به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي حمل و نقل كالا كرمان با «شاكا»‌ معرفي شد

شنبه 11 ژوئيه 2009

جناب آقاي محمدجواد صفاري رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي حمل و نقل كالاي كرمان در نامه‌اي به شماره‌ي 377 به مهندس بيژن سعيژدآبادي مدير مسؤل «پيام‌كارفرمايان»‌ آقاي علي ميرزايي دبير آن انجمن را به عنوان رابط با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) معرفي كرد.

به استناد اين معرفي نامه بخش «انجمن صنفي حمل و نقل كالا كرمان» در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران» راه‌اندازي و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور به قسمت خصوصي اين سايت از طريق ايميل تقديم راابط خبري اين انجمن شد تا به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش فعاليت انجمن را در شاكا منتشر كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 251 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي حمل و نقل كالا كرمان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License