل‌ها را در مسير دفاع از موجوديتشان به هدر دهد.

در واكنش به همين رفتار‌ها بود كه رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در يادداشتي با عنوان «گذر از انجمن به كانون عالي»‌، چشم‌انداز كانون عالي كارفرمايي را حول سه محور اصلي ترسيم كرد كه يكي از مهم ترين آن‌ها «فعال‌سازي دوباره‌ي شوراي مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي به عنوان ساختاري براي راه‌اندازي دوباره‌ي همايش ملي كار» بود.

جناب آقاي حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره‌ي اين كانون عالي كارفرمايي در همان يادداشت، كه در سيزدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» به چاپ رسيد، تصريح كرده بود كه در صورت عدم همكاري شريك سوم، تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به صورت دوجانبه در اين عرصه اقدام خواهند كرد و اقدام هم كردند و دستاوردهاي نشست‌هاي دوجانبه‌ي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» با نمايندگان‌ تشكل‌هاي كارگري مستقل در ادامه‌ي اين گزارش تحليل و ارايه خواهد شد.

علاوه بر اين موضوع، تلاش‌هاي سومين دوره‌ي هيأت مديره براي دفاع از بقاء كانون عالي كارفرمايان مستقل بخش ديگري از اين گزارش را به خود اختصاص خواهد داد. در اين زمينه ذكر اين نكته در اين پيشگفتار ضروري است كه به درخواست كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي حقوقي ايران با صدور گواهي‌نامه‌اي تأييد كرد كه «در خصوص پرونده‌هاي مطروحه از ناحيه وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در اين شعبه تا كنون اتخاذ تصميمي پيرامون انحلال كانون‌هاي موجود و مذكور صورت نپذيرفته است و پرونده‌هاي مطروحه در جريان رسيدگي قرار دارد». صاحب‌نظراني كه چالش «برخي» از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم با تشكل‌هاي مستقل را دنبال كرده‌اند مي‌دانند صدور چنين‌گواهي‌نامه‌اي چه معناهايي دارد و چگونه راه را براي حفظ موجوديت مستقل كانون عالي كارفرمايي فراهم ساخته است.

عضويت دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان نخستين كارفرماي ايراني در هيأت مديره‌ي سازمان‌ بين‌المللي كار، حضور هيأت نمايندگي كارفرمايان مستقل در نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار، مشاركت فعال در سياست‌گذاري‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و اتحاديه‌ بين‌المللي كنفدراسيون‌هاي كافرمايي كشورهاي حوزه‌ درياي سياه و بحر خزر، مشاركت در تشكيل «شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني» و تدوين منشور مطالبات اين سازمان‌ها از نامزده‌هاي رياست جمهوري، توسعه‌ي زيرساختار اينترنتي براي ارتقاء همبستگي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي توانمندسازي تشكل‌هاي كارفرمايي، و ترويج گفتمان‌هاي جديد در عرصه‌ي روابط كار مانند: «آزادي انجمن»، «تدوين سياست ملي كسب و كار»، «عرف پارلماني»،‌ و ارايه‌ي رهيافت‌هاي نوين براي مشاركت تشكل‌ها در مبارزات انتخاباتي و سياسي فهرست برخي از فعاليت‌هاي غيرروزمره‌ي سومين دوره‌ي هيأت مديره‌ است و - با اين اميد كه تلاش‌هاي اعضاء اين دوره‌ي هيأت مديره‌ مورد نقادي دقيق تمام اعضاء صاحب نظر قرار بگيرد - در ادامه و به اجمال بررسي و گزارش مي‌شود. . .


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 292 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 20   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License